EU-haszonles? február

Írta: Haszon
Pályázatok 30 milliárd értékben Februártól lehet pályázni az Új Magyarország Fejlesztési Terv els? támogatásaira, a hat kiírt pályázat els?sorban a kis- és középvállalatokat célozza meg.
Technológiai fejlesztésekre 20 milliárd forintot, a hátrányos helyzet? kistérségekben való munkahelyteremtésre 10 milliárd forintot kaphatnak a sikeres befutók. Lapzártánkig csak a pályázatok tervezetei voltak még elérhet?ek, ám mivel lényegesebb változtatásokra nem számítunk, közreadjuk a kiírásokat, hogy ennyivel is több id? legyen a pályázatok elkészítésére.
 
Vállalati infrastruktúra fejlesztésére, ingatlan építésére és b?vítésére, min?ségbiztosítási rendszerek bevezetésére és a munkavállalók továbbképzésére is lehet többek között uniós támogatásért folyamodni februártól az Új Magyarország Fejlesztési Terv (azaz a második Nemzeti Fejlesztési Terv) els? hat pályázatának keretében.
Szakért?k szerint a különlegesen kemény feltételek miatt a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak aligha van esélyük a kiírt uniós pályázatokon pénzhez jutni. Ess?i Zsombor, a Magyar Pályázatkészít?i Iroda vezet?je szerint legfeljebb a beszállítók és az exportra termel?k járhatnak jól. Ez azonban egy sz?k kör, így akik abban bíztak, hogy az uniós forrásokból nekik is jut majd fejlesztési támogatás, megint csalódni fognak.
Öt pályázatot írt ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) keretében, három közülük a kis és középvállalatok technológiai fejlesztéseit támogatja, kett? pedig a hátrányos helyzet? régiókban történ? munkahelyteremt? beruházásokat. Az el?bbi három pályázatra 20 milliárd forintos, az utóbbi kett?re tízmilliárd forintos keret áll a pályázók rendelkezésére az idei évben. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében kiírt pályázaton munkahelyi képzések (például informatikai vagy idegen nyelv? képzések) indításához nyerhetnek támogatást a kis- és középvállalatok, a célra egymilliárd forintos keretösszeget különítettek el.
A pályázati kiírásokról január elején bocsátott ki tervezetet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), amelyet a társadalmi egyeztetések során véglegesített operatív programok és az ideiglenes akciótervek alapján készített el. Az NFÜ a tervezeteket megvitatta az érintett szakmai csoportok képvisel?ivel, és a véleményüket figyelembe véve írták ki a végleges pályázatokat január végén. Korai lapzártánk miatt lapunkban csak a pályázatok tervezetei szerepelnek, és bár lényeges változások nem valószín?ek, egyes részletekben a véglegesített kiírások eltérhetnek t?lük. A pályázatokról a legfrissebb, aktuális információkat az NFÜ honlapján (www.nfh.hu) lehet megtalálni.
 
Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése (GOP-2007-2,1,1/A)
 
Vissza nem térítend? támogatás, amelynek célja a növekedési lehet?séggel rendelkez? mikro- és kisvállalkozások jövedelemteremt? képességének növelése technológiai korszer?sítéssel. Technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházásokhoz lehet támogatásért pályázni új eszköz vagy három évnél nem régebbi eszköz beszerzése esetén.
Támogatás összege, mértéke: 1-5 millió forint, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 30%-a.
Pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 30.
 
Komplex vállalati technológiai fejlesztés kis- és középvállalkozások számára (GOP-2007-2.1.1/B)
 
Vissza nem térítend? támogatás, amely nek célja a fejl?d?képes és komoly növekedési potenciállal rendelkez? vállalkozások innovációs képességének er?sítése, a vállalkozások által el?állított hozzáadott érték növelése, a környezetvédelem és az ener-giatakarékosság er?sítése, valamint a piac ra jutáshoz kapcsolódó technológiai korszer?sítések támogatása. Ennek keretében többek között támogatást lehet igényelni infrastruktúra, illetve ingatlan építésére, korszer?sítésére, a munkavállalók képzésére, piac kutatásokra; szakmai tanácsadás igénybevételére, valamint min?ség-, illetve környezet központú irányítási rendszerek (pl.: ISO 9001 szabvány) bevezetésére.
Támogatás összege, mértéke: 5–50 millió forint, az elnyerhet? támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30%-a.
Pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 2.
 
