Multik és beszállítók

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 28.
Egy multinacionális cég elvileg minden vállalkozás felé nyitott, amely szeretne a beszállítója lenni. Ám az ilyen megbízáshoz nagyon szigorú követelményeket kell teljesíteni.

Min?ség, kapacitás, géppark, szállítási megbízhatóság, t?keer? – íme, néhány szempont, amelyet alaposan megvizsgálnak a „felvételi eljárás” során. Magyarországon is jelen lév? nagy, multinacionális cégeket kérdeztünk arról: hogyan lehet valaki a beszállítójuk?


M?szaki feltételek, megfelel? min?ségi és logisztikai rendszerek, garantált kapacitás és versenyképes ár – ezek a feltételei annak, hogy valaki bekerülhessen a Magyar Suzuki Rt.- hez. Krisztián Róbert beszerzési vezet? hozzáteszi: a beszállítói kör tagjainak évente „audit”-on (beszámoló, vizsgálat) kell részt venniük, itt átfogóan értékelik a teljesítményüket. A Suzuki több ezer segédanyag- és 350 alkatrészbeszállítóval dolgozik együtt. Utóbbiak közül 72 számít magyar vállalatnak, nekik a közelség szállítási el?ny.

– Nem teszünk különbséget a beszállítók nemzetisége szerint, tehát ha megfelel, akkor székhelyét?l függetlenül szerz?dünk vele. Hosszú távú együttm?ködésre törekszünk, és legalább egy projekt élettarta mán át együtt dolgozunk, ami átlagosan öt év – mondja Krisztián Róbert. A Suzuki sem ad anyagi támogatást partnereinek.

– Korábban, a termelés indításakor segítettünk minden területen: m?szaki, min?ségi, gyártási, logisztikai és vezetési rendszerek kiépítésében, s?t pénzügyileg is. Ma anyagi támogatást nem adunk, viszont kormányzati pályázatokon támogatjuk a beszállítókat. Továbbképzést is adunk idehaza, emellett rendszeresen meghívjuk ?ket Japánba tanfolyamokra, értekezletekre, ahol az anyacég vezetésével is találkozhatnak.

Több fórum is kínálkozik a Suzukival való kapcsolatfelvételre. Aki szeretne beszállító lenni, közvetlenül is jelentkezhet. Emellett évente egy beszállítói fórumot szerveznek, ahová minden érdekl?d?t várnak. További találkozási pontok: a Magyar Járm?alkatrész- gyártók Országos Szövetsége,a Magyar Gépjárm?gyártók Szövetsége, a Japán Külkereskedelmi Szervezet (JETRO) rendezvényei.

Szigorú profil, globális ösztönzés

Magyarországról több mint 350 beszállítónk van, amelyekt?l els?sorban alkatrészeket, szerelt vezetékeket, üvegpolcokat és csomagolóanyagokat rendelünk – mondja Takács János, az Electrolux Lehet Kft. vezérigazgatója.

– Nyitottak vagyunk minden üzleti ajánlatra, azonban nem könny? hozzánk bekerülni, mivel az új cégek elfogadása szabályozott, „szigorú” eljárással zajlik. Értékelésük úgynevezett beszállítói profil alapján történik, ennek szempontjai: min?ség, kapacitás, szállítási pontosság, pénzügyi háttér, környezetvédelmi normák betartása, vállalati megbízhatóság, kutatási-fejlesztési kapacitás és természetesen az ár. Fontos kritérium még a t?keer? is.

Bár a „küls?sök” zöme az Electrolux magyarországi gyáraiba szállít, ám ösztönzik a nemzetközi szint? szállítást. Globális beszerzési csapatuk olyan vállalkozásokat keres, amelyek nyugat-európai gyárakba is képesek beszállítani, esetenként az Egyesült Államokba.

– A Bakony M?vek például el?ször egyik svédországi gyárunknak szállított elpárologtatót, majd ezt követ?en lett nekünk is stratégiai beszállítónk – teszi hozzá a vezérigazgató. A vállalat m?szaki, min?ségügyi rendszerek átadásával támogatja partnereit, tanácsokat ad a hatékony logisztika kiépítésében, és segít nekik a pályázatokban.

