Milliók hullámvasúton

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 18.
Háromnegyed év alatt havonta átlagosan több mint egymillió forintos profitot ért el legsikeresebb befektet?nk.
Az utolsó három hónapban devizabefektetéssel lehetett sokat nyerni, a t?zsdei árfolyamok világszerte zuhantak. A következ? hónapokban viszont az így már olcsóvá vált részvényeken is lehet majd keresni.
 
Havonta átlagosan 1 millió 111 ezer forinttal lett gazdagabb Jasper Miklós (Inter Európa Bank), a legügyesebb befektet? a Haszon magazin egyedülálló, 50 milliós befektetési tesztjében. Ez 20 százalékos profit 9 hónap alatt, de az egy évre kiírt verseny háromnegyedénél az átlagos nyereség is meghaladja a 10 százalékot, azaz az ötmillió forintot. Kisebb összeggel is megérte követni bankáraink tippjeit: az ötvenmillió forintos bankbetétek ugyanerre az id?szakra csak kétmillió forint kamatot fizettek.
 
T?zsdei hullámvasút
 
Óriási az átrendez?dés a versenyz?k rangsorában, mert a befektetési trendek az elmúlt három hónapban jelent?sen megváltoztak. A t?zsdei árfolyamok az elmúlt hónapokban világszerte estek, így nem csoda, hogy tíz versenyz?nkb?l nyolc portfoliója kisebb-nagyobb veszteséget szenvedett el.
 
A részvénypiaci pesszimizmus oka, hogy a magas olaj- és energiaárak miatt a hitelek drágulnak, a vállalatok nyereségessége csökken, és a világgazdaság növekedése lassul. Ez a részvényárfolyamokat is a mélybe taszítja.
 
A legnagyobb mértékben azok a részvénypiacok értékel?dtek le, ahol eddig a legnagyobb volt a profit: India, Kína, Törökország. Szabó Péter (Takarékbank) például éppen ezeken a t?zsdéken fektetett be nagyobb mértékben, így az el?z? forduló második helyér?l átmenetileg a tizedikre csúszott vissza.
 
Forintban több profit
 
Fontos tanulság, hogy magyar befektet?k csak külföldi értékpapírok vásárlásával számíthatnak profitra.
 
Március közepét?l június közepéig a magyar t?zsdei cégek átlagos árfolyam változását mér? BUX index 15 százalékkal esett, az elmúlt évek sikerrészvénye, az OTP Bank papírjainak árfolyama közel 30 százalékkal zuhant. A forint is gyengült, mert a megváltozott nemzetközi befektet?i hangulat mellett az óriási magyar költségvetési hiány miatt sok befektet? vonult ki az országból. A leértékel?d? nemzeti valuta azonban nyereséget hozott annak, aki pénzét id?ben euróra vagy valamilyen euró alapú értékpapírra váltotta. Igaz, az uniós befektetések is vesztettek értékükb?l, ám ezt némileg csökkentette a forinthoz viszonyított árfolyamnyereség.
 
Jól jött a deviza
 
Nehéz t?zsdei id?kben is lehet tehát nyerni, ám ilyenkor megkülönböztetett fontossága van a körültekint? választásnak. Ha a részvénypiacok esnek, valahol a világon mindig találni olyan befektetést, ami nyereséget hoz. A t?zsdékr?l kivont t?két ugyanis a nemzetközi nagybefektet?k valahol máshol próbálják megforgatni; ott pedig n?ni fognak az árfolyamok. Jasper Miklós például többek között az eurónak a dollárral szembeni er?södésére „fogadott” és – bár befektetésének számos eleme veszteséget hozott – az ezen elért mintegy 7 millió forintos nyereség összességében 3 millió forintos profitot jelentett.
 
