Utasbiztosítások

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 26.
Néhány ezer forintot megér a nyugalom. Kis befektetéssel nagy kártól óvhatjuk meg magunkat, ha utazás el?tt biztosítást kötünk.

Mérjük fel, hogy pontosan mire van szükségünk, milyen káresemények érhetnek minket nyaraláskor. A választék b?séges, a biztosítások könnyen elérhet?k. Sokat nyer, aki körültekint?en választ.


Tennivalóink már az utazás foglalásakor megkezd?dnek. Figyeljünk oda, hogy a fizetend? úti díjban benne van-e az útlemondási biztosítás (más néven sztornóbiztosítás) ára is. Ha nincs, azt az el?leg kifizetésekor még meg lehet kötni.

A rendszerint két-háromezer forintos díj igazán megéri, mert ha el?re nem látható okból, elfogadható indokkal mégsem tudnánk elutazni, akkor visszakapjuk a már befizetett útiköltség nagy részét.

Ha nyaralásunk az iroda hibájából hiúsul meg, akkor külön biztosítás nélkül is visszajár a teljes összeg. Esetleg más id?pontban kínálnak fel nekünk üdülést. Külön kártérítésre azonban ne számítsunk.

Megtérített útiköltség

Különféle indokokat fogadnak el az utazás visszamondásaként a biztosítók. Saját utazásképtelenségünkön kívül a közeli hozzátartozónk hirtelen betegségét vagy halálát is méltányolják a társaságok.

Lakásunkat ér? természeti csapás és betöréses lopás esetén is megértik, ha nyaralás helyett inkább otthon maradnánk. A sztornóbiztosítás azonban nem terjed ki az utazás megkezdése el?tt is ismert betegségekre. Kivéve, ha egyértelm?en bizonyítható a betegség súlyosbodása.

El?zze meg a bajt

Még a kórházban fekv? betegnek is gondoskodnia kell róla, hogy két munkanapon belül jelezze, nem tud elutazni. Enélkül ugyanis érvényét veszti a sztornóbiztosítás.

Az informálás mellett olyan igazolások is szükségesek az útlemondáshoz, mint a jelentkezési lap, nyugta a befizetett el?legr?l vagy teljes díjról. Elengedhetetlen a diagnózissal ellátott orvosi igazolás, szükség esetén hatósági igazolás és végül a biztosítótársaság által rendszeresített kárbejelent? lap, persze kitöltve. Így a biztosító állja majd helyettünk az utazásszervez? által felszámított kötbér dönt? hányadát. Nem az egészet: itt is van kötelez?en fizetend? önrész, jellemz?en annak tíz-húsz százaléka, rendszerint legalább tízezer forint.

Váltsa ki az önrészt is

Kiválthatjuk az útlemondásként fizetend? önrészt is, ezt az el?leg vagy a teljes ár kifizetésekor tehetjük meg. Az, hogy ez mennyibe kerül, mindig az úti céltól függ. Európai utaknál például a Neckermann-nál hatezer, ugyan?k más kontinenseken tizenkétezer forint. Ha éltünk ezzel a lehet?séggel, akkor az út lemondásakor csatolni kell az iratokhoz az önrészesedést kiváltó sztornóbiztosítás kötvényét is.

Kártyás biztosítás

Érdemes egy pillantást vetni arra is, milyen bank- vagy hitelkártyánk van. A plasztiklapokhoz ugyanis csaknem mindig kapcsolódik utasbiztosítás. A Volksbank Visa típusú kártyáihoz például az éves kártyadíj megfizetésével automatikusan utazási biztosítás is jár. Van, ahol külön díj fejében, például a Citibank Ezüst hitelkártyásai 3900 forintért igényelhetik ezt a szolgáltatást. Az utasbiztosításhoz „assistance kártya” is jár, amelyen feltüntetik, milyen telefonszámon kell bejelenteni a káreseményt.

A kártyákhoz járó biztosítások utazásonként legfeljebb harminc-, egyes esetekben hatvannapos külföldi utakra vonatkoznak. Mérlegeljünk, hogy a bankkártyához járó biztosításunk összege baj esetén elegend? lesz-e a célországban. Az orvosi kezelést például egymillió forintig állja az AHICO, míg az elveszett iratok pótlására tízezer forintot fizet.

