Napi 64 ezres profit

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 27.
Hat hónap alatt közel negyedével növelte befektetett t?kéjét legsikeresebb bankárunk. A profitot a külföldi befektetések hozták: külhoni részvényekkel és kötvényekkel jól lehetett keresni a gyengül? forinton.

A következ? három hónapban az amerikai és európai t?zsdék aranykora jöhet a kisebb összeget befektet?knek is.


Száznyolcvan nap alatt 23 százalékot meghaladó, több, mint 11 és fél milliós nyereséget – azaz átlagosan napi 64 ezer forintot is meghaladó profitot – hozott forintban a legjobb befektet? a Haszon egyedülálló 50 milliós befektetési tesztjében. Az egy évre kiírt, most félidejénél járó versengésben a tíz bankártanács közül a legkisebb nyereség? is több mint kétszeresen haladta meg a bankbetétek kamatát. Utóbbiak éves szinten 5,2 százalékot fizettek, ami fél évre ötvenmillióra csak 1 millió 300 ezer forint hozam.

Váltson a milliókért!

A magas extraprofitot az els? három hónaphoz hasonlóan az utolsónegyedévben is külföldi befektetések hozták. A BUX index tavaly december óta 2500 pontot esett, a forint is jócskán gyengült a külföldi befektet?k magyar értékpapíreladásai nyomán.

Egyrészt a költségvetés aggasztó méret? hiánya Magyarország befektet?i megítélésének romlásával járt. Másrészt idén márciusban emelkedni kezdtek az amerikai kötvénykamatok, így a magas hazai kamatok versenyel?nye csökkent, és sok nemzetközi befektet? „váltott” amerikai papírokra. Az utolsó negyedévben a forint az euróhoz képest 3,9 százalékkal, fél év alatt 8,4 százalékkal mérsékl?dött, a dollárhoz képest pedig 2,4 százalékkal, illetve 10,7 százalékkal értékel?dött le a nemzeti valuta.

Aki pénzét id?ben fektette be euró, dollár alapú részvényekbe, kötvényekbe, illetve ezeket vásárló befektetési alapokba, annak ez az árfolyamváltozás nyereségként csapódott le. A forintgyengülés milliónként akár százezer forintos profitot jelentett fél év alatt. Ezt tovább növelte a külföldi részvények, kötvények hozama. A részvénypiacok közül els?sorban a már hazai befektet?k számára is elérhet? távol-keleti, orosz és dél-amerikai t?zsde remekelt. Míg a kötvénybefektetések közül a felmin?sített brazil és venezuelai állampapírok teljesítették túl az egyébként magas kamatozású magyar kötvényeket.

Stratégia: Nyugatra

A következ? három hónapban továbbra is a külföldi befektetések vihetik a prímet. Az áprilisi parlamenti választások el?tti, a már most is nagyon magas költségvetési hiány miatt túlzottnak min?síthet? ígérgetés, a deficitcsökkentés megoldásának elodázása további külföldi befektet?ket késztethet magyar részvényeinek, kötvényeinek eladására. Az árfolyamok nagyon változékonyak lehetnek.

A nemzetközi t?zsdék közül várhatóan a fejlettebb országok szerepelnek majd jól. A fejl?d? országok (Dél-Amerika, Közép-Kelet-Európa) t?zsdéin a további drágulás tere már alacsonyabb. Nagyobb nyereséggel a várakozások szerint a hamarosan Kína örökébe lép? India kecsegtet. Európa és az USA részvénypiacain is drágulhatnak a részvények. A madárinfluenza miatti világméret? pánik a gyógyszergyárak részvényárfolyamát emelheti a magasba. Az Iránnal szembeni esetleges katonai fellépés az amerikai hadiipari cégek papírjait drágíthatja.

Vegyen olcsón!

Befektetési tesztünkben nem számoltunk a költségekkel, mert annak mértékét sokszor a brókerekkel való személyes alku dönti el. Külföldi részvénybefektetéseket olcsón vagy forintban kibocsátott külföldi részvényalapokon vagy az ETF-eken (Exchange Traded Fund, t?zsdén vásárolható befektetési alapok) keresztül érdemes megvalósítani.

Például a német t?zsdén lehet megvenni olyan befektetési alapok jegyeit, amelyek egy-egy régió vagy iparág indexét követik. Az adásvétel jellemz?en olcsó: a befektetett összeg 0,4-0,5 százalékáért lehet hozzájuk jutni.

A külföldi alapok díja ennél jellemz?en magasabb, esetenként 3-5 százalék is lehet. Ötvenmilliós befektetés részeként ugyanakkor kijárható ennél alacsonyabb díj is: az SPB 0,8 –1,4 százalék közötti, az IEB 1,2 százalékos díjjal számol. A Raiffeisen pedig akár ingyenesen is adja-veszi az alapokat vagyonos ügyfelei számára.