Nyer? részvény
 
Jól szerepelt egy-egy körültekint?en kiválasztott egyedi részvény is. Haas Péter (OTP) például a felvásárlás el?tt álló horvát Pliva gyógyszergyár részvényeivel nyert 25 százalékot, így az el?z? fordulóhoz képest a kilencedikb?l a második helyre lépett el?. Mindazonáltal az ilyen egyedi befektetések csak a kisebb részét képezik egy jól összeállított portfoliónak. Kiemelt fontosságú a kockázatok megosztása. Érdemes a pénz egy részét mindig kevésbé kockázatos magyar kincstárjegyben vagy pénzpiaci alapban tartani – ez biztos nyereséget hoz. Igaz, csak keveset: ma az egyéves lejáratú állampapírokon 6 százalék körüli a nyereség.
 
Ossza meg a kockázatot
 
A maradékot pedig a nagyobb nyereség reményében érdemes megosztani magyar és külföldi részvények, kötvények és devizák között. Vagy pedig – mint ezt az élbolyban végzett Zsiday Viktor (Aegon Citadella Alapok) tette – olyan befektetési alapból kell vásárolni, amely megkötés nélkül fektethet be a hazai és nemzetközi értékpapírok, devizák közül abba, amely éppen a legnagyobb nyereséggel kecsegtet.
 
A legnagyobb súlyt továbbra is a magyar befektetésekre és ezen belül a kötvényekre helyezzük. Bár több részvény olcsónak t?nik, a kamatemelés(ek) és a kedvez?tlen nemzetközi befektetési környezet miatt középtávon a t?zsdei árfolyamok további lemorzsolódása elképzelhet?. A részvényportfolióba a biztonságosabb magas osztalékot fizet? papírok (M-Telekom, Émász) kerültek túlsúlyba. Meghatározó elem maradt az IE Hunnia Részvényalap, mert az a t?zsdék gyengélkedésekor hagyományosan az átlagon felül teljesít.
 
Reális esélyt látunk az amerikai kamatemelések id?leges szüneteltetésére, ami megnyugtathatja a befektet?ket, és ezzel a kockázatvállaló, részvényvásárlási kedv ismét megjöhet. Egyrészt a fejlett piacokon (USA, EU és Japán) vásárlunk részvényeket, a fejl?d? piacokon pedig kizárólag a stabil gazdasági növekedés? régiók jöhetnek szóba.
 
A magyar részvényeket illet?en a Mol-ban látjuk a legnagyobb árfolyam-emelkedési lehet?séget, mert az olajcég érintett legkevésbé negatívan a költségvetési megszorító csomagot illet?en. A magyar kötvénybefektetések közül rövid lejáratú állampapírt választottunk. Ezek vannak ugyanis a legkisebb mértékben kitéve árfolyamesésnek, ha a külföldi befektet?k ismét elfordulnának a magyar t?kepiactól. A makrogazdaság helyzete még mindig hagy kívánnivalót maga után: a költségvetés bevételeit ugyan a megszorító csomag növeli, ám elmaradtak a kiadáscsökkent? intézkedések.
 
Aki az elmúlt három hónapban részvénypozíciókkal rendelkezett, azok számára szinte csak az a kérdés, hogy mekkora veszteséget szenvedtek el. Abszolút hozamú alapjaink ugyan nyereséget realizáltak a hazai részvényeken is, ám a devizapiacokon veszteségeket szenvedtünk el. Azon a véleményen voltunk, hogy érdemes jent eladni. Ugyanis Japánban nullaszázalékos a kamat, így érdemes hitelt felvenni, majd azt magasabb kamatot biztosító dollárkötvényekbe fektetni. Emiatt dollárvételi, jeneladási pozíciókat vettünk fel, azonban a dollár gyengülése miatt veszteségeket szenvedtek el az alapok.
 
