Forrong a Z generáció: elegük van az egyenlőtlenségekből

Írta: Haszon - Készült: 2020. június 17.

A Brookings amerikai politikai-gazdasági-társadalmi kutató agytröszt is azon műhelyek közé tartozik, amely széleskörűen tanulmányozni kezdte, hogy miért éppen ez a mostani nagyon fiatal generáció az, amely megtörni látszik a korábbi évtizedek fiatalságainak csendjét. Az egyik vezető kutató, William Frey válaszolt kérdéseinkre. Zentai Péter interjúja.


A mai tizenévesek, korai huszonévesek nem elsősorban öncélú hülyeségekhez alkalmazzák a korosztályuk számára kifejlesztett megannyi applikációt, hanem önképzésre, tudásgyarapításra, hírfogyasztásra, és mindeközben többségükben ki is alakult a hírek közötti válogatni tudás. Politikai orientálódásukat, politika és társadalmi kérdések iránti érdeklődésüket a zoomoláson, tik-tokon, kisebb részben a facebookon, tweeteren való egymásra hatások, befolyásolások lobbanthatták lángra. Ez a bizonyos Generation Z látszik élére állni nemcsak Amerikában, de másutt is a vélt vagy valós hatalmi visszaélések, egyenlőtlenségek ellen sokasodó megmozdulásoknak.

Zentai Péter: Képzelje el, azon a napon, amikor beleolvastam a friss jelentésükbe az amerikai tinédzserek „berobbanásáról” a napi politikába, itt Budapesten két fiút hallottam beszélgetni a buszon az Amerikából érkező lázadások híreiről, és közben szóba hozták Trump Kína politikáját, továbbá, hogy hogy számukra felháborító, ahogy a világ hagyta Oroszországnak a Krím elfoglalását illete értekeztek még a Covid vírus ingatlanpiacra gyakorolt, várható hatásairól. Mindenről tényleg szakszerűen beszéltek. Megkérdeztem tőlük- és megtudtam: tizenhét évesek, a szüleiket nem foglalkoztatja a politika, ők simán gimnazisták. Állították, hogy a korosztályuk tele van hozzájuk hasonlóan gondolkodó, nyitott, ahogy fogalmaztak: progresszív, az interneten komoly nemzetközi hírportálokat böngésző társakkal. Önök ugyanezt mutatták ki az amerikai fiatalokról.

William Frey: Igen, világszerte egyre gyűlnek az adalékok ahhoz, hogy lassan tudományos alapossággal megállapíthassuk: a Z generáció az első lázadó ifjúságnak nevezhető nemzedék a hetvenes évek eleje óta.

Itt Amerikában és részben Nyugat-Európában szó szerint is lázadnak, másutt inkább egyelőre az körvonalazódik, hogy fokozottan és nagy számban figyelik a társadalmi és politikai fejleményeket. Indiai és brit kollégák, német egyetemi kutatási projektek szerzőinek jelzéseiből halljuk, olvassuk: merőben más, alapvetően emeltebb szinten foglalkozik a Z generáció társadalmi kihívásokkal, konkrét hazai és nemzetközi politikával, mint a szüleik (akik nagy része leginkább a hetvenes évek első felében született, tehát még tulajdonképpen ők is fiatalok).

A friss amerikai felmérések egyúttal arra vallanak, hogy a Z generáció elkötelezettebb, vakmerőbb, harcosabb a késői húsz-és a korai harminc évesek úgynevezett Millenium generációjánál.

Mi a magyarázat?

Nincs még megfelelő mennyiségű feldolgozható tapasztalatunk és biztos tudásunk ahhoz, hogy átfogó magyarázattal szolgáljunk. Csak több lényeges, meghatározó összetevőt ismerünk. A Z-sek másik neve világszerte ugyebár az, hogy „zoomer-ek”. Ez nem csak azt fedi, hogy a zoomolás legelőbb a tízen-és a huszonévesek körében vált meghatározó egymással való kommunikációs metódussá. Hanem azt, hogy ez a történelem első generációja, amely „beleszületett” a technológiai, közösségi hálók világába. Nem csupán a szüleik, a nagyszüleik, de még az idősebb fivéreik, nővéreik is csak beletanultak a forradalmian új eszközök és applikációk használatába. Ők nem beletanultak, hanem beleszülettek.

