Vállalkozóteszt: Ön vezető vagy menedzser?

Írta: Schilling Tamás - Készült: 2017. január 19.

Stabilitásról gondoskodó menedzserekkel és fantáziadús vezetőkkel tele van az üzleti világ. Melyik szerep illik jobban Önhöz? Tesztünk segít ennek eldöntésében.


Nélkülözhetetlen a sikerhez, hogy egy vállalkozásnak meggyőző jövőképe legyen, amelynek alapját a jól vezetett csapatok és a stabil ügymenet a­dja. Ám ritkaság, hogy a vezetés és a menedzselés egyaránt jól menjen ugyanannak a személynek.

Ezért fordulhat elő viszonylag gyakran, hogy egy idő után félreállítják azt a vállalkozót, akinek továbbra is lenyűgöző elképzelései lennének a cég jövőjéről. Inkább olyat állítanak a helyére, akinek fő törekvése az egyenletes, zavartalan üzletmenet. Persze amikor a vállalaton kezd úrrá lenni a tespedtség, akkor ismét a jövőképpel rendelkező vezető lesz az, aki új irányt szab és új kihívásokkal pezsdíti föl a céget.

Melyik szerep illik jobban Önhöz? Tesztünk segít ennek eldöntésében. Fontos, hogy őszinte válaszokat adjon, mert nem a magasabb pontszámon múlik az eredmény, és nem csak egy-egy helyes válasz van a kérdéseinkre. Menedzserekre és látnoki képességű vezetőkre egyaránt szükség van egy jól menő cégnél, és fontos, hogy kiderüljön, melyik szerep illik jobban Önhöz.

1. A nagy reggeli meeting előtt két fontos kolléga is beteget jelent. Mit tesz Ön ilyenkor?

A) Felhívom, és határozottan biztatom őket, hogy jöjjenek el.

B) Nekigyürkőzöm, hogy a maradék csapattal megoldjuk a dolgot.

C) Rögtönzött megbeszélést tartok, ahol szétosztjuk a távollévők feladatait.

D) Behívom a két legbizalmasabb munkatársamat, és megkérem őket, hogy lépjenek a helyükbe.


2. Egy kritikus projekt döntő szakaszában csőtörés támad a vállalati kávézóban, elárasztja a folyosót, és veszélyezteti a számítógépeket. Miként reagál erre?

A) Megkeresem az interneten, mi a teendő, és magam hárítom el a csőtörést, hogy minél kevésbé zavarjam a csapatot.

B) Hívom a gyorsszolgálatot, és javítás közben sürgetem a szerelőket.

C) Összehívom a csapatot, hogy közösen találjuk ki, miként tudjuk folytatni a munkát.

D) Kibérelek egy termet a közeli vendéglőben, és a csapat tagjaival közlöm, hogy laptopjukkal együtt vonuljanak át oda erre a napra.


3. Önre hárul a feladat, hogy a negyedéves meetingen szóljon a munkatársakhoz, és az év hátralévő részére megadja az alaphangot. Mit hangsúlyoz a beszédében?

A) Elmondom, milyen nagyszerű ez a csapat, és mennyire örülök, hogy együtt dolgozhatunk.

B) Kiemelem a csapat értékeit, amelyekkel a vállalati elveket követve növelik a termelékenységet.

C) Kifejtem, mennyire fontos, hogy minden munkatárs a magáévá tegye az értékesítési folyamatot, és kreatívan, proaktívan gondolkodjék.

D) Hangsúlyozom a saját területünkön véghezvitt fejlesztéseket, és azt, hogy cégünkre milyen ígéretes jövő vár.


4. Ha egy kolléga belép az Ön irodájába, ahol éppen elmélyülten olvas, akkor Ön ezt tanulmányozza:

A) Cégem belső irányelveit és eljárási kódexét, hogy tovább javítsam őket.

B) A legfrissebb iparági magazint, vagy annak a hatékonysági szakértőnek a könyvét, akinek nemrég lenyűgözött az előadása.

C) Olyasvalakinek az életrajzát, aki inspirál engem.

D) Egy bestsellert a világtrendekről és azokról a meglepetésszerű fordulatokról, amelyek képesek módosítani az erőviszonyokat.


5. Csapatának eredménye komolyan visszaesett, ezért Ön megbeszélést tart velük. Ennek végén a kollégái így reagálnak:

A) Gyorsan visszatérnek a helyükre, még feszültek ugyan, de nyugodtabbak, mint korábban.

