Több ország, kevesebb rizikó

Írta: Haszon - Készült: 2006. november 13.
Kisebb kockázat, magasabb hozam  már néhány millió befektetésre váró forinttal is érdemes külföldi értékpapírokat vásárolni. A procedúra egyszer?, gyors és olcsó: akár a karosszékb?l befektetve lehet milliomos.

 


Már néhány millió forintos vagyonnál is érdemes külföldi befektetésben gondolkozni. Élethelyzett?l, id?távtól és kockázatvállalási hajlandóságtól függ?en tizenöt - negyven százalék közötti hányad indokolt - tanácsolja Haas Péter, az OTP Bank Kiemelt Privát Bank vezet?je. Az alacsonyabb érték egy átlagos, néhány millió forintos befektethet? t?kével rendelkez? család számára is egészséges mérték, bár ez a nyitottság egyenl?re még meglehet?sen ritka a magyar lakosság körében. Pedig megéri: a gyakorlatilag minden hazai bankban és több befektetési társaságnál is egyszer?en és olcsón elérhet? külföldi befektetések ugyanis magas profittal kecsegtetnek, ugyanakkor csökkentik a veszteség kockázatát.

Forintból eurót

A KÜLFÖLDI PAPÍROKBA FEKTETETT vagyonrész optimális arányról eltér?ek a vélemények: az MKB bankárai szerint 25 százalék, az Erste Bank illetékesei 10�20 százalékot is elégnek tartanak. Amiben viszont sokan egyetértenek, hogy befektetési alapokon keresztül érdemes invesztálni. Az alapok ugyanis a részvények, kötvények egyszerre szélesebb körébe fektetnek, így az egyedi értékpapírok kockázata elt?nik. Abban is konszenzus van, hogy ma els?sorban euró alapú kötvényeket, részvényeket érdemes vásárolni. Magyarországon ugyanis el?bb vagy utóbb az euró lesz a hivatalos pénz, aki pedig most t?kéjének egy részét az uniós közös valutában tartja, nem lesz kitéve a majdani átváltási árfolyamkockázatnak. A pontos rátát el?re persze senki sem tudja, de ha például egy euróért majd 280 vagy 300 forintot kérnek el (azaz többet, mint a mostani, 265 forintos árfolyam), a forintvagyonok leértékel?dnek. Az eurós megtakarítások, befektetések viszont értelemszer?en tartják értéküket. Az átváltási árfolyamot (illetve egy sz?k árfolyamsávot) várhatóan két évvel az euró magyarországi bevezetése el?tt állapítják majd meg; mai várakozások szerint 2012-ben.

Profit hétr?l hétre

TOVÁBBI ÉRV A KÜLFÖLDI befektetések mellett, hogy a nemzetközi részvényés kötvénypiacokon nagyobb az esély, hogy nyerni lehet valamin. Miközben az egyébként egyre növekv? kockázatú, egyre hektikusabban növekv? hazai értékpapírokkal egyre nehezebb. A mai magyarországi kamatok pedig a közelg? euróövezeti tagság, a megszorító csomag miatt mérsékl?d? infláció miatt csökkennek. A banki lekötések egyre kevesebb kamatot fizetnek. Aki nem elégszik meg néhány százalékos kamattal, az külföldön kell hogy keresse a magasabb nyereséget. Külföldön viszont várhatóan többet lehet majd keresni, kisebb kockázat mellett. �Tavaly egy kivételével minden héten lehetett olyan országot találni, ahol drágultak az értékpapírok� � mondta még tavasszal Parádi Tamás, a független tanácsadásra specializálódott SPB Befektetési Rt. vezérigazgatója. Érdemes rá hallgatni: a Haszon magazin szeptemberben véget ért 50 milliós befektetési versenyének indulójaként az élbolyban végzett 20 százalék feletti éves nyereséggel. Mindeközben a hazai t?zsde stagnált, a kötvények leértékel?dtek, és a forint gyengült.

Kivédett kockázat

A JÓL MEGVÁLASZTOTT külföldi befektetésekkel nemcsak árfolyamnyereséget lehet elérni, de a forint gyengülésén is nyerhet, aki (részben) euróban fektet be. Ha forintmegtakarításai nem fialtak érdemben, esetleg veszteséget hoztak, a külföldi értékpapírok nyeresége ezt jól ellensúlyozta. Persze a forint és az euró egymáshoz viszonyított árfolyamváltozása, ha a forint er?södik, veszteséget is hozhat a befektet?knek. Márpedig a magyar megtakarítók jövedelme és kiadásai még jónéhány évig dönt?en forintban keletkezik. Ezért mindenképpen szükséges, hogy forint alapú megtakarításokkal is rendelkezzenek. Optimális külföldi� hazai befektetési arányt ugyanakkor csak személyre szabottan lehet megállapítani. Nagyobb (több tízmilliós) összegnél, a befektetési formákban járatosabbak esetében magasabb arány indokolt. Számít a pillanatnyi élethelyzet és a hosszú távú személyes célok is. Aki például már ma tudja, hogy gyermekét külföldön szeretné taníttatni, ami jelent?s devizaösszeget emészthet fel, annak érdemes erre a célra devizában fialtatni a pénzt � tanácsolja Haas Péter.nekülhet a forint esetleges leértékel?déséb?l fakadó árfolyamveszteségt?l.

