A svájci bankszámla titkai

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 04.
Már magyarul is értenek a zürichi bankokban. Egyre több magyar fordít ugyanis hátat a helyi pénzvilágnak, és viszi az alpesi országba a pénzét.
 
Aki úgy gondolja, a nagyobb diszkréció megér némi fáradságot, már néhány millió forinttal is érdemes próbálkoznia. Háborúk, forradalmak, diktátorok és t?zsdekrachok jönnek és mennek, ám Svájc stabilitása évszázadok óta rendíthetetlenek t?nik.
 
Van fogalma róla, mit ?riz a nagyapám az Önök bankjában? – Egyáltalán nincs. Éppen ez a Geldschrank Bank definíciója” – hangzik a válasz a Magyarországon is nagy sikerrel vetített Da Vinci-kód cím? filmben. Bár a Ron Howard rendezte misztikus moziban szerepl? nevesített svájci bank a fantázia szüleménye, a kijelentés az alpesi hitelintézetek mottója is lehetne. A svájci bankokra jellemz?, szinte elképzelhetetlen mérték? diszkréciónak köszönhet?en egyre több, a rivaldafényt – és irigyeit – kerül? sikeres magyar vállalkozó nyit számlát az itthon szinte ismeretlen pénzintézeteknél.
 
Titkok közszemlén
 
A RENDSZERVÁLTÁS és a forint konvertibilissá tétele óta nincs akadálya, hogy honfitársaink svájci bankszámlát nyissanak. Egyre többen élnek is a lehet?séggel, a bankok pedig felkészültek a megnövekedett érdekl?désre. Több hazai pénzintézet is lehet?séget nyújt egyel?re módosabb ügyfeleinek, a nagy svájci bankok közül az egyik világels?, a UBS és a zürichi fiókkal rendelkez? Société Generale már magyar bankárokat is csábított az alpesi országba, hogy mind jobban ki tudja szolgálni honfitársainkat. A 150 éve alapított Credit Suisse a bécsi Kärntner Ringen nyitott irodát – egyébként a svájci bankok többségében találni magyarul beszél? alkalmazottat.
A növekv? érdekl?dés oka egyértelm?en a magyar bankrendszerrel szembeni egyfajta bizalmatlanság – állítja Magyar György ügyvéd. Egyre többen vélik úgy, hogy a világszerte egyébként szigorúan ?rzött számlainformációkhoz a magyar hatóságok túl könnyen hozzáférhetnek. Olyan esetekben is, amikor egyébként a fejlett pénzügyi kultúrával rendelkez? országokban a hatályos jogszabályok megálljt parancsolnak a túlzottan kíváncsi hatóságoknak. Nem a b?nöz?kr?l, hanem tisztességes vállalkozókról, cégvezet?kr?l vagy csak egyszer?en évek, évtizedek kemény munkájával jelent?sebb összeget megtakarító magánszemélyekr?l van szó. „Általános vélekedés, ha ma valakire az – alapos – gyanú árnyéka vetül, a rend?rségt?l vagy az ügyészségt?l kezdve az APEH-en keresztül a VPOP-ig bármely szervezet hozzájuthat bizalmas pénzügyi információkhoz egy nyomozás el?készületi szakaszában is” – összegzi tapasztalatait. Akkor is, ha kés?bb alaptalannak bizonyul a vádaskodás. A személyes, üzleti adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek.
 
Jobban ?rzik a titkot
 
NÉHA EZ AZ AGGODALOM nem is megalapozatlan – állítják egybehangzóan ügyvédek. A magyar jogi szabályozás (Hitelintézetekr?l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. paragrafusa) ugyanis hosszasan sorolja azokat az eseteket, amikor a banktitok kiadható az érintett beleegyezése és joger?s bírósági végzés nélkül is – mutat rá az okokra Vajda Ákos jogtanácsos. Az adó-, vám- és társadalombiztosítási szervek és a települési önkormányzatok mindegyike hozhat végzést, amely alapján részletes ügyfélinformáció kérhet?.
De ebbe a jogosulti körbe tartozik a törvény szerint a Gazdasági Versenyhivatal, az Állami Számvev?szék, cs?d- vagy felszámolási esetekben a felszámolóbiztos, a végelszámoló és a vagyonfelügyel?, nem is beszélve a különféle rendvédelmi és felügyeleti szervekr?l. A jogosultak köre tehát meglehet?sen széles,a jogszabályok pedig elég bonyolultak és sokszor nem egyértelm?ek.
A több mint 300 éves múltra visszatekint? svájci bankrendszer viszont úgy t?nik, jobban vigyáz az ügyfelei adatai ra. A több száz helyi bankra vonatkozó, 1934- ben hozott külön törvény védi a banktitkot: a számla tulajdonosának nevét, a számlán lév? összeget és a tranzakciókat.
 