B) Mindjárt a billentyűk közé csapnak, hogy elszántan véghezvigyék azt, amit felvázolt nekik.

C) Bedobják saját javaslataikat és ötleteiket, amelyek beleszőhetők az én elképzeléseimbe.

D) Valódi izgalommal és tettre készen térnek vissza az íróasztalukhoz.


6. Igazán nagyszerű negyedévet zárt a csapatával, és a számok is ezt mutatják: alaposan túlszárnyalták a terveket. Miután az eredményekről meggyőződött, a következőt teszi:

A) Vendégül látom őket egy ebédre.

B) Lelkesítő beszédet tartok, és személyre szólóan, egyenként is kiemelem az egyéni hozzájárulásukat.

C) Meghívom őket egy ünnepi stratégiai vacsorára, ahol aztán közösen felvázoljuk a következő negyedév céljait.

D) Csapatépítő jellegű összejövetelt tartunk, lehetőleg távol a várostól, ahol nagyratörő terveket dolgozunk ki az év hátralévő részére.


7. A fárasztó, de fölöttébb eredményes hétköznapok után végre eljött a hétvége. Mit tesz Ön?

A) Azzal jutalmazom magam, hogy átalszom a szombatot.

B) Pénteken, a munkaidő vége előtt ezt a körlevelet küldöm szét: „Gratulálok Nektek a nagyszerű munkához!”

C) Vasárnap új ötleteket dolgozok ki, hogy az elmúlt hetet is túlszárnyaljuk.

D) Reggelente időt szánok egy új projekt megálmodására, amit hétfőn bemutatok a kollégáknak.


8. Megérkezve az éves konferenciára, átnézi a szekciók és a megszólalók listáját. Hol tölti majd a legtöbb időt?

A) Olyan workshopokon és csoportos beszélgetéseken, ahol a fő téma a munkaerő hatékonysága és a munkahelyi elégedettség.

B) Ott, ahol a vitaindító és a panelbeszélgetés az alkalmazotti felelősségvállalásról szól.

C) Egy olyan egész napos workshopra ülök be, ahol a személyes és szakmai fejlődéssel foglalkoznak.

D) Azon a kerekasztal-beszélgetésen leszek, ahol a vitaindítót egy híres vállalkozó tartja az iparág vezető szereplőinek. Utána elmegyek a kapcsolatépítő rendezvényre.


9. Nem lehet már tovább halogatni, el kell bocsátania csapata egyik közkedvelt, de rossz hatékonysággal dolgozó tagját. Amikor behívja az irodájába, és közli vele a rossz hírt, utána…

A) Lelkesítő beszédet tartok arról, hogy sok jó képessége is van, és ezekkel másutt még boldogulhat.

B) Megígérem neki, hogy dicsérő ajánlólevelet írok róla.

C) Megadom neki egy olyan ismerősöm nevét és számát, aki valószínűleg alkalmazni tudja őt.

D) Meghívom ebédre, ahol más jellegű karrierlehetőségekről beszélgetünk, amelyek sokkal jobban megfelelnek az ő képességeinek és érdeklődésének.


10. Egyik alkalmazottja olyan előléptetésről szeretne beszélni, amelyről Ön tudja, hogy meghaladná az illető jelenlegi készségeit. Ezért így válaszol:

A) Tapintatosan, de határozottan azt javaslom, hogy ezzel várjon még legalább egy évet.

B) Rámutatok, mire lenne szüksége, segítek az önértékelésben.

C) Segítek neki, hogy készségfejlesztési tervet dolgozzon ki a maga számára, és követem a fejlődését.

D) Jobb eredményeket érhetne el egy másik poszton, és arra serkentem, hogy ebbe az új irányba induljon el.

Most számolja össze elért pontjait:

minden A válasz 1 pont

minden B válasz 2 pont

minden C válasz 3 pont

minden D válasz 4 pont


Értékelés

10–15 pont: Dárdai Pál, a megbízható támogató

Ön támogató típusú menedzser. Jól ismeri cége belső irányelveit és eljárási kódexét, mindenkit ez alapján irányít, hogy zavartalanul folyjék a csapatmunka. Ezeket a kereteket nem szereti túllépni, viszont gondoskodik a biztonságos, következetes irányításról könnyű és nehéz helyzetekben egyaránt.

Cége számára Ön azért értékes, mert képes minimalizálni a zűrzavart, miközben toleránsan kezeli, ha néha éppen nem zajlik megfelelően valami. Figyel a gördülékeny együttműködésre, és nem hagyja elharapózni a konfliktusokat. Bár az innovációt nem kezdeményezi – és nem is Ön teszi majd a céget piacvezetővé –, nagy rutinnal biztosítja a jó működést akkor is, amikor az innováció zajlik.