Telefonos segítség

Interneten a www.netrisk.hu, www.biztositas. hu, www.ubc.hu, www.ebizt.hu címen lehet biztosítást kötni. Itt azonban érdemes figyelmesen végigböngészni a kategóriákat. Ha kiválasztottuk és kifizettük a megfelel? konstrukciót, akkor nincs más dolgunk, mint a reptéren indulás el?tt felvenni a biztosítást igazoló szelvényt. További segítség lehet a QBE Atlasz Biztosító szolgáltatása, melynek révén sms-ben kiegyenlíthet? a biztosítás összege. A fizetési értesítést követ?en 15 napon belül kell az ügyfélnek felvenni biztosítási kötvényét a Ferihegyi repül?téren.

Kétezer a legolcsóbb

 A legolcsóbb, egyhetes, Európára érvényes utasbiztosítás az UNIQA – Travel Help Standard kétezer forintos biztosítása. Ezért kétmillió forintig állják a betegség kezelésének költségeit. Baleseti halálra és rokkantságra egymillió forintot fizetnek. Ha a biztosított egészségügyi probléma miatt kénytelen tovább külföldön tartózkodni, vagy emaitt hamarabb kell hazautaznia, harmincezer forintot kap, valamint ötvenezer forinttal járulnak hozzá a beteglátogatás költségeihez. Poggyász elvesztésekor hatvanezer forint fizetnek, a csomagok késése esetén semmit, és az ellopott iratok pótlását is csak ötezer forinttal támogatják.

Több pénzért jobbat

Drágább biztosítások jóval magasabb kártérítést fizetnek, ha káresemény történik. A QBE Atlasz Assistant Card Privileg például 4900 forintért fels? határ nélkül állja az orvosi költségeket és a betegszállítás díját. Baleseti halál esetén hatmillió forintot, légi katasztrófa miatti halálozás után pedig 12 milliót térít. A baleseti rokkantságra szóló biztosítás összege tízmillió forint. Az úti okmányok pótlását is állják. A külföldi tartózkodás meghosszabbítására éjszakánként harmincezer forint jár. A beteglátogatás költségeit is ennyivel támogatják, és a hozzátartozó kiutaztatásának díját is állják. Gondoskodnak az id? el?tti hazautazásról, valamint a gépkocsi és a holttest hazaszállításáról – összeghatár nélkül. A telefonköltségekhez húszezer forinttal járulnak hozzá, az ügyvédi és az egyéb jogi költséget egymillió-kétszázezer forintig szintén a biztosító fizeti. Háromszáz forintért kiegészít? balesetbiztosítást is lehet kötni a kiegészít? sport-balesetbiztosítás összege pedig az els? három napra ötszáz forint, a további napokra 250 forint. Azok az esetek, amelyek a többi biztosítás esetén is kizárják a biztosító kártérítési kötelezettségét, ugyanúgy érvényesek az utasbiztosításoknál is. Ígyterrorcselekmények vagy éppen nukleáris katasztrófa esetén sem.

Autósok: matricára fel!

Gépjárm?vünk felel?sségbiztosítása nem csak Magyarország területén érvényes, azt külföldi utazásunk esetén „magunkkal visszük”. A biztosítás érvényességét – nemzetközi megállapodás al apján – a magyar forgalmi rendszám és a „H” országjel igazolja. Ezért fontos, hogy feltétlenül ragasszuk fel a karosszéria hátuljára a matricát, mert azt nem pótolja a rendszámtáblánkon is szerepl? bet?jelzés.

Külföldi utazás el?tt érdemes a biztosítónál érdekl?dni, szükséges-e a meglátogatott országban az ingyenesen kiváltható nemzetközi zöldkártya igazolásra.

Külön casco nyaralóknak

Autós nyaralóknak akkor is érdemes határozott id?re szóló „turistacascót” kötni, ha itthon nem rendelkeznek teljes kör?, folyamatos biztosítással. A Generalinál már három napra is, az Allianznál pedig legalább nyolc napra lehet szerz?dni. A díj magasabb, mint az éves szerz?dés id?arányos része. A Generalinál három napra az éves díj öt, egy hétre pedig nyolc százalékát kell kifizetni.

Bármilyen káresemény is történne a külföldi nyaralás alatt, fontos, hogy csak olyan okmányt írjon alá, amelynek tartalmát nemcsak érti, hanem tényként el is fogadja. Kérjen tol mácsot, hívjon rend?rt, aki jegyz?könyvet vesz fel. Megy?z?dése ellenére ne hagyjon jóvá semmi olyat, ami veszélyeztetné a kés?bbi kárrendezés sikerét.
Árfolyamok

EUR: 337.86CHF: 318.24USD: 312.83
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a legfrissebb hírekről, hasznos információkról!
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12