Komplex vállalati technológiai fejlesztés (GOP-2007-2.1.1/C)
 
Összetett technológiai korszer?sítésekre igényelhet? vissza nem térítend? támogatás. A támogatható tevékenységek közé tartozik a technológiai korszer?sítést eredményez? új eszközök beszerzése és üzembe helyezése, vállalati infrastruktúra vagy ingatlan építése, b?vítése, korszer?sítése, szoftver, illetve hardver beszerzése, vásárokon, szakmai kiállításokon való megjelenés, munkavállalók képzése, szakmai tanácsadás igénybevétele (pl. marketing-, logisztikai, pénzügyi tanácsadás), illetve min?ségbiztosítási és környezetvédelmi szabványok bevezetése.
Támogatás összege, mértéke: 50– 500 millió forint, maximum az összes elszámolható költség 30%-a.
További korlátok: ha a projekt költsége 1 milliárd Ft vagy ennél kisebb, akkor a támogatás maximális aránya 30%, de legfeljebb 200 millió Ft lehet. Ha a projekt költsége meghaladja az 1 milliárd Ft-ot, akkor a támogatás aránya maximálisan 20%, de legfeljebb 500 millió Ft lehet.
Pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 2.
 
Munkalehet?ség-teremt? komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzet? kistérségekben kis- és középvállalkozások számára (GOP- 2007-2.1.2/B)
 
A vissza nem térítend? támogatás célja a nagy növekedési potenciállal rendelkez? kkv-k technológiai korszer?sítésének támogatása munkalehet?ség teremtésén keresztül. A kiírás keretében csak a 48 leghátrányosabb helyzet? kistérség vagy az ezekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzet? 235 települése valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. A támogatható tevékenységek köre megegyezik az el?z? pályázatéval.
Támogatás összege, mértéke: 5–50 millió forint, az elnyerhet? támogatás mértéke az összes elszámolható költség 40%-a.
Pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 2.
 
Munkalehet?ség-teremt? komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzet? kistérségekben (GOP- 2007-2.1.2/C)
 
Célja a nagy növekedési potenciállal rendelkez? vállalkozások technológiai korszer?sítésének támogatása munkalehet?ség teremtésén keresztül. A kiírás keretében csak a 48 leghátrányosabb helyzet? kistérség vagy az ezekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzet? 235 települése valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni. A támogatható tevékenységek köre megegyezik az el?z? pályázatéval.
Támogatás összege, mértéke: 50– 500 millió forint, 40%
Pályázat benyújtásának határideje: 2007. április 2.
 
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára (TÁMOP-2.1.3/07/1)
 
Cél az alkalmazottak foglalkoztathatóságának javítása és a vállalkozások versenyképességének fokozása. Ennek érdekében támogatják az alkalmazottak és a munkáltatók folyamatos képzését, megteremtve ezzel a tudatos emberier?forrás-gazdálkodás alapjait mikro- és kisvállalkozásoknál. A pályázaton kizárólag akkreditált intézmény által nyújtott képzés vehet? igénybe, támogatás a következ? képzéstípusokra igényelhet?: szakmai képzés, EU-val kapcsolatos képzés, idegen nyelvi képzés, informatikai kép zés, vezet?képzés, vállalat m?ködésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám), munka- és egészségvédelmi képzés.
Támogatás összege, mértéke: 1–25 millió forint, 90%
Pályázat benyújtásának határideje: 2007. február 5-t?l 200.7 december 31-ig lehet benyújtani a pályázatokat.Árfolyamok

EUR: 364.42CHF: 345.44USD: 337.46
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12