Sikeres cégvezet?k Önmagukról 2005/1

Írta: Haszon
A Haszon magazin indulása óta minden számában megszólaltat sikeres cégvezet?ket. 10 kérdés – 10 válasz rovatunkban els?ként mindig azt kérdezzük meg, milyen a jó f?nök, és melyek a leggyakoribb hibái. Összegy?jtöttük a feleleteket: ahány vezet?, annyi stílus.
 
Szabó Vilmos (50), a Korn-Ferry fejvadászcég magyarországi ügyvezet?je
 
A tulajdonos szemével nézve az a jó vezetõ, aki „hozza” az eredményt. Az ügyfelek és a versenytársak szemében az a jó vezetõ, aki partner a piac felépítésében, valamint, aki hozzájárul a piac fejlõdéséhez. A beosztottaknak az a jó vezetõ, aki jó munkahelyi légkört és fejlõdési lehetõséget biztosít. A háromféle megközelítés közös nevezõje az, hogy hiteles legyen a vezetõ. Fontos, hogy eredményesen tudjon dolgozni többféle piaci helyzetben is. Ha mindehhez van némi karizmája is, az már maga a tökély.
A leggyakoribb hibák: A sikeres emberek egy része elkezd hinni saját nagyságában és abban, hogy a siker örökké tart. Pedig nem árt egy kis „paranoia”, félelem a holnaptól. Bõven van még mit tanulnunk egyéni felelõsségvállalásból, operatív tervezésbõl.
 
Szöll?si Árpád (54), a Korax Élelmiszergép Kft. ügyvezet? igazgatója
 
A jó cégvezetõ stratégiában gondolkodik, tehát elõrelátó, következetes, széles körû ismeretekkel bír. Képes megválasztani a jó munkatársakat, személyes példamutatással vezényli a csapatát.
A leggyakoribb hibák: Nem õ irányít, hanem õt irányítják a napi események.
 
Kemény Dénes (51), a magyar vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
 
Reális, elérhetõ célokat tûz ki, amelyet képes megértetni sportolóival és szakmai segítõivel. Folyamatosan gondolkodni tud mások fejével, hogy a maximális eredményt csikarja ki mindenkibõl.
A leggyakoribb hibák: Mivel a csapatkapitányok sokan maguk is aktív sportolók voltak, saját példájukat emlegetik úton-útfélen. Ez távolságot teremt a játékosok és az edzõ között, árkot ás közéjük.
 
Kiss Ulrich (60), a magyar jezsuiták kommunikációs igazgatója, egyetemi oktató, szerzetes pap
 
Edzõ, aki összehozza, és gyõzelemre viszi a csapatot. Nem maga akar tündökölni, hanem munkatársaiból akarja kihozni, ami bennük rejlik, ami a legjobb bennük. Különben Jézus pont ezt tette a tizenkét apostollal! Még egy szempont: élete végéig hajlandó tanulni bárkitõl.
A leggyakoribb hibák: Sok vezetõ már tegnapra akarja az eredményt, amelynek még csak ma rakják le az alapjait. Más szóval: türelmetlenek.
 
Deák Ferenc (41), a Henkel Magyarország Kft. vezérigazgatója
 
A cégvezetõ akkor jó, ha hiteles és becsületes! Ha a felelõsségére bízott emberek számíthatnak rá. Jelentõs empátiával rendelkezik, mindenkibõl ki tudja hozni a maximumot, miközben nem válik szakbarbárrá, hajcsárrá! A szakemberen kívül a magánembert is látja. A cég sikere csak az egyik, igaz nagyon fontos mércéje a vezetõ kvalitásának.
A leggyakoribb hibák: Intoleránsak, azt hiszik, ordítozhatnak, a beosztottak becsületébe gázolhatnak. A felelõsség elidegenedést is generál a munkatársakkal szemben, amit túl késõn vesznek észre. A sikert saját érdemként, a kudarcot mások hibájaként élik meg.
 
Demján Sándor (61), a Trigránit Fejlesztési Rt. elnöke
 
Száz lényeges problémából ki tudja választani az öt leglényegesebbet, ami megoldja a problémák döntõ többségét.
A leggyakoribb hibák: Nem vigyáznak az okosak és szorgalmasak arányára. Beleszeretnek egy üzleti gondolatukba, ezért késõn korrigálnak. Szerepet játszanak közvetlen kollégáik elõtt, és ezért hamar elfáradnak.
 
Márta István (53), zeneszerz?, az Új Színház igazgatója Nem árt, ha mûvész, nem árt, ha menedzser, és nem árt, ha egy kicsit ember is a színházvezetõ. Olyan, aki mindenre rálát, legfõképpen a lelkekre.
A leggyakoribb hibák: Rátartiság, nagyképûség, félelem, és nagyon fontos fogalom: a szakbarbárság. Pedig a mai világban rettentõ érzékenynek kéne lenni.
 