Továbbra is Ázsia és Japán lehet a befutó; Brazília, Oroszország, Kína és f?képp India kap kiemelt súlyt. Véleményünk szerint a politikailag megbízhatóbb India hasonló növekedési pályát fog befutni, mint Kína az elmúlt tíz évben. Ezt támasztják alá az utóbbi id?ben aláírt gazdasági együttm?ködési keretmegállapodások is.

Továbbra is hiszünk a nyersanyagok felértékel?désében, az elmúlt évek természeti katasztrófái miatt olcsóvá vált biztosítási és az egészségügyi szektor átlagon felüli teljesítményében. A gyógyszeriparból is jó hírek érkeznek: a Bristol- Myers gyógyszergyár és partnere, a Sanofi megállapodott a világ második legnagyobb véralvadásgátló gyógyszerének számító Plavix 2011-ig történ? értékesítési jogáról, ami 10 százalékkal emelte a részvények t?zsdei árfolyamát.

A feltörekv? piacok továbbra is jól teljesíthetnek, Törökország, Latin-Amerika és India került a célkeresztbe. Az egészségügy – kiváltképp a gyógyszergyártók – a madárinfluenza okozta világméret? pánikból profitálhat. Hazai viszonylatban ugyanakkor semmi jóra nem számítunk: a választási ígéretekb?l sem államháztartási, sem más strukturális (egészségügy, tb, közigazgatási) reformok üzenete nem sejlik ki, ráadásul konvergenciaprogramunk elfogadhatóvá tételére kit?zött szeptemberi, az EU által adott végs? határid? rendkívül rövidnek t?nik. A reform elmaradását a külföldi befektet?k magyar kötvényeik, részvényeik eladásával „büntethetik”, az árfolyamok jelent?s mértékben eshetnek. Forint alapú befektetésünket a gyakorlatilag kockázatmentes, 3 hónap múlva lejáró kincstárjegybe tettük.

Nehezen kiszámítható, gyors árfolyamváltozásokat hozhat a következ? negyedév. Ezért két olyan, ma Magyarországon teljesen új típust képvisel? speciális befektetési alapot (úgynevezett „abszolút hozamú” alapot, angolul „hedge fundot”) választok, amelyek hagyományos társaiknál jóval szélesebb palettáról fektethetnek be. A két alapnak egyetlen célja van, a minél magasabb nyereség azoknak is, akik nem tudják vagy akarják napjaikat az árfolyamok és trendek követésével tölteni, de magas nyereséget szeretnének. Az AEGON Citadella Alfa részvényekbe, indexekbe, kötvényekbe, devizákba, és árukba is fektethet, míg a Béta devizapozíciókat vehet fel. Az Alfa saját t?kéjének kétszeresével, a Béta négyszeresével spekulálhat, és felvehet olyan eladási pozíciót is, amellyel a csökken? árfolyamokon is nyerhet.

Az USA és az euróövezet részvénypiacai lehetnek az elkövetkez? hónapok favoritjai. A fejlett országok t?zsdéit a jelenlegi árfolyamszinteken is alulértékeltnek tartom, ezért az olcsó európai és tengerentúli t?zsdékre áramolhatnak a befektet?k dollár- és eurómilliárdjai. A hadiipari részvények az iráni konfliktus elmérgesedésével, az egészségügyi papírok a világméret? járványoktól való félelem miatt drágulhatnak.

A fejlett országokban az emelked? kamatok elszipkázhatják a befektet?i t?két a fejl?d? országokból. Ezért a fejl?d? piacok egyre nagyobb kockázatot hordoznak magukban, az árfolyamok nagymértékben eshetnek, ha megindul a t?kekivonás. A kamatemelések csökkentik a kötvényárfolyamokat is, így az amerikai, az európai és a japán állampapírok is gyengén szerepelhetnek. A magas nyersanyagárak mellett az árupiacok stagnálására számítok.

A program indulása óta azt gondoljuk, hogy a részvénypiacok jobban fognak teljesíteni, mint a kötvénypiacok, de a kockázatoptimalizálás miatt hazai kötvényekkel érdemes kiegészíteni a globális részvényportfoliót.

A hazai kötvények a megnövekedett kockázatuk ellenére a legmagasabb kamatokat fizetik a környéken, velük portfoliónk devizakockázati kitettségét is mérsékelhetjük. A részvényportfoliót egyrészt európai, amerikai és japán befektetési alapokkal, másrészt az általunk jól ismert régióbeli egyedi részvényekkel töltöttük fel. A közép-európai t?zsdei részvények közül a lengyel Comarch informatikai cég, a cseh CEZ (Európa második legnagyobb áramimport?re) és a közeljöv?ben szabaddá váló, több világszabadalomból profitáló izraeli Teva gyógyszergyár (a világ legnagyobb generi kus gyógyszer-gyártója) lehet a favorit.