– Ha külföldön írnak ki tendert, érdekl?d? beszállítóinknak megszervezzük a pályázaton és az ajánlat ismertetésén való részvételt, ahogy ez például Lengyelországban is történt – mondja Takács János. – Nem támogatjuk hitelezéssel a beszállítókat, viszont ha különféle állami hitelprogramban vagy állami pénzügyi támogatásban szeretnének részt venni partnereink, a pályázathoz szükséges teljes segítséget megadjuk nekik. A cégeket havi rendszerességgel értékeljük.

Hibátlan munka, nemzetközi beszállítás

Nagyon kevés hazai cég felel meg az Audi követelményeinek. Mintegy 650 szériabeszállítóval áll szerz?désben az Audi Hungaria Motor Kft., ám ebb?l a magyar beszállítók aránya tíz százalék alatti. ?k motorokhoz és (kisebb mértékben) járm?építéshez szállítanak fém és m?anyag alkatrészeket, kábeleket.

Itt is a min?ség a legfontosabb szempont, persze az ár és a szállítói pontosság mellett. A beszállítóktól hibátlan munkát várnak, és rendszeresek az auditok. Az els? darabok gyártásá-nál mintabevizsgálást végez az Audi.

A vállalat a konszern el?írásait veszi figyelembe, tehát úgy keresi lehetséges beszállítóit, hogy azok ne csak a magyarországi vállalatnak, hanem az egész konszernnek tudjanak szállítani. A kívánalmak: megfelel? cégméret, t?keer?, rugalmasság, hogy a megadott mennyi ségben, min?ségben és határid?re tud jon teljesíteni. A magyarországi partnerek el?nye, hogy a gy?ri gyárba alacsonyabb költséggel tudnak szállítani, és könnyebben elérhet?ek.

A megállapodás után a beszállítókkal keretszerz?déseket kötnek, amelyek határozatlan id?re, de legalább egy évre szólnak.

Az Audival szintén több fronton lehet felvenni a kapcsolatot: a VW konszern vwgroupsupply.com honlapján célzottan a beszállítóknak és a leend? partnereknek szóló információk találhatók. A honlap révén fel lehet venni a kapcsolatot is a különböz? beszállítási területek illetékeseivel.

A vállalat évente rendez beszállítóipari fórumot, részt vesz mások által szervezett konferenciákon, valamint tagja a Pannon Autóipari Klaszternek is. A magyarországi leányvállalatnál dolgozik egy beszerzési csapat, amely felveszi a kapcsolatot a számításba jöhet? magyarországi beszállítókkal.

Közepes és nagy cégek nagyobb eséllyel

Szigorú min?ségi és mennyiségi elvárások alapján lehet bejutni a multinacionális kereskedelmi láncokhoz is. A Tescótól megtudtuk: be szállító az lehet, aki jó termékeket, illetve termékcsoportokat ajánl, nagy kapacitással rendelkezik, és folyamatos szállításokat tud garantálni.

– Általában a közepes vagy nagy cégeknek van erre esélyük. Nem különböztetünk meg hazai és külföldi szállítókat. A lényeg, hogy a legjobb termékeket az elérhet? legjobb áron tudjuk beszerezni – tájékoztat Danks Emese kommunikációs vezet?. – A kapcsolat els? lépése, hogy a cég a beszállítói listára kerüljön, majd ezután az általa ajánlott termékek kerülnek listázásra. Ezután kapja meg listázott termékeire az árurendeléseket, ezek vagy a központi készletgazdálkodástól, vagy az áruházakból érkeznek. A szerz?dés a megkötést?l számítva határozatlan id?re történik, de a benne foglalt szállítási, fizetési feltételeket évente újratárgyalják.

A szerz?dések „keretszerz?désnek” tekinthet?k, a konkrét szállítási szerz?dést a megrendelés jelenti.