Egyszer?en nagyszer?

KÜLFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROKBA nemcsak, hogy megéri a befektetés, de meglep?en egyszer? is. Szinte minden bank fiókjaiban lehet?ség van már néhány tízezer forintért is olyan befektetési alapok jegyeit megvásárolni, amelyek külföldi országokban fektetnek be. A jellemz?en Európában, Amerikában részvényeket, kötvényeket vásárló alapok közül kisebb t?kével forintért kapható külföldi eszközökbe fektet?, magyar befektetési alapok jegyeit lehet megvásárolni. Ezek olyan befektetési alapok, amelyeket magyar (jellemz?en hazai bankok érdekeltségi körébe tartozó) alapkezel?k irányítanak, és a bankfiókokban forgalmazzák azokat. A befektetési paletta meglehet?sen széles: külföldi részvényekbe 17 ilyen nyílt vég?, azaz mindenki számára hozzáférhet? és bármikor eladható alap fektet (6 közép-európai, 2 észak-amerikai t?zsdei papírokat vásárol, 9 pedig az egész világon befektet). Kisebb kockázatú, jellemz?en külföldi állampapírokba fektet? pénzpiaci- és kötvényalapból 11 van, és egyre több vegyes (kötvénybe és részvénybe is fektet?) alap is színesíti portfolióját külföldi értékpapírokkal.

Bújtatott vetélytársak

VAN TEHÁT MIB?L VÁLOGATNI. Persze egy-egy bankfiókokban ennek a sok alapnak csak a töredékét lehet megvásárolni. Számos banknak van saját alapja, de gyakran � külön megállapodás alapján � más, konkurens alapokat is árulnak. A HVB Bank fiókhálózatában a bankcsoporthoz tartozó Pioneer alapkezel? európai, amerikai és globális (Amerikától Ázsiáig az egész világon befektet?) alapjait árulják, de kaphatóak náluk (és ezenfelül a Raiffeisen-, a Citibank-, a Takarékbank-, a CIB- és az Erste Bankfiókokban) az Aegon Alapkezel? nemzetközi alapjai is. A Budapest Bank (GE Money Bank) nemzetközi alapjait pedig az anyabank mellett a HVB, az Erste és a Raiffeisen is forgalmazza. A legszélesebb alap-paletta a Concorde Beketetési Rt.-nél érhet? el, a BNP Paribas alapjait pedig szinte minden bank árulja - igaz, jobbára tehet?sebb ügyfeleinek. Persze, minden banknak az a jól felfogott érdeke, hogy ügyfeleinek el?ször a saját alapjait kínálja. Így a forgalmazás teljes nyeresége a banknál (és a saját alapkezel? társaságánál) marad, míg ha más alapjait adja el, csak forgalmazási jutalékot kap. Így a bankfiókba betér? befektet?knek el?ször jellemz?en csak a saját alapokat kínálják; érdemes ezért rákérdezni, milyen más lehet?ségeket lehet elérni a fiókhálózatban.

Díjazott díjak

TÖBB ALAPBÓL, NAGYOBB KÍNÁLATBÓL már választani is lehet, így a befektet? jobban jár. A várható nyereség kalkulálásánál azonban mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy a csak forgalmazott, de idegen kezelés? alapok költsége magasabb lehet, mint a saját alapoké, a költség- és díjstruktúra forgalmazási helyenként eltér. Az optimális befektetési alap kiválasztásánál fontos szempont a múltban elért éves hozam (lásd: Befektetési alapok rangsora). Bár a jöv?re nézve nincs garancia, ám aki a megel?z? években jobban teljesített, várhatóan a jöv?ben is nagyobb nyereséget hoz. Feltételezhet?, hogy a jó teljesítmény mögött olyan stratégia áll, amely több profitot tud hozni. Jó, ha az alap minél régebben m?ködik; így a múltbéli hozamok még jobban valószín?sítik a jöv?beni sikereket. Szintén fontos szempont az alap mérete; minél nagyobb, annál kisebb zavart, veszteséget okoz egy-egy tekintélyesebb méret? pénzkivonás. A befektetés végs? hozamát alapvet?en befolyásolja az alap forgalmazójának díja is; vásárláskor és egyes esetekben eladáskor (visszaváltáskor) is fizetni kell. Jellemz?en egy fix összeget, függetlenül attól, hogy néhány százezer vagy sok tízmilliós befektetés történt. Alacsony kockázatú, de kis hozamú kötvényvagy pénzpiaci alapoknál a magasabb költség elviheti a nyereség nagy részét!

