A Stahl-m?vek

Írta: Haszon
Csaknem kétmilliárd forint forgalmat generál a Stahl Judit által fémjelzett könyv és tévém?sor brand. Az er?s akaratú és precíz üzlet asszony hírében álló tévés személyiség partnerével együtt tudatosan építette fel márkanevét. Az üzleti stratégia adott.

Az angolul kiválóan beszél? Stahl Judit magyarországi piachódítása amerikai üzleti modelleket követ. Vagyis az eddigi produkciók után most következnek a Stahl-féle élelmiszerek és magazinok.


Tényekkel robbant a köztudatba Stahl Judit, pontosabban a Tények cím? hírm?sorral. Az állam- és utódpártja szürkeségéhez szokott néz?k 1997 ?szén óriási lelkesedéssel fogadták az induló TV2 hírm?sorát. Pálffy István és Stahl Judit a tévé akkor még „civilizáltnak” t?n? forradalmának jelképeivé váltak.

Juditból véletlenül lett „sztár”. Producerként ? bonyolította a castingokat, amelyeken az induló televízió új arcokat keresett, amíg nem javasolták, hogy próbálja ki magát. Er?s egyénisége, határozottsága, eleganciája és jellegzetes hangja a mai napig elidegeníthetetlen része a Stahl-imázsnak. „Három évig kimondottan élveztem, amit ott tanulhattam és csináltam, de azt is tudtam, hogy nem szeretnék itt megöregedni.” Az igen magas „gázsi” és a biztonság sem altatta el benne vállalkozói szellemet. Az ezredforduló körül érlel?dött meg az a terv, hogy valamilyen formában ötvözi tanult mesterségét, a cukrászatot a villogó képerny?vel. Magyarán pénzre váltja azt, amihez ért.

A neveltetésnek is jelent?s szerepe volt a változtatásban: a jómódú gyermekkornak köszönhet?en a tévés kevésbé tartja magát „megvásárolhatónak”, köszönhet?en annak is, hogy a szül?k (matematikus apa, ügyvéd anya) már korán rászoktatták arra, hogy saját maga gondoskodjon zsebpénzér?l. A vállalkozó szellem korán megnyilvánult, amikor az óvodában készített rajzait is a közeli üzletben próbálta értékesíteni.

Stahl az embereket három f? csoportra osztja, a kitalálós, a csinálós és az ücsörg?s emberekre, anélkül persze, hogy ezek közül bármelyik is negatív jelentéstartammal bírna. Saját magát a csinálósok közé sorolja, és mint mondja, mindig is megengedte magának azt az óriási luxust, hogy azzal foglalkozzon, amit szeret. A hírolvasói szerep viszont hosszú távon nem elégíthette ki a kreatív energiákat; három év után kezdett betelni a pohár, a hajszálpontosan ismétl?d? napirend és a „sztárság” kevés volt.

Hogyan tovább?

A DÖNTÉS TEHÁT MÁR három év után megvolt: változtatni kell. De hogy merre és mire, az egyel?re csak újabb kérdéseket nyitott válaszok helyett. És ekkor jött kapóra Stahl Judit férje, Bohus Csaba, aki egy beszélgetés során rátapintott a lényegre. A kérdésére, hogy mit élvez a legjobban az életben, azonnal jött Stahl – végig sem gondolt – válasza: a f?zést. Több sem kellett az akkoriban a DDB Budapest reklámügynökségnél kreatív igazgatóként tevékenyked? férjnek, aki hamarosan el?állt az ötlettel: a Stahl nevet márkává kell alakítani. Igazi marketingfeladat. Persze ilyen hirtelen azért nem jött össze a váltás, hiába volt már minden el?készítve, kitalálva, a tévé vezet?i ragaszkodtak ahhoz, hogy a népszer? hírolvasó legalább a 2002-es országgy?lési választásokig maradjon.