A befektetési stratégiát az olaj- és az alapanyagszektorba vetett bizalmunk határozza meg, ami mellé az olcsónak tekinthet? latin-amerikai részvénypiacot, valamint a jó kilátásokkal rendelkez? és trendszer?en er?söd? európai részvénypiacokat célozzuk meg. Ázsiai pozíciókat nem nyitunk, mivel ezen piacok sorsával kapcsolatban óvatosak vagyunk. Ennek oka els?sorban a japán jegybank „zéró kamatláb” politikájának befejezése, mely egyel?re el?re nem látható mennyiség? pénzt szipkáz haza, majd ki a nemzetközi t?kepiacokról, els?sorban az ázsiai–csendes-óceáni térségb?l. Óvatosak vagyunk a magas kamat miatt er?s, úgynevezett „carry devizák” sorsát illet?en is, igyekszünk minél több pénzt távol tartani a forinttól még akkor is, ha már eddig is jócskán gyengült a nemzeti valuta kurzusa.

Növeltük a külföldi befektetések súlyát, mert rövidtávon a fejlett piaci kamatemelési várakozások érezhet? nyomás alá helyezték a sok esetben egyensúlyi problémákkal is küszköd? fejl?d? piaci országokat – és ez alól Magyarország sem volt kivétel. A hazai részvény közül bízunk a magas osztalékot fizet?, jól kontrollált Émász áramszolgáltató részvényeiben, amely bekerül a BUX indexet alkotó részvények közé. Ez fontos el?relépés, amely komoly árfolyam növekedést hozhat. A dollár további gyengülésre számítva továbbra is fenntartjuk dollár short pozíciónkat.

Mivel a feltörekv? piaci kockázatok ma már túlságosan magasak a várható árfolyam növekedéshez képest, a hagyományos, fejlett országok szerepét növeljük. Mivel a kötvénypiaci befektetések nem elég kecsegtet?ek, így a konzervatív részvénypiaci befektetések súlyának növelését tartjuk hatékony eszköznek a nyereség megfelel? szinten tartásának.

A hazai t?zsdei részvények közül a növekedés alapján árazott (bank-)részvények (OTP, FHB) az árfolyam korrekciók után alacsony, „diszkont áron” forognak, miközben a várható növekedési pálya nem változott, így itt is az átlagot meghaladó teljesítményre számítunk, mely 25-30 százalékos mértéket érhet el.Mozgalmas id?szak elé nézünk a következ? negyedévet illet?en. Egyrészt nyakunkon a választások, másrészt egyre inkább a figyelem fókuszába kerül a költségvetés rossz helyzete, harmadrészt pedig a fejlett piacokon tapasztalható kamatemelések árfolyamcsökkenést hozhatnak a fejl?d? gazdaságok t?zsdéin – így Magyarországon is. Ilyen környezetben egyrészt célszer? a hazai befektetések kockázatát csökkenteni, másfel?l pedig nagyobb hangsúlyt helyezni a fejlett piacok értékpapírjaira.

A külföldi részvények közül a magas készpénztartalékokkal rendelkez? és abból várhatóan nagy érték? beruházásokba kezd?, ipari berendezéseket gyártó európai cégek és a „rendbe tett” médiavállalkozások kecsegtetnek magas profittal. Jelent?sen drágulhatnak a felvásárlási célpontnak kikiáltott horvát Pliva gyógyszergyár részvényei is.

Kis hazánk a választásokra készül, politikusaink, mintha nem vennének tudomást a t?kepiac által küldött finom jelekr?l, és meglehet?s vehemenciával kísérlik egymást túllicitálni az ilyenkor szokásos ígéretversenyben. A probléma, hogy a rendszer sebezhet?, és sosem lehet tudni, hogy mi lesz az utolsó csepp abban a bizonyos pohárban. A Fitch lemin?sítése után az S&P hitelmin?sít? cég is fenyeget?zött, illetve a kevésbé ismert Japán Hitelmin?sít? Intézet is leértékelte hazánk adósságát. A jegybank elnöke már-már elcsépelt közhelyként ismételgeti, hogy aggasztónak találja a helyzetet.

Ebben a helyzetben, bár a forint mintegy 6-7 százalékot gyengült a 245-250-es forint/euró szinthez képest, továbbra is óvatosak vagyunk a hazai fizet?eszközzel. Emeltük a portfolió devizakitettségét. Hasonlóan emeltük a portfolió külföldi részvényhányadát a stabil nemzetközi növekedési kilátásokra alapozva.
Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12