Ennek a személyiség fejlődésre gyakorolt hátrányairól, tudniillik a gyerekek elmagányosodásáról, techno-függőség kialakulásáról hallottunk inkább az utóbbi években…

Most viszont nem is kérdéses, kimutattuk, hogy a zoomolók meglepően  jelentős, persze nem meghatározó része – ellentétben a korábbi feltételezésekkel –  nem elsősorban öncélú hülyeségekhez alkalmazza  a korosztályuk számára kifejlesztett megannyi applikációt, hanem önképzésre, tudásgyarapításra, hír fogyasztásra, és eközben kialakult többségükben a  hírek közötti válogatni tudás.Politikai orientálódásukat, politika és társadalmi kérdések iránti  érdeklődésüket a zoomolásos, tik-tokon ,  kisebb részben a  facebookon, tweeteren való egymásra hatások, befolyásolások lobbanthatták  lángra.

A húsz éven át folyamatosan forradalmi újításokon keresztül ment technológia eredményeit a maguk totalitásában ők értik meg minden más korosztályhoz képest leginkább, és ők azok, akik ezeket az eredményeket a legtermészetesebben adaptálják és magától értetődően alkalmazzák a közéletben. Ez most vált a kívülálló tudós megfigyelők számára egyértelművé. 

Az amerikai lázadásokra céloz?

Igen. A New York-i egyetemen folyamatosan feltérképezik a különböző amerikai városokban kitört tüntetések, zavargások, Trump-ellenes megmozdulások résztvevőinek korösszetételét. Eszerint a Z generációsok a lázadó tömegek minimálisan ötven százalékát, több nagyvárosban a nyolcvan százalékát teszik ki.

Gondolja, hogy ez valami újdonság?

Eleve kilencszázhatvanyolctól a hetvenes évek elejéig voltak utoljára ilyen kaliberű országos lázadások, amelyekben kétségtelenül a fiatalok játszották a főszerepet, de akkor sem képeztek ekkora nagy arányt tizenévesek. Azóta sehol nem tapasztalhattunk ennyire tartósnak és meghatározóan nagyon fiatalok által uralt tömeges és céltudatos lázadásszerű megmozdulásokat.

A Greta Thunberg-féle környezetvédő tömeghullám hozta szerintem a fordulatot. Tévedek?

Csöppet sem. A klímaváltozás társadalmi-világpolitikai üggyé válását kísérő globális megmozdulásoknak valóban a főszereplői gimnazista korúak, sőt részben a még fiatalabbak voltak.  Felmérhetetlen jelentőséggel bírt a Z generáció közéleti figyelmének kollektív aktivizálásában a Thunberg nevével fémjelzett világmozgalom. A Covid vírus megjelenése azt a mozgalmat hirtelen leállította, azonban maga a vírus ügy és annak egyre szélesedő társadalmi-gazdasági vetületei viszont minden várakozást felülmúlóan aktivizálták a fiatalságot. Mindenütt a világban. E tematika minden egyes hírét gigantikus, tinédzserek százmillióit megmozgató visszhang övezte például a világ fiataljainak leglátogatottabb csatornáján, közösségi hálózatán, a tik-tokon, de az Instagram is fontos technológiai szereplő. A vírus tematikában összesűrűsödik csaknem minden korunkra jellemző olyan kihívás, ami borús, sőt apokaliptikus jövőt sejtet a fiatalság számára: társadalmi igazságtalanságok, egyenlőtlenségek, környezeti pusztulás, fake news uralom, gazdasági válság, páratlan munkanélküliség veszélye, az orvostudomány esendősége, tömeges éhezés és új, fasiszta  diktatúrák kialakulásának lehetősége…

Feltételezem, hogy ennek a high-tech kommunikáció”nevelkedett, nevelkedő meglepően sokoldalúan művelt generációnak a félelmeit a faji probléma előtérbe kerülése fokozta fel igazán.