Független partner is ellen?riz

A Spar Magyarország Kft.-nek több mint ezer beszállítója van. 95 százalékban magyar, illetve magyarországi gyártók árucikkeit forgalmazzuk – mondja Saltzer Kornél ügyvezet? igazgató. A cég követelményeit a magyar beszállítók egyre inkább teljesíteni tudják, különösen zöldség-gyümölcs fronton. A vállalat hosszú távú kapcsolatra törekszik: a beszállítók hetven százaléka állandó. Általában éves szerz?dést kötnek velük. A min?ségirányítási osztály a Spar saját laboratóriumában – a húsüzemben –, továbbá független partnerlaboratóriumokban évente többször végeztet ellen?rzéseket. A min?ségellen?rzés a szállítók auditálásával kezd?dik. – Beszállítóinktól elvárjuk a szabványos (EAN 128-as) vonalkódrendszert, így a termékek nyomon követhet?ek. A mennyiségi és min?ségi átvétel után a termékeket FIFO rendszer szerint, szakosítottan tároljuk – mondja végül Saltzer Kornél.

TIPPEK A KAPCSOLATFELVÉTELHEZ

  • Hívjuk a beszerzési vagy a beszállítói kapcsolattartó részleget.
  • Nézzünk utána, a cég milyen hazai szervezet tagja, milyen beszállítói fórumon vesz részt. 
  • Menjünk el a fórumra, kérjünk bemutatkozási lehet?séget a szervez?kt?l.
  • Ha a beszállítókról szóló döntés az anyacégnél születik, vegyük fel velük a kapcsolatot.
  • Keressünk az anyacégnél beszállító külföldi partnert. Kérjünk tanácsot, keressük vele az együttm?ködést.

ÍGY KERES MAGYAR BESZÁLLÍTÓT EGY NÉMET CÉG

Cégünk több nagy európai autógyárnak (például az Opelnek, az Audinak, a BMW-nek, a Porschénak) szállít termékeket – többek között csomagtértakaró és elektromos árnyékoló rolókat. A nyugat-európainál kedvez?bb munkaer?és gyártási költségek miatt, valamint a rövidebb szállítás kedvez?bb logisztikai költsége okán kezdtünk keresni magyarországi beszállítókat – mondja Ralf Eble, a BOS magyarországi leányvállalatának vezet?je.

2004 végén a Német–Magyar Kereskedelmi és Iparkamara segítségével rendeztünk egy magyar beszállítói napot Budapesten. Ezenkívül f?ként interneten, személyes ismeretségeken keresztül vettük, illetve vesszük fel a kapcsolatot a potenciális beszállítókkal, valamint jó néhány cég jelentkezett magától.

Akik formailag megfeleltek az elvárásoknak, és árajánlatuk versenyképes volt, azokkal személyesen is tárgyaltunk, megvizsgáltuk, megfelelnek-e az elvárt min?ségbiztosítási szempontoknak.

Két év alatt körülbelül 80 céggel léptünk kapcsolatba, amelyb?l ez idáig kilenccel dolgozunk együtt. Jelenlegi partnereink csomagolóanyagokat (kartonok, paletták), kivágott, hajlított fémalkatrészeket, rugókat, lakkozott m?anyag alkatrészeket szállítanak.

A beszállítóvá váláshoz szükséges az autóipari tapasztalat, a referencia, az ISO 9001-es szabvány megléte, és nagy el?ny az ISO TS16949-es autóipari min?sítés. Kiemelten fontos továbbá a tárgyalási szint?, m?szaki németvagy angolnyelv-tudás, ugyanis a magyarországi partnerek nemcsak a BOS magyarországi leányvállalatával, hanem esetenként a stuttgarti központtal is kapcsolatban állnak.

A különböz? anyagcsoportokba tartozó alkatrészeink terén szeretnénk tovább b?víteni a magyarországi beszállítók körét.

A MULTIK JELLEMZ? KÖVETELMÉNYEI

1. Min?ség

2. Szállítási pontosság

3. T?keer? (a multik többnyire nem finanszíroznak)

4. Garantált kapacitás és mennyiség

5. Versenyképes ár

6. Rugalmasság, gyors kapacitásb?vítési készség

 7. Nemzetközi szint? szállítások

8. Megfelel? géppark, infrastruktúra

9. Min?ségbiztosítási szabvány

10. Környezetvédelmi el?írások betartása
Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12