Kupa Mihály (63), Kupa & Associates
 
Elõször: ismernie kell a piacát a cégvezetõnek. Ezt ma még újra és újra el kell mondani. Másodszor: megfelelõ humánpolitikai beállítottsággal kell rendelkeznie. Sokan hajlamosak néhány kezdeti siker után elhinni, hogy most már igazán nagyok. Ha nem megfelelõen kezelik a munkatársaikat, nagy az információveszteség.
A leggyakoribb hibák: Több is van. Sokan túlnövesztik a céget egy adott struktúrában. Bizonyos méret után változtatni kell a társasági vagy az irányítási formán. Ami még nagy hiba: sokszor megelégszenek azzal, hogy van remek termékük, csak nincs hozzá megfelelõ marketing- és PRtevékenységük.
 
Bodáné Cser Erzsébet (46), a Tokodi Üveggyár társtulajdonosa és vezérigazgatója
 
Minden vállalattípushoz más vezetõ kell. Én teamvezetõ vagyok, azaz döntés elõtt meghallgatom a kollégák véleményét. A felelõsséget nekem kell vállalnom, hiszen nehézipari vállalkozásnál egy rossz lépés százmilliós károkat okozhat. A jó vezetõnek tudnia kell, mennyi és milyen információt oszt meg másokkal.
A leggyakoribb hibák: A döntés-elõkészítésben sokan eltévesztik az arányt, azaz nem tudják elkülöníteni a lényegest a lényegtelentõl. Nem mérik fel jól, hogy a javaslattevõk közül, ki milyen felelõsséget képes vállalni egy döntésben. Végrehajtás során viszont nem lehet vita, széthúzás. El kell érni, hogy a vezetõk egy irányba, egymást támogatva húzzanak.
 
Farkas Ádám (36), a CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. vezérigazgatója
 
Elmélyült szakmai ismeretekkel rendelkezik, jól irányít, és olyan érzelmi intelligenciája van, amelynek segítségével képes elnyerni a munkatársak támogatását. Végül nagyon fontos, hogy képes felelõsséget vállalni.
A leggyakoribb hibák: Vannak, akik azt gondolják, hogy mindent nekik kell eldönteniük, nem mernek kellõen támaszkodni a szervezetre. A döntések után vannak, akik elmenekülnek a felelõsség elõl.
 
Zoób Kati (46), a KATTI ZOOB Divatház vezet?je
 
Mindig pontosan meghatározza az irányt, mert csak így lehet teljesíteni. „Jó légkörû ember”, a cég életében olyan szerepet tölt be, mint a családban a családfõ. A jó cégvezetõ egyszerre „büntetõ és jutalmazó kéz”, erkölcsének megkérdõjelezhetetlennek kell lennie.
A leggyakoribb hibák: Súlyos hiba, ha nem látja be saját hiányosságait. Ha nem tud kérni és tanulni másoktól. Különösen nõi vezetõnél bosszantó, ha úgy viselkedik, mint egy ostorcsattogtató hajcsár.
 
Wáberer György (47), a Waberer’s cégcsoport elnök-vezérigazgatója
 
Látnia kell azt a hosszú utat, amely a céget a tartós sikerhez vezeti, de látnia kell az akadályokat is. Meg kell teremtenie a cég optimális mûködésének feltételeit, meg kell teremtenie az anyagi és humán erõforrásokat, és meg kell követelnie a munkatársaitól a feladatok következetes végrehajtását. Egy cégvezetõ akkor jó, ha a szakmájában mer újat alkotni, és képes egyedi megoldásokat alkalmazni.
A leggyakoribb hibák: Az unalmasság, vagyis ha ugyanazt akarja csinálni, mint pár évvel korábban, ha nem tud kreatív ötleteket megvalósítani,ha nem figyel oda a fiatalokra, ha azt hiszi, nélküle megáll az élet. Magyarul, ha nem veszi észre, hogy változik a világ.
 
Geszti Péter (40), az Akció Reklámügynökség társtulajdonosa, kreatív igazgatója
 
A leggyakoribb hibák: Kezdjük a hét fõbûnnel? Típusa válogatja. Van, aki túl sokat vállal magára, és mindent egyedül akar elintézni, mert mindenkit hülyének tart. Van, aki túl sokat bíz a dolgozóira, aztán csodálkozik, ha fejére dõl a cucc. Ismerek azért néhány profit, aki jól csinálja. Bennük azt tisztelem legjobban, hogy meg tudják különböztetni a lényegeset a lényegtelentõl, és ennek megfelelõen cselekszenek. Így marad idejük a teljesítményük maximalizálására.
 
