Miből áll az állami költségvetés?

Írta: Haszon - Készült: 2010. március 03.
Infografikán mutatjuk meg, miből szerez bevételt és mire költ a magyar állam. A 2010-es költségvetésből csak a legfontosabb tételeket soroljuk fel ? kerekítve, mert az arányok a fontosak.

Kiadások


461 milliárd:

Családi támogatások

Statisztikákkal alátámasztott tény, hogy a családi támogatások miatt nem születik sem több, sem kevesebb gyerek, leginkább a ?divat?, a környezet és az országban uralkodó hangulat befolyásolja, ha az állam eltörölné a családi támogatást.

1 153 milliárd:

Adósságszolgálat, kamattérítés

221 milliárd:

Befizetés az EU-ba

153 milliárd:

Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatás

261 milliárd:

Tartalék

1843 milliárd:

Költségvetési szervek kiadásai

Döntő része a személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi kiadások. Utóbbi a felújítási, karbantartási és intézményi beruházási tételeket tartalmazza.

1206 milliárd:

Garancia és hozzájárulás a tb-alapok kiadásaihoz

A Nyugdíjbiztosítási Alap részére többféle címen juttatott támogatásokra, valamint az Egészségbiztosítási Alapnak a ?nemzeti kockázatközösség megteremtése? címen fizetett járulékra előirányzott összegekből tevődik össze.

1640 milliárd:

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai

Ide tartoznak az uniós programok kiadásai (Új Magyarország Fejlesztési Terv programjai, I. Nemzeti Fejlesztési Terv kiadásai) és az autópálya-építés. A nem uniós forrásokból finanszírozott kiadások közül kiemelkednek az agrártámogatásokra (fejlesztési típusú támogatások, folyó kiadások és jövedelem támogatások) fordított pénzek, az egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, valamint a közoktatási feladatokat ellátó nem állami (egyházi, alapítványi) intézményeket fenntartók támogatása. Része még az autópálya rendelkezésre állási díja, a szociális célú humánszolgáltatások támogatása, a lakossági energiaköltségekhez történő hozzájárulás és a Nemzeti Civil Alapprogram.

160 milliárd:

Egyedi és normatív támogatások

Döntően a helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítéséhez kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza (MÁV, GYSEV, VOLÁN az érintettek).

108 milliárd:

Fogyasztói árkiegészítések

Nyugdíjasok és más csoportok ?ingyenes? utazásai, diák- és más kedvezmények után a közösségi közlekedésben résztvevő vállalatok (mint a MÁV) bevételkiesésének pótlása.

147 milliárd:

Lakásépítési támogatások

1 127 milliárd:

Helyi önkormányzatok támogatása

Bevételek

609 milliárd:

Társasági adó

Magyarországon nem mondható magasnak, ám más országokban, ahol papíron jóval magasabb az adó a sok kivétel és sok költség elszámolhatósága miatt, a cégek mégis kevesebb adót fizetnek (Franciaország, Ausztria).

182 milliárd:

Egyszerűsített vállalkozói adó (eva)

795 milliárd:

Költségvetési szervek bevételei

Szabálysértési és helyszíni bírságok, valamint az államháztartáson belüli átcsoportosításokból származó bevételek.

237 milliárd:

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei

118 milliárd:

Adósságszolgálattal kapcsolatos és egyéb bevételek

Ide tartoznak a költségvetés kamatbevételei, (például forint-államkötvények és diszkontkincstárjegyek kamatai), a devizában fennálló követelések bevételei. Az egyéb bevételek például a kezesség visszatérülésből, vagy a tb- és nyugdíjrendszerbe visszalépők utáni befizetésekből származnak.

2332 milliárd:

Általános forgalmi adó (áfa)

Ebből származik a legmagasabb bevétel. Az igen magas áfakulcs leginkább a fogyasztókat sújtja, többek között ezért drágább Magyarországon az üzemanyag és a műszaki cikk, mint a szomszédos országokban. A legnagyobb áfa-befizetők a sokat kritizált áruházláncok (Tesco, Auchan), a MOL és a telefonszolgáltatók.

1881 milliárd:

Személyi jövedelemadó

A személyi jövedelemadó Magyarországon az átlagjövedelemre vetítve is annyira magas, hogy sokan a minimálbér plusz ?céges? kiegészítést választják.

47 milliárd:

Egyéb központosított bevételek

A különféle minisztériumok felügyelete alá tartozó bevételek, amelyek másutt nincsenek feltüntetve (termőföldvédelmi járulék, cégnyilvántartás, termékdíjak, vízkészlet-járulék, szerencsejáték-szervezési díj és bírság).

423 milliárd:

Elkülönített állami pénzalapok befizetése

Szintén belső átcsoportosításból származó tétel, amely leginkább Munkaerőpiaci Alapból (MPA) származik, és részben az úgynevezett közcélú foglalkoztatást finanszírozzák. De itt szerepel a Nukleáris Pénzügyi Alap, a szakképzési hozzájárulás, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék MPA-t megillető hányada.

581 milliárd:

Költségvetési szervektől származó befizetések

Két fő részből tevődik össze: egyrészt a mindenkori éves költségvetési törvényben nevesített (általában nagyméretű) intézmények tételesen megadott összegű befizetéseiből, másrészt pedig (az összes többi költségvetési intézménynél) a szintén a költségvetési törvényben meghatározott, százalékos mértékű befizetési kötelezettségből.

892 milliárd:

Jövedéki adó

60 százaléka üzemanyag, 30 százaléka cigaretta, 10 százaléka alkohol értékesítéséből származik.

143 milliárd:

Állami, kincstári vagyonnal kapcsolatos befizetések

Az ingatlan-, termőföld- és haszonbérleti jogok értékesítése, koncessziós díjak, osztalékbevételek (utóbbiak az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól származnak).

642 milliárd:

EU támogatások és visszatérítés

A tétel puszta mérete megmutatja, hogy ostobaságot beszélnek azok a politikai erők és magánemberek, akik az EU-ból való kilépést szorgalmazzák.

73 milliárd:

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei

A sztrádamatricákból származó bevétel teszi ki e fejezet a döntő részét.

KIEMELT TÁMOGATÁSOK: (milliárt forint)

MÁV kb. 200 
Autópálya, útépítések 187 
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatás (MTV, Rádió) 54 
Kulturális intézmények 48 

Forrás: PM

 

 
Árfolyamok

EUR: 330.95CHF: 300.98USD: 297.4
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a legfrissebb hírekről, hasznos információkról!
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12