Csak a végs? esetben
 
A BIZTONSÁG AZ EGYIK legfontosabb erény az alpesi országban, amelyet az elmúlt évszázadokban a háborúk is rendre elkerültek. Természetesen a diszkréció nem egyenl? a névtelenséggel: a bank ugyanis mindig tudja, ki az ügyfele. Csupán az erre vonatkozó információkat a legvégs? esetben szolgáltatják ki. B?nügyekben, bírósági végzésre például a külföldi hatóságok is megkapják a kért adatokat egy, a két ország között érvényben lév? megállapodás szerint. Ám a megfelel?, hiteles okmányok nélkül nem – írja el? a külföldiek ott vezetett számláira is érvényes svájci jog. Örökösödési vagy válóperes ügyekben például hiába fenyeget?zik az egyik fél ügyvéddel, magánnyomozóval – a bank nem mond semmit, amíg hivatalos bírósági megkeresést nem kap. A számla létének és hollétének bizonyítása a felperesre marad, viszont a bírósági eljáráshoz szükséges adatok megszerzése meglehet?sen nehéz. Még egy profi magánnyomozónak is: a svájci bank titkot sért? alkalmazottait ugyanis nagyon szigorúan büntetik. Hat hónapig terjed? börtön és akár 50 ezer svájci frank (8,25 millió forint) bírság. Ezért – és persze a jó hírnév elvesztését?l tartva – már kevesen kockáztatnak.
Bizalmas adatok így csak a számlatulajdonos figyelmetlensége miatt, szándéka ellenére kerülhetnek ki. Elég egy véletlenül „közszemlén” hagyott számlakivonat vagy éppen egy bankkártyás vásárlás bizonylata. A svájci számlához ugyanis plasztiklap is igényelhet?, a hazai díjaknak megfelel? költségek mellett. Ebben az esetben a polgári peres eljárás felperese már megkaphatja a tüzetesebb vizsgálódáshoz szükséges bírói végzést. Azonban a svájci bankrendszer még egy biztonsági „szelepet” tartalmaz: egyes kantonokban (helyi közigazgatási egységekben) ugyanis a törvények tiltják, hogy a számlatulajdonos sokat tudó személyi bankára, tanácsadója, a tranzakciók elvégz?je bíróság el?tt ellene tanúskodjon. Ezért népszer?ek például a genfi, berni, neuchateli bankok, bankfiókok.
 
Tanácsok, fillérekért
 
A BIZTONSÁG MELLETT több érv is szól a svájci bankszámla mellett. Egyrészt a kiszolgálás min?sége. Minden banknál számtalan számlatípus van, a fiataloktól a nyugdíjasokig, a kezd?kt?l a profi befektet?kig mindenki megtalálhatja a számára megfelel? szolgáltatásokat és díjakat tartalmazó csomagot. Nincs felesleges szolgáltatás, nincs felesleges pluszköltség sem. A bankok túlnyomó többsége emellett személyi bankárt is ad a számlatulajdonosnak. Míg Magyarországon ez csak a leggazdagabb ügyfeleknek jár (az ún. private banking részlegek ügyfelenként jellemz?en százmilliós, milliárdos befektetéseket kezelnek), Svájcban alapvet? szolgáltatás. Ahol pedig nem, ott néhány eurós alkalmankénti díjért lehet tanácsot kapni.
A tanácsokat megfogadva pedig a hazai bankoknál megszokott termékpalettánál jóval szélesebb körb?l lehet válogatni. A világ gyakorlatilag minden pontján megtalálható befektetési célpont elérhet?, a svájci bankok befektetési alapjai pedig világviszonylatban is a legjobb nyereséggel kecsegtet?k között vannak. A kamatnyereség adóköteles; magyar számlatulajdonosnak jelenleg 15 százalékos (2011-t?l 35 százalékos) adót kell fizetnie. Az adó azonban nem vonatkozik az árfolyamnyereségre. Így részvénybefektetések vagy – nem svájci, hanem például luxemburgi – befektetési alapok jegyeinek vásárlása (még ha azok kamatozó kötvényekbe, bankbetétekbe fektetnek is) mentesülnek az állami elvonás alól (Magyarországon az árfolyamnyereség adó 20 százalékos). Az öröklés pedig illetékmentes.
A svájci bankszámla, befektetés egyfajta nyereségbiztosítás is. Ha valaki attól tart, Magyarországon súlyos, akár polgárháborúval fenyeget? belpolitikai bizonytalanság vagy államcs?d közeli gazdasági helyzet jöhet, érdemes megfontolnia a külföldi számlanyitást. Mindkét széls?séges esetben számolni lehet a forint és a forint alapú, hazai befektetések jelent?s leértékel?désével, akár bankcs?dökkel is. El?bbi például óriási veszteséggel jár, ha az el?re láthatóan 2014-ben esedékes magyarországi euró bevezetésnél gyengébb árfolyamon történik majd az átváltás. Ha a mai 260 forint/euró átváltás helyett mondjuk 300 forint/euró lesz az árfolyam, az ingatlanvagyonoktól a havi fizetésekig minden vagyonelem ezzel a 15 százalékkal ér majd kevesebbet. Mindez nem érinti a svájci bankokban, euróban vagy svájci frankban tartott megtakarításokat.
 