Parragh László (41), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
 
A cégvezetõ az elkötelezettségtõl jó. Ha valóban elkötelezett az iránt a cég iránt, amelyet vezet. A többi, cégvezetéshez szükséges képesség tanulással és tapasztalattal megszerezhetõ.
A leggyakoribb hibák: Csak a magam hibáiról tudok beszélni. Könynyen beleélem magam a kollégáim lelkivilágába, ami persze azt eredményezi, hogy a kelleténél megértõbbé válok. Ilyenkor viszont sérül a számonkérés, és nem vagyok kellõképpen kemény sem.
 
Kiss László (64), a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya
 
Megszállott, és tökéletesen ismeri a saját szakterületét. Olyan munkatársakat választ, akik hasonló szinten képesek elvégezni a munkájukat, de azt véletlenül sem engedheti meg magának, hogy féltékeny legyen rájuk. A jó vezetõ sohasem csupán a mában, hanem a jövõben is gondolkodik, tehát szem elõtt tartja a folytonosságot.
A leggyakoribb hibák: Amikor az illetõ túl magasra emeli önmagát, elszakad a közegétõl, a kollégáitól, a realitásoktól, és elefántcsonttornyába vonul vissza. Én edzõ vagyok, így azt mondhatom: a jó edzõ elsõként magában keresi a hibát, és csak utána vizsgálja meg mások felelõsségét.
 
Lázár Vilmos (37), Lázár Zoltán (31) sikeres üzletemberek és a világ legjobb fogathajtói
 
Vilmos: Ütõképes csapatot épít maga körül a cégvezetõ. A részfeladatokat bízza szakemberekre, ne akarjon mindenkinél okosabb lenni. A szakmai sportvezetõ a versenyzõ fizikai felkészülésével is foglalkozzon.
A leggyakoribb hibák: Zoltán: Nem következetesek, és emiatt nem tudnak megfelelõ fegyelmet, rendet tartani. Sohasem szabad kivételezni, mert ez a beosztottak körében ellentéteket alakíthat ki, ami hátráltatja a munkát.
 
Pap János Dániel (46), Békéscsaba polgármestere
 
Polgármesterként két vezetõ szerepet is el kell látni, ezek összhangja a legnehezebb. Sem a választott képviselõket, sem a polgármesteri hivatal dolgozóit nem a polgármester választja ki. A város polgárai viszont általában a polgármestert ismerik és teszik felelõssé a testületi döntésekért, a hivatali munkáért. Álláspontom szerint a nyíltság, a helyi demokrácia fejlesztése a legfontosabb.
A leggyakoribb hibák: Vagy túl merevek, és végletesen ragaszkodnak saját elképzeléseikhez, vagy túl rugalmasak, és az események sodorják õket. E kettõ között keskeny az ösvény, sokan elvétik. A polgármesterek némelyike pártkatona a szó legrosszabb értelmében, mások személyes varázsukkal tetszelegnek. Sokan személyes tulajdonuknak hiszik a városukat, õk például rendszeresen azt mondják: „készen a költségvetésem”.
 
Czibere Ilona (44), Mitropa U.S. Kft. igazgatója
 
Attól jó a vezetõ, hogy jó csapatot alakít ki. Ez a mi szakmánkban nagyon lényeges. Kollégáim nem alárendeltjeim, így mindenki sajátjaként kezeli a céget, miközben én vállalom a döntésekért a felelõsséget.
A leggyakoribb hibák: Hiba, ha egy vezetõ egyszemélyes döntéseket akar hozni, és nem hallgatja meg az adott munkában járatos kollégáit. Ha túlságosan a többiek fölé emeli magát. A magánszférában fontos a jó kapcsolat a dolgozókkal, különben két-három hónap után továbbállnak.
 
Czakó Borbála (50), az Ernst & Young vezérigazgatója
 
Ami általánosságban fontos, az a stratégiai gondolkodás és a gyakorlatiasság kellõ egyensúlya. Ezenfelül fontos vezetõi erénynek tartom a szaktudás mellett a hatékonyságot és a szervezõkészséget.
A leggyakoribb hibák: A legtöbben hajlamosak elveszni a részletekben, és nem követik figyelemmel az új lehetõségeket. Pedig a mai technikai fejlõdés, valamint a tudás alapú társadalom más típusú vezetõt kíván meg, mint a korábbi vezetõi ideál.Árfolyamok

EUR: 328.82CHF: 299.35USD: 294.11
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a legfrissebb hírekről, hasznos információkról!
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12