Külföldön megfizetett általános forgalmi adó visszaigénylése

Közeledik a 2019-es naptári év során külföldön megfizetett általános forgalmi adó visszaigénylésére vonatkozó kérelem benyújtásának magyarországi határideje. A folyamat meglehetősen összetett és szabályozott, az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatjuk a legfontosabb részletszabályokat.

Általános forgalmi adó visszaigénylése EU tagállamból

A magyar cégek jelentős része hajtott végre a 2019-es naptári év során olyan beszerzéseket, vagy vett igénybe olyan szolgáltatásokat valamely másik európai uniós tagállamban, mely ügyletek során az adott tagállami általános forgalmi adó (a továbbiakban: „ÁFA”) került felszámításra és áthárításra.

A külföldi ÁFA visszaigénylésére kizárólag azok adóalanyok jogosultak, akik egyrészt Magyarországon is rendelkeznek ÁFA levonási joggal (pl. nem alanyi adómentesek), másrészt pedig a vállalkozásuk érdekében felmerült költségeik után megfizetett áfát szeretnék visszaigényelni. Ezen feltételek együttes teljesülése esetén minden olyan áfát visszaigényelhetnek, amelyet rájuk, mint az adott tagállam szemszögéből nézve külföldi adóalanyokra, egy másik EU tagállamban áthárítottak.

A visszaigénylési kérelmet csak olyan vállalkozás nyújthatja be, amelyik a visszaigénylés EU tagállamában nem rendelkezik sem állandó székhellyel, sem pedig telephellyel, illetve nem tart fenn ott olyan fióktelepet, amelyen keresztül az adott tagállamban bevételre tesz szert. Abban az EU tagállamban, ahol a vállalkozásnak székhelye vagy telephelye van, az adólevonási jogát a rendszeres ÁFA bevallásaiban tudja érvényesíteni, az ilyen esetekre nem alkalmazható a jelen hírlevélben tárgyalt visszaigénylési kérelem.

A külföldi ÁFA visszaigénylésénél minden esetben az érintett tagállam szabályrendszere a mérvadó. Jó példa erre az üzemanyag áfájának visszaigénylése: míg Magyarországon semmilyen formában nem igényelhető vissza, addig Németországban a személyautóhoz vásárolt üzemanyag után megfizetett német ÁFA visszakérhető, a megfelelő igazolások megléte mellett.

A kérelmező a tárgyévet követő év szeptember 30-ig nyújthatja be a visszaigénylési kérelmét, amely határidő jogvesztő. Így a 2019-es naptári évre vonatkozóan a kérelem benyújtásának határideje 2020. szeptember 30 (szerda), eddig az időpontig kell elküldeni az ún. ELEKÁFA nyomtatványt (amennyiben a kérelmező több EU tagállamból is kíván áfát visszaigényelni, akkor tagállamonkénti megbontásban) elektronikus úton (Ügyfélkapun keresztül) a NAV részére. A kérelemhez kötelezően csatolandók a gazdasági tevékenység teljesítését tanúsító számlák és azok mellékletei (pl.: fuvar-, és vámokmányok, teljesítési igazolás, stb.).

A magyar adóalanynak tehát nem a külföldi adóhatóságot kell megkeresnie az ÁFA visszatérítését illetően, mivel a kérelmet a magyar adóhatóság továbbítja az érintett tagállam adóhatóságának. Ugyanakkor azt, hogy a visszatérítés szerinti tagállam milyen követelményeket támaszt a visszatérítés tekintetében, minden tagállam vonatkozásában egyedileg szükséges vizsgálni, ezt a NAV nem teszi meg az adóalany helyett. A magyar adótörvények ugyanis csak a NAV-nak, mint „postásnak” a szerepét és a visszaigénylési eljárás Magyarországon történő szakaszát szabályozzák.

 

Általános forgalmi adó visszaigénylése viszonossági megállapodást kötött országból

A Magyarországon kívüli 27 EU tagállamon felül lehetőség van az ÁFA visszaigénylésére Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából, ill. 2019 óta Szerbiából és Törökországból is. Az ilyen visszaigénylési kérelmek alapját az említett országokkal külön-külön megkötött, ún. viszonossági megállapodások teremtették meg.

Svájc, Liechtenstein, Norvégia és Szerbia esetén a visszatérítésre, ill. annak kérelmezésére vonatkozó szabályok – a benyújtás módját és határidejét leszámítva – megegyeznek az EU tagállamoknál leírtakkal.

A törökországi ÁFA visszaigényléssel kapcsolatban azonban kettő korlátozás is érvényesül:

  • egyrészt nem alkalmazható a teljes 2019-es naptári évre, a két ország közti megállapodás 2019 májusában jött létre, így a kérelmet csak a 2019. május 21. utáni teljesítési időpontú számlákra lehet benyújtani (2020-ban értelemszerűen ez a korlátozás nem áll majd fent);
  • másrészt nem lehetséges minden termék és szolgáltatás áfájának visszaigénylése, kizárólag a termékfuvarozás, vagy személyszállítási szolgáltatás érdekében beszerzett üzemanyag, útdíj, az ilyen célú gépjármű működtetéséhez, üzemben tartásához beszerzett termék, szolgáltatás, valamint a kiállításon, vásáron kiállítóként való megjelenés érdekében beszerzett termék, szolgáltatás török áfája igényelhető vissza.

A magyar adóalanyok EU tagállamokra vonatkozó ÁFA visszaigénylési szabályaival szemben nagyon fontos különbség, hogy Svájc, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia és Törökország esetén nem a magyar NAV-hoz, hanem az érintett ország adóhatóságához kell a kérelmet benyújtani. Ebből következően a kérelem benyújtásának határidejét is az adott ország adóhatósága szabja meg, ami nem feltétlenül szeptember 30-a.

Ugyanez az eljárás vonatkozik természetesen a Svájcban, Liechtensteinben, Norvégiában, Szerbiában és Törökországban letelepedett cégek esetén is, ha ezek a cégek magyarországi áfát is tartalmazó számlát kaptak beszerzéseikkor magyar adóalanyoktól. Ugyanis ilyen esetben számukra is közvetlenül a magyar adóhatósághoz szükséges az ÁFA visszaigénylési kérelmet benyújtaniuk, amelynek határideje szintén szeptember 30.

Érdemes lehet tehát a fent említett országokban lévő anyavállalatokkal, vagy testvérvállalatokkal is felvenni a kapcsolatot még a határidő lejárta előtt annak érdekében, hogy az így esetlegesen felmerült és megfizetett ÁFA ne vesszen el a 2019-es év vonatkozásában.

A külföldön megfizetett ÁFA visszaigénylése bonyolult, és sok buktatót tartalmazó folyamat lehet, ezért egyes esetekben mindenképpen javasolt szakértő bevonása is az eljárásba. A VGD Hungary tapasztalt adótanácsadói készséggel állnak az Ön rendelkezésére a külföldi ÁFA visszaigénylése során is!