Európával keresni lehet

AZ ÉLELMES BEFEKTET?NEK nincs más dolga, mint � saját kockázatvállalási képességének megfelel?en � kiválasztja, megtakarításainak mekkora hányadát fektesse külföldi értékpapírokba, majd megkeresse a legnagyobb nyereséggel kecsegtet? külföldi alapot. A legegyszer?bb mód, ha a külföldi befektetésre szánt pénzt globális alapba helyezi. Így már sikeresen ki lehet sz?rni a forint esetleges gyengüléséb?l, az euró majdani bevezetéséb?l és a kis � és ezért törékeny � hazai részvény- és kötvénypiacból származó kockázatokat. Ezek a globális részvényalapok jellemz?en az amerikai Morgan Stanley bankház MSCI World indexét követik, amely � súlyának megfelel?en � nagyrészt amerikai, kisebb arányban európai és távol-keleti részvényeket tartalmaz. Így ezek az alapok az egész világ értékpapírpiacait követik; ha valahol csökkennek az árfolyamok, máshol n?nek � hiszen a befektetésre váró pénz folyamatosan áramlik egyik országból a másikba. Többmilliós összeggel, �világpolgárokra� jellemz? nyitottsággal további finomításokat is lehet és érdemes végrehajtani a befektetési palettán. A külföldi értékpapírokon belül érdemes megosztani a pénzt, például amerikai és európai vagy éppen ázsiai, közép-európai értékpapírok között. Mindig abból az alapból érdemes többet tartani, amelyik éppen nagyobb nyereséggel kecsegtet. Most például európai részvényekb?l. Az Unió ban � a fogyasztói bizalmi adatok, illetve a foglalkoztatottsági várakozások tükrében � a gazdaság fellendülése er?sebbnek t?nik, mint azt korábban gondolták. Jobban megy majd a vállalatoknak, a javuló nyereségesség pedig a részvényárfolyamokat is emeli majd. Amerikának a magas kamatok miatt, Közép- Európának pedig a magas költségvetési hiányok miatt relatíve rosszabbul megy majd; aki tehát több uniós és kevesebb tengerentúli vagy fejl?d? piaci alapot vásárol, többet kereshet.

Finomhangolás

TÍZMILLIÓS T?KÉVEL ENNÉL is összetettebb portfoliót lehet kialakítani. Ehhez azonban már �igazi� külföldi befektetési alapokra is szükség van. Jelenleg körülbelül 200 olyan befektetési alapot árulnak Magyarországon, amelyek jegyeit külföldön bocsátottak ki, itthon pedig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) engedélyével forgalmaznak. Az Európában a tizedik legnagyobb vagyonkezel? francia BNP Paribas például 71 Parvest-alapot regisztráltat Magyarországon, így olyan különleges befektetések is elérhet?ek lesznek, mint az európai ingatlanpiacba, az ázsiai kötvényekbe vagy a törökországi értékpapírokba fektet? alapok � informál Bereczki Zoltán üzletfejlesztési igazgató. A világ egyik legnagyobb befektetési bankja, az angol HSBC 19, euróban, dollárban és angol fontban is forgalmazott alapot hoz be az SPB-n keresztül. A növekv? alapkezel?i aktivitás oka a mind nagyobb érdekl?dés. Pedig az általában euróban, dollárban (egyes esetekben forintban, japán jenben) kibocsátott alapok valamivel drágábbak, mint a forintbefektetések: a befektetési jegyek vásárlásánál 1,5�5 százalékot vonnak le költségként, és sokszor a jegyek visszaváltásánál is ugyanennyit kell fizetni. Adózásuk viszont megegyezik a hazai alapokéval: az éves nyereség 20 százalékát vonják le. Lehet?séget teremtenek arra, hogy a befektet?k még jövedelmez?bb szegmensre tudjanak fókuszálni. Egyes sz?kebb, de nagy növekedés el?tt álló régiók, országcsoportok részvénypiacai kecsegtetnek extraprofittal. A B.R.I.C. fejl?d? országok (Brazília, Oroszország, India, Kína) óriási gazdasági növekedést produkálnak, a részvényés kötvényárfolyamok is n?hetnek.

Privát kiváltságok

ENNÉL IS TÖBB LEHET?SÉGÜK van a banktól függ?en legalább 10�70 millió forintot forgató úgynevezett �privátbanki ügyfeleknek�. Óriási a verseny a vagyonos ügyfelekért, nekik a �csillagot is lehozzák az égr?l� a melléjük rendelt személyi bankárok. A bankok többségénél több tízezer külföldi alaphoz juthatnak hozzá. Például egyes, nagy jöv? el?tt álló iparágak részvényeibe fektet? alapokhoz. Kína és India gazdasága szédületes iramban fejl?dik � óriási az energia iránti kereslet. Az olajkészletek viszont végesek, ezért a napenergia, a biodízel, az etanol termel?-el?állító cégek részvényeinek árfolyama jócskán emelkedhet � prognosztizálja Haas Péter.
Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12