Épül a brand

BOHUS ELMONDÁSA SZERINT a feladat els? része az volt, hogy egyáltalán meghatározzák a „Stahl-brandet”. Az egyik oldalon adott volt Stahl ismertsége, a másikon az ? akkor még kevéssé közismert szenvedélye a f?zés iránt. El?ször tehát azt kellett végiggondolni, hogyan egyesíthet? ez a két oldal. Máshogy fogalmazva: mir?l és kihez szólhat mint gasztronómus. A végeredmény mindössze egyetlen darab papír volt, amely persze számos kérdés végiggondolása után született meg. Ez a bizonyos egyoldalas dokumen-tum tulajdonképpen Bohus régi munkahelye, a DDB „Brand Founda tions”, azaz márkaalapozási eszköze. Tulajdonképpen 7-8 okos kérdésre adandó végiggondolt és koherens válasz. Néhány kérdés: Honnan jövünk? Mi a múltunk, hátterünk? Mik vagyunk, milyen hangon beszélünk? Valószín?leg a Stahl márka kulcsa a legérdekesebb kérdés: miért is dolgozunk, mit akarunk hozzáadni az emberek életéhez?

„A válaszunk – el?ször marketingzsargonban – ez volt: fel akarjuk szabadítani a f?zést, az otthoni étkezést a rátapadt hagyma- és zsírszag, ódivatúság alól”, magyarázza Bohus Csaba. „Magyarul és egyszer?bben: meg akartuk mutatni, hogy f?zni nemhogy nem ciki vagy ny?g, de egy nagyon is bevállalható, élvezetes, tartalmas, emberi kapcsolatokat épít? elfoglaltság. Nem a semmib?l kitaláltunk valamit, hanem csupán azt tudatosítottuk, ami Judit életszemléletéb?l, saját életéb?l relevánsnak ítéltetett.” Stahl és Bohus nagy piaci rést találtak meg. A „Stahl-forradalomig” a magyar konyhapiac Benke Laci bácsi és az Angliából importált Jamie Oliver között kereste a helyét. A hazai „modernitás” hiánycikk volt ezen a piacon.

Képerny?n, könyvekben

A STAHL KONYHÁJA cím? tévém?sorkészítése aztán a brand és a marketingstratégia kitalálása mellett egészen más gyakorlati követelményekkel is szembesítette a frissen induló vállalkozást. Az egyik ilyen falat a saját m?sorgyártó kapacitás kialakítása volt. Ennek kapcsán kezdett kialakulni a stáb, amely képes volt kiszolgálni a m?sorvezet?-vállalkozó igényeit.

2003 ?szén indult el a Stahl konyhája cím? f?z?m?sor a régi „kenyéradón”, a TV2-n. „Hétköznap reggelente vannak a rövid adásaink, vasárnap délel?ttönként pedig a félórásak”, mondja Stahl Judit. „Idén már szombat délel?tt is van egy új m?sorunk, ez a Stahl gyerekkonyhája. Ebben arra próbálunk megoldásokat adni, miként lehet gyorsan egészséges ételeket f?zni a gyerekeknek, valamint a gyerekes családoknak. És bár a f?z?m?soraink a sokak által nem szeretett, a televíziósok által pedig igen kevésre becsült reggeli és délel?tti id?sávokban vannak, nekünk ez tökéletes id?pont. Ekkor nézi ugyanis a mi célközönségünk a tévét, így pontosan azokat érjük el, akiket szeretnénk.” A program egyre népszer?bbnek bizonyult, aminek üteme alaposan meglepte még az érintetteket is. Hiszen senki nem lehetett biztos benne, hogy a sikeres híradós múlt elég ehhez. A m?sor sikerein felbuzdulva hozták létre a könyvkiadót. Stahl Judit els? két könyvét a Park Kiadó jelentette meg, majd a Stahl–Bohus páros saját kiadót indított Kulinária néven. E cég eleinte a saját szakácskönyv kiadásával foglakozott, majd gasztronómiai tárgykörben szélesítette a kínálatot, míg mára – a m?sorvezet? személyes indíttatására – gyereknevelési sorozattal b?vült tovább. A négy év alatt a kezdeti célkit?zések Bohus Csaba elmondása szerint alig változtak valamit. Speciális, személyhez köt?d? márkáról van szó. Talán gazdagodott, árnyalódott, de a lényeg változatlan.