Nem kapkodnak
 
A SVÁJCI BANKSZÁMLA megnyitásához nem kötelez? külföldre utazni, azt egyes hazai bankok és erre szakosodott vállalkozások is elintézik. Számolni kell viszont azzal, hogy a számlanyitás 3-4 hetet is igénybe vehet. Az egyes régi ügyfeleiknek akár több száz éve számlát vezet? svájci bankok ugyanis a magyarországi gyakorlattól eltér?en nem mindenáron akarnak új ügyfeleket szerezni; gondosan megvizsgálják az illet?t. Ennek részeként például gyakran kérnek az illet? jelenlegi bankjától úgynevezett „bankreferencia levelet”.
A számla irányítása a megnyitását követ?en már meglehet?sen egyszer?. Általában postai úton, telefonon és faxon. A banki aláírók el?re megadott kódszó vagy kódtáblázat segítségével adnak megbízást a banknak. Néhány banknál lehet?ség van elektronikus, internetes program használatára is. A bankszámla nagyobb távolságból, esetleg külföldr?l való irányításának a lehet?sége nagyon fontos az üzleti életben.
A számlanyitáshoz néhány millió forintos összeg is elegend?. Egyes bankok ugyanakkor minimális számlaösszeget is el?írhatnak. Alapesetben ez 5 ezer svájci frank (kevesebb, mint egymillió forint), befektetési alapokat 5 ezer franktól, befektetési tanácsot 20 ezer franktól (b? 3 millió forinttól), betétlekötést meglehet?sen magas számlaösszegt?l (70 ezer svájci frank, azaz 11,5 millió forinttól) kínál az egyik neves svájci bank. Százezer frankos (16,5 millió forintos összeghatártól pedig akár aranyszámlát is lehet vezetni (itt a nyereség az arany világpiaci árfolyamváltozásától függ).
 
Nem számolt veszélyek
 
A BE- ÉS KIFIZETÉS, a számlamozgatás konkrét formáját érdemes jól átgondolni – ad tanácsot a bankválasztásban tanácsot adó, genfi családi vállalkozás, a Micheloud & Co. azoknak, akik a maximális diszkréciót várják el, és nem szeretnék, ha bárki tudomást szerezne számlatulajdonukról.
Más-más biztonsági és költségvonzattal jár például a készpénzes befizetés és a banki átutalás (lásd: táblázat). Ki-ki maga döntheti el, milyen szempontok fontosak a számára, valamint, hogy mennyi id?t, energiát, pénzt és kockázatot hajlandó arra áldozni. A tanácsok egyébként a hazai banki tranzakciók lebonyolításánál is jó támpontokat adhatnak.
A bankszámlák tulajdonosa ugyanakkor még a kevésbé diszkrét pénzmozgatási módok használatakor is névtelen maradhat. A svájci bankok ugyanis egy speciális számlát is kitaláltak azoknak a jellemz?en legalább 100 ezer svájci frankot számlára helyez? ügyfeleiknek, akik mindenképpen szeretnék elkerülni a nyilvánosságot. Ezeken a számlákon minden olyan esetben (átutalásoknál) a számlatulajdonos nevének kellene szerepelnie, azt egy számsorozattal helyettesítik.
A számlavezet? bank persze tudja, kit takar a titokzatos számsor, ám ott is csak néhány, erre felhatalmazott alkalmazott. Az utalási megbízás magyarázó sorában is csak annyi szerepel: a feladó az egyik ügyfele nevében eljáró bank.
Ezzel csökken annak a kockázata is, hogy a nem szándékolt kezekbe kerül? bank kivonatot valaki felhasználhassa. Egy már a korábbiakban említett példán szemléltetve: ha egy válási procedúránál a házastárs meg is találja a véletlenül az íróasztalon felejtett igazolást, mivel azon név nem, csak egy számsorozat szerepel, kevés sikerrel számíthat az ?t támogató bírósági végzésre.
Akkor sem, ha jogosan követeli a vagyonból rá es? hányadot, gyerektartást. Ugyanis neki kell bizonyítania, hogy a kérdéses számla azé, akinek tulajdonítja.Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12