Mármint e generáció egy nem jelentéktelen részét, de persze hogy nem a teljességét. A Pew Research (Amerika vezető társadalmi jelenségek és hangulatok, trendek felmérésére szakosodott intézménye) friss kutatása csak megerősíti, amit Amerikában, részben Nyugat-Európában a saját szemével is mindenki megtapasztalhat, hogy tudniillik a Generation Z etnikai, vallási összetételében minden idők legszínesebb, legvegyesebb generációja! Születésétől kezdődően nemcsak a kommunikációs technológiai forradalom legfontosabb áttöréseinek összes eredményét élvezi, tudja alkalmazni, hanem e nemzedék számára a legtermészetesebb, hogy azonos nemű emberek házasságban élhetnek, osztálytársaik között több is akad, akinek mindkét „szülője” férfi vagy nő. Pláne természetes a különböző fajú gyerekek együttélése, és az, hogy bármelyikük rokonságában nem csekély valószínűséggel akadnak fehérek és feketék, ázsiaiak és muszlimok, sokuknak egyik szülője színes bőrű, a másik fehér bőrű, az egyik szülő spanyol ajkú, a másik angol. Soknyelvűség, faji sokszínűség – az első jellegzetesen ilyen alapon is összetett generáció a világtörténelemben. Az előző generációk számára ritkaság számba ment sokféleség természetességét „propagálják” mindeközben a Z generációra „szabott” interneten elérhető játékos vagy életszerű applikációk, a tinédzserek hadának figyelmét lekötni képes szuper-rövid videók, zenék, sorozatok veszik körül őket.

Ez ugyancsak lényegi magyarázatnak tűnik. Tehát a lázadó ifjúság „legújabb kiadásai” számára a faji, etnikai, nacionalista indíttatású megkülönböztetések inkább elfogadhatatlanok, mint az elmúlt évtizedek fiataljai számára.

Ezt – hogy stílszerűen fejezzem ki magam – feketén-fehéren kimutattuk a tanulmányunkban. A faji arányok alakulása és a különböző fajtájú emberek beindult egymásba olvadási folyamata történelmi jelentőségűnek tetszik az Egyesült Államokban, feltételezhetően lassan, de biztosan Nyugat-Európa több országában is. Az idei népesség nyilvántartási adatok szerint a tizennyolc éven aluli amerikaiaknak a fele nem számít vagy nem tartja magát fehérnek, a második helyet a spanyolajkú, félig-meddig színesnek mondott latin-amerikai származású fiatalok, a harmadikat a feketék, a negyediket az ázsiai származásúak foglalják el.  Mindez nyilván valamelyest, nem tudni mennyiben, de befolyásolja, hogy az amerikai tizenévesek ennyire tömegesen indultak be a – szerintük  – a faji megkülönböztetést védelmező politikai hatalom ellen.

Nem lehet, hogy Donald Trump a legfőbb bajuk?

Donald Trumpnak a fiatalok olvasatában faji és egyéb társadalmi megosztást gerjesztő retorikája – amit ráadásul a tömegek elérése érdekében éppenséggel tweeter-en gyakorol leginkább, egy olyan eszközön tehát, amit a Z generáció is előszeretettel alkalmaz – szóval, a felméréseink igenis alátámasztják, hogy az elnököt az amerikai tizenévesek fele szabályosan gyűlöli, minden további nélkül el akar menni szavazni, hogy leváltsa. Trumpnak mintha sikerülne elérnie, amit Obamán kívül egyik elődje sem tudott „kicsikarni”, hogy elnököt válasszanak a legfiatalabb szavazók. Míg azonban Obama maga mellett, addig Trump maga ellen mozgósítja 18 és 25 év közöttiek nagy részét.

Ehhez kapcsolódóan jelzem, hogy a politikailag meghökkentően gyorsan aktivizálódó korosztályon belül mindössze 30 százalékot tesznek ki a republikánusokhoz húzók, és az ezen konzervatív hányadon belüliek fele is kimondottan Trump ellenes.

Ami – politikai beállítottságtól függetlenül még jellemzi és megkülönbözteti ezt a korosztályt az utóbbi néhány évtized kora ifjúságától – hogy nagyobb figyelmet fordít a pénzügyek, befektetések, különösen a környezettudatos gazdaság részletei iránt. Nem tudunk arról, hogy létezett-e korábban valaha is annyira az egyén és a világ pénzügyi-gazdasági jövője felé akkora érdeklődést tanúsító fiatalság, mint az, amit Z generációnak nevezünk.

The post Forrong a Z generáció appeared first on alapblog.
Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12