Minta van, plágium nincs

ESZKÖZEIK FOLYAMATOSAN, az adott feladathoz igazodva változnak. A szakember a marketingszakmában szokásos nyelvhasználattal ellentétben nem célcsoportról beszél, hanem arról hogy „nekünk néz?ink, olvasóink és használóink, ha tetszik, f?z?társaink vannak, akikkel valódi és virtuális párbeszédet folytatunk tévében, könyvekben, a neten, újságcikkekben. Mi azt tapasztaljuk, hogy a számunkra ennél érdekesebb, fontosabb jegyek alapján nagyon is hasonlóak, kortól, lakhelyt?l, keresett?l függetlenül. Érdekl?d?k, nyitottak, de kritikusak, életszeret?k és optimisták” – derül ki néhány fontos jellemvonás a tipikus Stahl-„fogyasztóról”. A vállalkozásban segítettek a nyugati minták is, hiszen hasonló vállalkozások, produkciók tapasztalatait a magyar piac ra lehetett alkalmazni. A m?sorvezet?t többen támadták a hazai sajtóban és internetes fórumokon azzal, hogy valaki mástól elszedett egy receptet. A vádakra határozattan reagál: „Egyszer?en kikérem magamnak, hogy szakképzett, profi cukrászként olyan, interneten kering? felvetésekkel vádoljanak, miszerint elloptam volna egyszer egy süti receptjét. Szerintem tipikus magyar hobbi, hogy aki sikeres, azt valami bulvármarhasággal mindenképpen bántani kell.”

Cégvilág

A KÉT CÉGBEN, a tévém?sort készít? StahlBohus Kft.-ben és a szakácskönyveket megjelentet? Kulinária Könyvki-adó Kft.-ben összesen öt fix alkalmazott dolgozik. Persze tevékenységeikben több alvállalkozó vesz részt: a tévém?sor elkészítésében 20, a könyvkiadásban szintén ennyi embernek adnak folyamatos vagy id?szakos munkát. A StahlBohus Kft. a tulajdonosok közlése szerint csak elenyész? nyereséget termel, mert a készít?k igyekeznek szinte minden forintot visszaforgatni abba a m?sorok színvonalának fenntartása és emelése érdekében.

Eredményes összetev?k

„A LEGELS? A VÉGIGGONDOLT indulás”, sorolja Stahl Judit sikere titkait. „Az a hozzáállás, hogy, kissé átalakítva hollywoodi szólást, csak annyira vagy jó, mint a legutóbbi recepted. Egy példa: új ételt kitalálni és a receptet leírni elvileg öt perc alatt is lehet. És sok receptíró meg is elégszik ennyivel. Mi ellenben kitaláljuk, megf?zzük kétszer vagy ötször is, ha kell, amíg megtaláljuk az ideális verziót. Ezután írjuk le és f?zzük meg mi és a próbaf?z?k újra néhányszor. Nem csak arra ügyelünk, hogy a kaja jó legyen, de arra is, hogy a leírás is pontos és követhet?. Szóval, hogy hosszúra nyúlt okoskodásom rövidre zárjam: végiggondoltság, nyitottság és munka, munka, munka.” „A Stahl-brand alapköve a recept. Éppen ezért a mi receptjeink ezerszeresen tesztelt receptek. Az én szakácskönyvíró módszerem egyedülálló itthon. Ezek ugyanis nemcsak hogy az én receptjeim, én f?zöm ?ket, de sokszoros tesztelésen is mennek keresztül. Els? körben az asszisztensem végigf?zi ?ket, anélkül, hogy bármiféle instrukcióval ellátnám. Ha sikeresen zárult, következhetnek a próbaf?z?k, akiket a tévém?sor néz?inek demográfiai jellemz?i alapján válogatunk össze” – meséli Stahl.

A sikerhez az is hozzáájárult, amit tévés üzletfelei állítanak róla: kemény, de korrekt tárgyalópartnerként ismerték meg, aki ismeri és képviseli saját érdekeit, és minden részletre odafigyel.

Étel, honlap, magazin

A STAHL-BIRODALOM vezet?i 2007-ben tovább építik és új területekre viszik a márkát: szeretnének kijönni néhány saját termékkel, els?ként várhatóan tésztával. Folytatódik a tévém?sor, és talán beindul a konyhai-háztartási magazin is, amely ismét jól bevált nyugati minták alapján igazi f?z?újságnak ígérkezik. Megjelenik a Gyorsan, valami finomat! tematikus könyvsorozat els? három kötete, és a szépirodalmi m?veket tartalmazó sorozat, a „Stahl könyvtára” válogatás mellett megindul egy új sorozat is. A m?sorok szerepl?inek, Buday Péternek, Gyarmati Andreának a könyvei is napvilágot látnak majd. Tárgyalnak a tévésorozat és Stahl-könyvek külföldi piacokra való kijuttatásáról. Havi szinten fejlesztik a www.stahl.hu-t. Lassulásról, pihenésr?l tehát szó sincs, a f?zés hazai nagy asszonya nem csak elméletben sorolja magát a „csinálós” emberek közé.

