Faktoring: hitel egy nap alatt

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 27.
Komoly versenytársa akad a bankhiteleknek: a faktoring. A hatalmas vállalati körbetartozás miatt állandó pénzsz?kével küszköd? kisés közepes vállalkozásoknak óriá si lehet?ség a villámgyors, ráadásul külön fedezetet sem kívánó pénzkölcsön.

Nem kell többé várni a pénzére: akár egy napon belül hozzá lehet jutni a vev?t?l a számla ellenértékének jó részéhez – mutat rá a manapság egyre népszer?bb finanszírozási forma, a faktoring egyik legnagyobb el?nyére Íjgyártóné Ivanics Krisztina, a Budapest Bank illetékes üzletágvezet?je. Márpedig ez nagy szó, hiszen a vállalkozási szerz?désekben átlagosan hatvannapos fizetési határid? szerepel.


– Ma az épít?iparban állami, önkormányzati megrendeléseknél nem ritka az akár 120 napos, szerz?désben rögzített fizetési határid? sem, amit a f?vállalkozó „természetesen” továbbhárít az alvállalkozóira” – meséli egy épít?ipari vállalkozó. Az alvállalkozók viszont sok esetben nem tudják ezt a terhet kire hárítani: a munkásokat és a szükséges alapanyagokat ugyanis id?ben ki kell fizetni ahhoz, hogy a megkezdett munkát folytatni tudják. Ilyenkor a jellemz?en kisebb cégek pénzügyi egyensúlya máris megbillenhet.

Hitel helyett

 Hasonló gondokkal küzdenek a hiper marketeknek kényszer?ségb?l 90–120 napos fizetési határid?vel beszállító cégek és a nagyobb összeg? áfát visszaigényl? társaságok. (Itt akár 45+30 napos csúszást is lehet?vé tesz a jogszabály.) Egyes mez?gazdasági támogatások kifizetéséig eltelhet hat hónap. A baromfi- és sertéstámogatásokra pél dául havonta lehet jogosultságot szerezni, pénzt viszont csak a következ? év januárjában látnak a termel?k. Így szinte minden hazai vállalkozás életében el?fordul, hogy rövidebb-hosszabb ideig áthidaló kölcsönre szorul. A bankhitel viszont a kisebb cégek számára vagy nehézkes, vagy egyenesen elérhetetlen: becslések szerint ma csak 40 ezer hazai vállalkozás hitelképes a 960 ezerb?l.

Olcsóbban vehet

 Mind a 960 ezer cégen segíthet viszont a faktoring. Ez leginkább egy lejárat nélküli, „végtelen” folyószámlahitelhez hasonlítható. A kölcsön fedezetét azonban nem ingatlanok vagy gépsorok, berendezések jelentik, hanem a cég által a termék, szolgáltatás eladásakor a vev?knek kiállított számlák.

A faktortársaságok (listájukat lásd: www.faktoringszovetseg.hu) a vállalkozás által eladott termék vagy szolgáltatás ellenértékének befolyásáig megel?legezik a bruttó (áfával növelt) számlaérték jelent?s részét. Keretszerz?dés alapján általában annak nyolcvan százalékát. Így a vállalkozás gyorsan pénzhez jut, ami kézzelfogható haszonnal jár: miután a cég minden számlája után 24 órán belül megkaphatja az el?leget.

Így egyrészt saját szállítóinak vállalhatja, hogy akár nyolc napon belül fizet, és ezzel a ritkaságszámba men? gyorsasággal árengedményt alkudhat ki, másrészt pedig vev?inek hosszabb fizetési haladékot adhat. Például néhány százalékkal magasabb eladási árért vagy nagyobb megrendelésekért cserébe.

Forintban, euróban

 A fizetési határid? leteltéig – tehát amíg a vev? fizet – a faktorcég kamatot kér az el?leg összegére. Ezt akkor kell kifizetni, amikor a cég vev?je a teljes vételárat átutalta a faktorcégnek. Utób-bi ekkor fizeti ki a számlaérték el?legen felüli maradékát, kb. húsz százalékot – persze a költségek levonása után.

A kamat mértéke jellemz?en a bankközi irányadó forintkamathoz (BUBOR, ma éves 6,2 százalék) igazodik, azt 0,5–3 százalékponttal haladja meg. Euróban kiállított számlát euróalapon is hiteleznek, itt az „alapkamat” az európai irányadó kamatláb, az EURIBOR (2,5%), a pluszkamat pedig megegyezik a forintkölcsönnél leírtakkal. Az alacsonyabb kamat annak jár, akinek biztosabban, pontosabban fizet? vev?i vannak, és számláinak összértéke magas. Míg a sok adminisztrációval járó sok kis számlát folyamatosan benyújtó cégeknél vastagabban fog a ceruza.