Tanácsunk: Még jobban motiválja csapatát az együttműködésre! Ezzel növeli a hatékonyságot, és új ötletek is előjöhetnek, amelyeket szintén érdeklődéssel fogadjon.

16–25 pont: Kemény Dénes, a sikeres karmester

Nagyon jól irányítja a sokszereplős csapatjátékot. Menet közben is ki tudja igazítani a taktikát, hogy mindenki arra tudjon koncentrálni, miként nyerje meg az aktuális „mérkőzést”. Megvan a középtávú stratégiája is, de közben azt hiszi, hogy egyszerre csak egy meccset lehet játszani. Jól kezeli az eltérő személyiségű csapattagokat, és mindegyiket motiválni tudja, hogy egy irányba húzzanak, még akkor is, ha éppen nincsenek a legjobb formában.

Azért fontos az Ön szerepe a cégben, mert csapatával együtt jól alkalmazkodik a folytonosan változó körülményekhez. Ha együttesében a bomlás első jelei mutatkoznak, Ön átlendíti a kollégáit ezen is, és javít a folyamatokon, miközben képes őket lelkesíteni és elégedetté tenni.

Tanácsunk: Tovább fokozhatja az eredményességet, ha csapatát bevonja az üzleti teljesítmény fontos összetevőinek és számszerű adatainak értékelésébe. Így rejtőzködő tehetségeket is fölfedezhet, és olyan energiákat szabadít fel, amelyek még kiemelkedőbbé teszik a teamet.

26–35 pont: Pep Guardiola (FC Bayern), a gyakorlatias álmodozó

Kiváló készségei vannak arra, hogy idejekorán felismerje az új trendeket, és megtalálja a módját, miként lehet ezeket kiaknázni. Könnyen tudja mozgósítani a többieket a célok elérésére, és nem csak olyankor, amikor zavartalan az üzletmenet, hanem nehéz piaci feltételek közt is. Rendkívül jól tud delegálni, ezáltal új vezetők nevelődnek ki az ön keze alatt.

Cége számára Ön azért nagyon értékes, mert a sikeres innovációhoz nem elég, ha valaki nagyot mer álmodni. A víziók megvalósítói a már meglévő eredményekre alapoznak, ebből érik el az exponenciális növekedést. Ám közben nem hagyják, hogy elszabaduljanak a dolgok.

Tanácsunk: Nagy lépést tehet előre, ha elképzeli magát a csúcson, majd ebből kielemzi – szinte a „reverse engineering” (visszafejtés) mérnöki módszerével –, milyen típusú vezetővé szeretne válni valójában.

36–40 pont: Mózes, a nagy próféta

Látnoki képességű vezető Ön, jövőképe pedig erőteljes és másokat is meggyőző. Nagy csoportokat is be tud vonni a vízió megvalósításába, mert sikeresen ráveszi őket, hogy együtt lelkesedjenek a jövőért, amelyben a cég minden munkatársa eljut az ígéret földjére. Ha olykor mégis melléfog, annak súlyos következményei lehetnek, de ilyenkor is arra összpontosít, hogy mindenkit baj nélkül kimentsen a válságból.

A csapat napi szintű irányítása viszont nem az Ön erőssége, ezért az ilyen feladatokat másoknak delegálja. Érdemes arra használnia az idejét, amihez a legjobban ért: kutatni, intuíciót meríteni, alkotni, inspirálni, motiválni. Fordítson sok időt az elmélyült töprengésre, így ellenállhat azoknak a hirtelen ötletrohamoknak, amelyek gyakorta vezetnek elhamarkodott utasításokhoz.

Cégének Ön azért különösen értékes, mert a piac gyorsan változik, és valakinek ki kell jelölnie az irányt. Ám ugyanez a vizionárius vezető kellően szorgalmas és fegyelmezett is kell legyen ahhoz, hogy tudja: nem mindegyik potenciális lehetőség rejti magában a nagy sikert.

Tanácsunk: A nagy formátumú, látnoki vezető hajlamos elnyomni a szintén kreatív ellenvéleményeket – és a napi ügyekért aggódó menedzserek közbevetéseit. Saját víziói lendületes ismertetése közben ne felejtse el meghallgatni mások véleményét. A hatékony végrehajtás érdekében még inkább működjék együtt a menedzserekkel.
Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12