MAJD A BUDAY

A Stahl konyhája önálló rovata Buday Péter mesterszakácsra épül, aki állandó szerepl?je a m?sornak. A tapasztalt séf megmutatja, hogy nagyon egyszer? dolgokból is lehet finomságokat készíteni. Nagy büszkesége, hogy el?ször a szakma elismerését sikerült kivívnia, csak ez után lett „híresség”. A közös tévés szereplés mellett Buday szakácskönyvét is a Kulinária Kiadó adja ki. A mesterszakács nem egy lábon áll, hiszen a médiaszereplés mellett a pasaréti Matteo étterem és a Tabánban található Trio étterem tulajdonosa, aki természetesen a gasztronómiai irányításért is felel?s. Emellett a Pesti Reformkonyha fantázianev? készételek szakmai felügyeletét is ? látta el. „Mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen üzleti partnere legyen” – vallja Stahlról a séf.

STAHL SZAKÁCSKÖNYVEK

Végre otthon (Kulinária Kiadó, 2006)

Büntetlen örömök (Kulinária Kiadó, 2004)

Gyorsan, valami finomat! (Park Könyvkiadó, 2003)

Enni jó! (Park Könyvkiadó, 2002)

MILLIÁRDOS STAHL

Hazánkban 2005-ben 13 ezer különböz? kötet jelent meg. Egy-egy könyv eladott példányszáma átlagosan 2-3 ezer darabra rúg. Az értékesítés 97 százalékban bizományosi alapon történik. A könyveket a terjeszt? havi, utólagos elszámolással veszi át, általában körülbelül a könyv árának feléért. A fennmaradó 2-3 százalék kerül fix értékesítésre, ebbe a körbe csak a garantált sikerkönyvek kerülnek, mint a Harry Potter sorozat, néhány szépíró és a Stahl szakácskönyvek. A Stahl-könyvek összesen a 400 ezredik eladott példánynál tartanak, ezzel eddig nem kevesebb mint 1,5 milliárd forint vásárlóer? mozdult meg értük a piacon.

CÉGES HÁTTÉR

StahlBohus Kft. F? profil: televízióm?sor-gyártás és -kereskedelem Tulajdonosok: Stahl Judit 50%, Bohus Csaba 50% 2005-ös árbevétel: 105 millió Ft, mérleg szerinti eredmény 5,3 millió Ft Produkciók: Stahl konyhája, Stahl gyerekkonyhája Kulinária Kiadó Kft. F? profil: könykiadás Tulajdonosok: StahlBohus Kft. 90%, Stahl Judit 10% 2005-ös árbevétel: 86 millió Ft, mérleg szerinti eredmény: 33 millió Ft Produkciók: Stahl szakácskönyvek, Buday szakácskönyvek, Stahl könyvtára

HELYZETBE KERÜLNI

Karrierje során Stahl Judit gyakran vette hasznát olyan tanulmányainak, amiket környezete annak idején feleslegesnek gondolt. Hírolvasó karrierje el?tt tíz évig dolgozott már a kamerák mögött, hiszen rendez?i szakon végzett. A Színm?vészeti F?iskolán megmutatkozott vonzódása a szereplés iránt, hiszen csoporttársai közül egyetlenként, „magántanítványként” sajátíthatta el Kepes Andrástól a képerny?s ismereteket a rendez?i tanulmányok kiegészítéseként. És a megszerzett tudás és tapasztalatok váratlan szituációkban nyerhetnek különös jelent?séget. Stahl a sikeres f?iskolai felvételi után – szül?i sugallatra – „rendes” szakmát is tanult. A Budapest belvárosi Apáczai gimnáziumban végz?, ügyvéd és matematikus szül?kkel rendelkez?, molekuláris biológusnak készül? lány ezért kitanulta a cukrászmesterséget. A min?ség persze már akkor is kulcskérdés, nem véletlen, hogy tanoncként a legendás óbudai Daubner cukrászdában dolgozott.
Árfolyamok

EUR: 309.49CHF: 263.26USD: 252.62
 

Legnépszerűbb cikkek

Mindenki a legjobbat akarja. Álláskeresőként jó helyen dolgozni, megbecsülten, kreatív feladatokkal, jó fizetésért. Céges oldalról tehetséges, elhivatott kollégákkal feltölteni a létszámot. Valahogy mégsem klappol a kettő. De miért? Mi nem ...
Tovább >>