A következ? három hónapra továbbra is merem ajánlani az AEGON abszolút hozamú származtatott alapjait, emellett nemzetközi részvényeket javaslok. Úgy vélem, hogy az európai és amerikai részvénypiacok kifejezetten alulértékeltek, így itt érdemes részvényeket vásárolni. Ennek legegyszer?bb módja az olyan részvények vásárlása (ETF), amelyek valójában egy egész részvényindexre szólnak, a SPY az 500 legnagyobb amerikai vállalatot megtestesít? index, a DAX EX pedig a 30 legnagyobb német részvényt tömöríti.
 
Egyre népszer?bb a versenyben a magasabb részvényarány, amely f?képp a fejl?d? piacokat részesítette el?nyben, csalódást okozott az elmúlt negyedévben. A részvénypiacok jelent?s korrekción, árfolyamesésen estek át.
 
A közeljöv?ben is óvatos vagyok a fejl?d? piacok tekintetében, ezért csak az OTP t?zsdei papírjait ajánlom, azt is csak tízszázalékos súllyal. A fejlett (európai, amerikai és japán) részvénypiacok könnyebben magukra találhatnak, ha a kamatpálya körüli bizonytalanságok feloldódni látszanak, mivel csak a túlzott óvatosság tartja nyomott szinteken az árfolyamokat. A portfoliómban szerepeltetem az árupiacokat is, egyel?re csak öt százalék erejéig. A dollár és euró eszközkitettségemet fedeztem a forinttal szemben, így csak az értékpapírok árfolyamkockázatát vállalom, a devizakockázatot nem.
 
Korábbi portfoliónk összetételén nem változtatunk. Stratégiánk korábban is és most is az, hogy a feltörekv? piacokon tartjuk reálisnak a forint- és euróalapon egyaránt jelent?s hozamok elérését. A nyári id?szak alatt a jelent?s árfolyamesések után várható „automatikus” t?zsdei drágulás mellett sokkal inkább oldalazó mozgást prognosztizálunk. Az ázsiai területekben továbbra is bízunk, a következ? hónapokban mintegy 11-15 százalékos növekedést várunk. Fontos megjegyezni, hogy az egyes országok kockázata folyamatosan növekszik. Így inkább regionális vagy szektorális alapon állítjuk össze befektetési tárcánkat. A kiválasztásnál fontos szempont az egyes országok költségvetési stabilitása, a bels? fogyasztás növekedése, illetve a növekedést biztosító nyersanyagbázisok elérhet?sége.
 
Bár az elmúlt három hónap els? felében a részvényárfolyamok tovább meneteltek felfelé, a májusi visszaesés olyan gyors, nagymérték? és kiterjedés? volt, hogy a korábban elért magas hozamok többségét gyakorlatilag eltüntette. A globális visszarendez?dés legnagyobb vesztesei a megel?z? id?szak nagy nyertesei voltak, így a nyersanyag- (pl. Xstrata, BHP Billiton) és az energiaszektor cégeinek részvényeit (pl. Lukoil, Valero, Exxon) részvényeit, valamint a fejl?d? piacok t?zsdéit érte a legnagyobb csapás.
 
A következ? három hónap során a májusban megindult tendenciák folytatódását várjuk, vagyis a részvénypiacok további gyenge teljesítményére és a forint gyengülésére számítunk. Ezért a portfoliónkat kizárólag külföldi devizában kibocsátott rövid lejáratú állampapírokba fektetjük.
 
Csökkentettük az amerikai t?zsde súlyát, és ezzel párhuzamosan megemeltük az egyedi részvények arányát, amelyben dönt?en a régiónkban jegyzett t?zsdei társaságok részvényei kapnak helyet. Az Egis- és a Mol-részvények változatlanul megmaradtak a portfolióban, mert továbbra is er?s gazdálkodási alapokkal rendelkeznek. Az Egis árfolyama a nemzetközi trendek mellett a kormány egészségügyet is érint? megszorító intézkedései miatt csökkent, ám a cég profitkilátásai nem sérültek olyan jelent?sen, így jó befektetési célpont. A Mol iparági környezete a második negyedévben jelent?sen javult, és ez várhatóan fennmarad az év hátralév? részében is. Amennyiben még idén sikerül további részesedést vásárolnia a horvát INA olajtársaságban, az további támaszt nyújthat az árfolyamnak.
 