Menjen biztosra

További költség az úgynevezett faktordíj, amit viszont a teljes bruttó számlaösszegre – tehát nem csak az el?legre – számolnak. Ennek az el?re fizetend? költségtényez?nek a mértéke 0,5–1,5 százalék között mozog, az alacsonyabb ráta a várhatóan hamarabb (például egy-két hónapon belül) kifizetend? számláknál terhel?dik. Külön díj fejében lehet?ség van a vev?követelések biztosítására is, amit a számlaérték néhány ezrelékének fejé ben hitelbiztosítóknál lehet megtenni.

– Ez a biztosítás akkor fizet, ha a vev? a szerz?désben rögzített futamid? elteltével sem fizeti ki a termék, szolgáltatás számlán szerepl? ellenértékét – mondja Varga Gábor, az Euler Hermes Hitelbiztosító Rt. vezet?je. A faktoring ugyanis „alapesetben” visszterhes: tehát ha a vev? nem fizet, akkor a faktortársaság nem csak a kamatokra tart igényt, de a nyolcvan százalék el?leget is visszakéri. Követeléskezel? cégükhöz 2005-ben 4377 darab késedelmes jelentés érkezett, a késés átlagosan száz nap volt.

Nem kérnek fedezetet

Versenyképesek a költségek a bankhitelekkel összehasonlítva. A faktoringkölcsön ráadásul sokkal több vállalkozás számára elérhet?. Nem kell hozzá üzleti terv, sem olyan klasszikus fedezetek, mint ingatlanok, gépek, berendezések. Olyan cég is kaphat kölcsönt, amelyik nem rendelkezik az utóbbi eszközökkel, amelyik pedig igen, annak sem kell zálogot adnia. Így megmarad a hitelképessége és kés?bb – például nagyobb beruházás megindításakor – rendelkezni fog a bankhitelhez szükséges, el?írt fedezetekkel.

Új vagy nemrég indult vállalkozásoknak szinte az egyetlen finanszírozási forma a faktoring. A bankok ugyanis nem hiteleznek olyan cégeknek, amelyek nem tudnak legalább kétéves múltat (mérleget, eredménykimutatást) prezentálni. Végül pedig olyan cég is pénzhez juthat ezen a módon, amelyik gazdálkodási, nyereségességi mutatóit tekintve ugyan nem áll jól, de vev?i stabil, jól fizet? cégek. A bankhitel és a faktoring közti egyik f? különbség, hogy míg a hitelelbírálásnál a vállalkozónak, addig a faktoring alapú finanszírozásnál inkább a cég vev?inek kell megfelelniük a szigorú el?írásoknak.

Egyszer?bb a könyvel?nek

 A faktoring nemcsak kölcsön nyújtását jelenti, de a faktorcég által vezetett részletes vev?nyilvántartás segít a cégek adminisztrációs terheinek mérséklésében is. A lekönyvelt követelésekr?l, fizetésekr?l, jóváírásokról, levonásokról készített részletes anyagokat, adósnyilvántartást nyomtatott formában hetente vagy havonta küldik el a faktorcégek az ügyfeleknek. Az áttekinthet? formában elkészített nyilvántartások a kintlév?ségre vonatkozó vezet?i információ mellett mindenekel?tt a könyvelést segítik: az ügyfélnek csak néhány gy?jt?könyvelést kell elvégeznie.

– A faktordíjjal voltaképp ezt a szolgáltatást fizetik meg az ügyfelek. Vannak, akik nem is kérnek finanszírozást, csupán az adósnyilvántartásra tartanak igényt – osztja meg tapasztalatait Csáki Ferenc, a piacvezet? Magyar Factor Rt. vezérigazgatója. A vev?tartozások nyilvántartása és beszedése egyébként nemcsak az adminisztrációt könnyí ti meg, de a vev?k fizetési fegyelmét is növeli, ha a tartozás kiegyenlítése a külön megbízás esetén behajtást is vállaló faktorcégen keresztül történik

BANKKAL VAGY BANK NÉLKÜL?

Ma már a nagyobb bankok is kínálnak faktoring szolgáltatást. Mellettük szól a kényelem: a vállalati ügyfelek „egyablakos” módon, azaz egy banki kapcsolattartón keresztül intézhetik összes bankügyletüket, így a faktoringot is. A kényelemnek azonban meglehet az ára is: ha valaki minden szolgáltatást egy pénzintézett?l vesz igénybe, akkor kizárja a bankok közötti versenyt, és a bank egyébként is er?s érdekérvényesít? ereje fokozódik. Minden kényelemnek megvan az ára, csak azt esetleg más banki terméken kell megfizetni.

A FAKTORING EL?NYEI 

  • Nem kell fedezet. 
  • Induló vállalkozásoknak is. 
  • Javuló fizetési fegyelem.
  • Javuló hitelképesség.
  • Kevesebb ügyvitel.Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12