Hazajönnek majd a külföldön tanuló magyar diákok?

Írta: Karácsony Zoltán - Készült: 2017. április 13.

Jelenleg is körülbelül 10 ezer magyar egyetemista tanul külföldön. A legtöbb célországban 5-15 százalékkal növekedett a magyar diákok száma az elmúlt években. Mi lesz velük, ha lediplomáznak?


Az Engame Akadémia kutatása szerint a többséget a szülők bátorították a kimenetelre, a tanárok kevéssé. A külföldön tanuló magyar diákok 70 százaléka dolgozik iskola mellett, ami sokkal magasabb a hazai aránynál. A diákok 40 százaléka hazaköltözne valamikor. A külföldi továbbtanulásra közvetítő cég 500 fiatal online megkérdezésével és személyes interjúkkal mérte fel a kint tanulók motivációi és terveit.

A jobb állás reménye visz nyugati egyetemre

A külföldi továbbtanulás mellett szóló legfőbb érv a kitöltők közt az volt, hogy a diákok úgy látják, jobb munkalehetőségek lesznek elérhetőek számukra a jövőben, ha diplomájukat külföldi egyetemeken szerzik. A kiöltők 42 százaléka említette ezt a számára legfontosabb érvek közt.

33 százaléknál komoly szerepet játszott a döntésben a hazai politikai és társadalmi környezet is. A külföldi egyetemi terveikkel kapcsolatban elsősorban a közeli család (szülők, testvérek) bátorították a diákokat - a kitöltők közel 80 százaléka élvezte családja támogatását a külföldi továbbtanulással kapcsolatban. A tanárok és osztálytársak (csoporttársak) kevésbé bátorították a diákok külföldi továbbtanulási terveit.

Mit szeretnek a külföldi életben?

Az egyetemmel - annak környezetével, elhelyezkedésével és hangulatával - valamint az oktatás színvonalával kapcsolatban nyilatkoztak legelismerőbben a diákok. A mélyinterjúk során többször felmerült pozitívumként az egyetemek diákközpontúsága és az egyéni odafigyelés, amit a hallgatók kapnak a tanárok és mentorok részéről. A negatívumokat tekintve többen számoltak be a magas árakról és a megélhetés nehézségeiről: legkevésbé szeretnek a külföldi életben a fiatalok az egyértelműen a családtól és barátoktól való távolság.

Tízből heten dolgoznak a tanulás mellett

A diákok közel 70 százaléka végez valamilyen munkát a külföldi egyetemi tanulmányai mellett, közülük 17 százalék rendszeresen, 20 óránál többet. (Ez lényegesen magasabb arány a magyarországi egyetemistákkal összevetve.) A válaszadók 44 százaléka végzett olyan munkát tanulmányai során, mely a tanult szakterülethez kapcsolódik.

40 százalék hazajönne, de...

A jelenleg külföldön élő (még tanuló vagy már végzett) diákok közel 30 százaléka egyáltalán nem tervez hazaköltözni Magyarországra. 40 százalékuk szeretne hazaköltözni a jövőben – 9 százalék két éven belül vagy az egyetemi képzés befejeztével térne vissza Magyarországra. Nagyobb részük - a kitöltők kb. negyede - még nem tudja mikor szeretne hazajönni. Közel 30 százalék pedig bizonytalan - nem tudja, hogy Magyarországon vagy külföldön fog-e élni hosszú távon.

Nem meglepő, hogy a hazaköltözés mellett elsősorban személyes, érzelmi jellegű érveket hoztak fel (család, barátok) az interjúalanyok és az online kérdőívet kitöltők egyaránt.  Számos válaszadó említette a családalapítást a hazaköltözés mellett szóló érvként.

Aki hazajött, annak pozitívabb véleménye van az álláspiacról

A hazai életszínvonal és szakmai lehetőségek a kitöltők csak kis hányadát csábítja haza. A külföldi tanulmányok után hazaköltözött, már Magyarországon élő válaszadók azonban már nagyobb arányban látják pozitívan a munkaerőpiaci környezetet. A kitöltők harmada számára az otthoni szakmai lehetőségek a legfontosabbak, amikor a a hazaköltözést mérlegelik.

Mi szól a külföldön maradás mellett?

A kitöltők közel 70 százaléka a külföldi életszínvonalat a legfontosabb szempontként említette, míg a személyes kötődések, például barátságok, lakókörnyezet és kultúra, jóval kisebb mértékben befolyásol. Sokak számára azonban a magyarországi politikai és közéleti viszonyok visszatartó erőként jelennek meg, a mélyinterjúk során és az online kitöltésekben is megjelennek az ezzel kapcsolatos fenntartások.

Külföldön megbecsültebbnek érzik szakmájukat

A felmérés készítői megvizsgálták azt is, hogy a fiatalok hogyan látják szakterületük megbecsülését. Érdekes, hogy minden vizsgált szakterület külföldön tanuló diákjai és fiatal szakemberei úgy látják, hogy nagyobb megbecsülésnek örvend szakmájuk kint, mint Magyarországon.
Árfolyamok

EUR: 312.6CHF: 268.4USD: 266.52
 

Legnépszerűbb cikkek

A fluktuáció megbénítja a vállalatokat. Különösen munkaerőhiány idején a cég létét veszélyezteti. Mi okozza a nem kívánt távozásokat? Hogyan reagáljon erre a vezető? Erre is válaszolt saját tapasztalatai alapján Csikós-Nagy Katalin, a HR Ev...
Tovább >>