A hazai egyedi részvények teljesítménye a továbbiakban javuló lehet, mivel olyan papírokat választottunk a portfoliónkba, melyek – a cégek gazdálkodásához viszonyítva – alulértékeltnek t?nnek, de a várható kormányzati intézkedések a továbbiakban már nem befolyásolják áralakulásukat, mivel ezen hatások már beépültek az árazásba.
 
A forint leértékel?dése a továbbiakban nem lesz jelent?s mérték?, várakozásaink szerint 265–275-ös szint közötti sávban stabilizálódik, így az euróban befektet? alapok teljesítményét ezúttal jelent?sen nem lesz képes befolyásolni. Az ingatlan- és a kötvénypiaci befektetésekb?l a továbbiakban is a – viszonylagosan alacsony, de kiszámíthatóan pozitív – teljesítmény várható. A portfolió részvényaránya gyakorlatilag nem változott, ugyanakkor konzervatívabbá vált a befektetési politika, így a vállalt kockázat csökkent.
 
Portfolió tekintetében a legkomolyabb változás, hogy csökkentettük a külföldi befektetések arányát. Egy euró ma körülbelül 270 forint, ami 10 százalékos leértékel?désnek felel meg. Bár rövid távon az árfolyam változékonysága valószín?leg fennmarad, a költségvetés és a fizetési mérleg javulása stabilizálni fogja a forintot. A Gyurcsány-csomaggal kapcsolatban elmondható, hogy magánemberként feltehet?en kevesen fogják szeretni, azonban hazánk fokozódó makrogazdasági problémáit tekintve elkerülhetetlen volt, és a következ? néhány évben a költségvetési hiány drasztikus csökkentéséhez fog vezetni.
 
A másik változás, hogy a 30 százalékos esés után nagyobb az esély, hogy a budapesti t?zsdei cégek árfolyama n?ni fog. A Budapesti Értékt?zsdén ma átlagosan 10-es árfolyam/ nyereség (P/E) alatt lehet részvényeket vásárolni. Ez meglehet?sen alacsony ár; ezért érdemes a nagy nyereség reményében a pénz egy részét a magyar t?zsdén befektetni.
 
Befektetéseink jelent?s értékvesztése ellenére továbbra is úgy véljük, hogy a 80 százalékban részvénytúlsúlyos portfoliónkban rejl? nyereségpotenciál nagy. Egyes elemei azonban átcsoportosításra szorulnak, ugyanakkor óvakodunk a pánikszer? lépésekt?l. A jelenlegi – a negyedévvel ezel?ttinél 25-30 százalékkal alacsonyabb – árszinteken az indiai, a latin-amerikai t?kepiacok ismét jó nyereségpotenciállal rendelkeznek, így ezeket a befektetéseket továbbra is megtartjuk. Az ikerdeficittel és bels? problémákkal küzd? Törökországra fókuszáló pozíciónktól és a csalódást okozó JP Morgan egészségügyi szektor alapunktól viszont megválunk. Ily módon a korábbi portfolió 28 százalékát csoportosítjuk át a követez?képpen: 13 százalékot az árfolyamesés után olcsóvá vált magyar részvényekbe fektetünk (Mol, OTP, Fotex), a fennmaradó 15 százalékot újabb, euró alapú befektetések kialakítására fordítjuk. Helyet biztosítunk vezet? német vállalatok részvényeinek (SGL Carbon AG, Rheinmetall AG, Thyssenkrupp AG), ezenfelül az orosz részvénypiac felfutására „fogadunk” (DWS Russia részvényalap). ÚJÁrfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12