Kérdezz-felelek

Írta: Haszon - Készült: 2006. december 28.
A Haszon magazin nem csak a multik véleményére volt kíváncsi. Hogyan érték el sikereiket a partnercégek?

Akik már bejutottak, nem panaszkodnak. Hét kérdésünkkel megkerestünk hat magyarországi beszállítót:


1. Mit gyártanak, és milyen elvárásoknak kell megfelelniük?

2. Mekkora szerepe van a multinak az üzletpolitikájukban, bevételükben, termelési kultúrájuk alakításában?

3. Miért és hogyan keresték meg a multikat, miként tették meg az els? lépéseket?

4. Honnan indultak, hová jutottak a multikkal fenntartott együttm?ködés révén?

5. Mik a terveik, hogyan képzelik a jöv?t?

6. Hogyan formálta személyzeti politikájukat, képzési rendszerüket, vállalati struktúrájukat az együttm?ködés?

7. Mindez milyen hasznot hozott számukra?

Péntek Szilveszter ügyvezet? igazgató Tatabányai Rugógyártó

1. Vegyesvállalatunk személygépkocsikhoz (BMW, Volvo, Fiat, Audi) és háztartási gépekhez úgynevezett mozgatóelemeket gyárt, ezek huzalok és m?anyagok, fröccsöntéssel egybeépítve. A másik terület: m?szaki rugók gyártása az autóiparnak, többek közt a Suzukinak.

2. 1980-ban egy német-magyar vállalkozói találkozón a német félnek t?nt fel fiaim kiváló kommunikációja. Mondtam: jó, hazatérünk, egyeztetünk, aztán leülünk tárgyalni. A válasz: nem, mi már holnap elmegyünk önökhöz. Egy hónapon belül megalakult a közös vállalat.

3. Inkább arra válaszolnék: létezhet-e gazdaság multik nélkül? Ma már egyértelm?: nem! A multi nemcsak jó és olcsó terméket akar, hanem emögött t?keer?s és az ? nyelvén kiválóan beszél?, szakmailag képzett partnereket vár el. Szerencse, hogy ez utóbbiakra idejében felkészítettem mindkét fiamat.

4. Induláskor jó hazai hírnevünk, de gyenge-közepes gépparkunk volt. Ma csúcstechnológiát alkalmazunk és Európa-szerte ismernek. Árbevételünk kereken kétmilliárd forint.

5. Ez egyértelm?: csak el?re lehet és kell tekinteni! Ám arról is beszéljünk, mi jellemzi a multikat. Extraprofitjukból többnyire nem adnak támogatást a beszállítóiknak (bár mi ilyet is kaptunk). Er?fölényükkel visszaélnek. Például leépül egy piaci szegmensük, erre a beszállítók anyagain keresnek mondvacsinált hibát, hogy ne kelljen kifizetni. Sok kis cég ment így tönkre. Tavaly a nyugati beszállítók a világméret? acéláremelést szinte teljesen be tudták építeni áraikba – Magyarországon err?l szó sem lehetett, s?t, újabb árcsökkentést követeltek.

6. és 7. Nálunk azonban a végeredmény pozitív. Kiszámíthatóak vagyunk, nem megyünk bele elvtelen, egyoldalú engedményekbe. Erre buzdítjuk a magyar beszállítókat is.

Zai Péter ügyvezet? Technoplast McD Kft., Miskolc

1. Cégünk az autóipar és az elektronikai ipar részére lézerrel állít el? gyorsprototípus-alkatrészeket m?anyagból és gumiból. Ezekb?l építik össze sorozatgyártás el?tt, a fejlesztés stádiumában az els? néhány darab autót és viszik kiállításra az európai autógyárak. A min?ségi, szállítási feltételek az autóipari elvárások szerint szigorúak. Gyártunk még CAD-CAM technológia alkalmazásával ipari szerszámokat.

2. Termelési értékünk 95 százalékát közvetlenül vagy másodszint? beszállításként multi cégek rendelik meg. Ezért m?ködik cégünknél öt éve min?ségbiztosítási rendszer (ISO 9001:2000), valamint korszer? kommunikációs és tervezési rendszerek.

3. A rendszerváltás után társaságunk nagy megrendel?i, f?ként a kozmetikai termékek gyártói, szinte hónapok alatt tönkrementek, ezért sürg?sen profilt kellett váltanunk. Új piacokat az autóiparés az elektronikai ipar területén találtunk, ahol meghatározóak a multinacionális cégek. Kézenfekv? volt, hogy keressük velük a kapcsolatot. Els?sorban szakmai szervezetekben szereztünk tagságot, így bekerültünk a számunkra legfontosabb adatbázisokba. Részt vettünk az ITDH bel- és külföldi kiallításain, üzleti találkozóin.

4. Néhány f?s, hagyományos technológiájú cégként indultunk 1981-ben. Ma már hatvan f?vel dolgozunk, és a fenti technológiákat alkamazzuk. Német partnereink révén másodszint? beszállítói vagyunk több mint hatvan európai autógyárnak és nagybeszállítónak, mint például Audi, VW, BMW, Lear, Bosch, Flextronics.

 5. Szeretnénk növelni beszállításainkat, és új multi vev?ket keresünk, f?leg a hazánkban m?köd? cégek között. Ennek nyomán új fejlesztések és új munkahelyek várhatóak.

6. Teljesen átalakult a cégünk, persze nem csak a technológia. Nagy tudású szakmunkásokra és mérnökökre, idegen nyelveket beszél? projektmenedzserekre lett szükségünk.

7. A multikkal való együttm?ködés segített túlélni a tizenöt évvel ezel?tti teljes piacvesztést. Ma pedig egyre növekv? biztos megrendeléssel segíti további növekedésünket. A multik által diktált technológiai és min?ségi követelmények a céget állandó fejlesztésre kényszeríti. Mindez olyan technológiák meghonosítását teszi szükségessé, amely növeli versenyképességünket.

Tóth Mónika marketingvezet? Tolnatej Rt., Szekszárd

1. A tej és tejtermékek piacán teljes lefedettséggel jelen vagyunk – kivéve a desszerteket –, gyártástechnológiánk korszer? és az országban egyedülálló. Az üzlethálózatok termékkiszolgálását teljesítjük, az egyéb igényekhez (visszáruzás, számlázás stb.) rugalmas ügyviteli renddel igyekszünk alkalmazkodni.

2. Üzletpolitikánk szerves része a multikkal való kapcsolat, amely bevételünkben is jelent?s tényez?. Termékstruktúránk alakítása kizárólag megbízható, a piac egészér?l származó információk birtokában történhet. Az üzlethálózatok folyamatos piackutatást végeznek, ez jól kiegészíti a mi felméréseinket.

3. A hosszú távú kapcsolat kiépítését már a kilencvenes évek els? felében megkezdtük egyes multikkal. Ez az ? kezdeményezésükre történt, f?leg annak köszönhet?en, hogy hagyományosan vezet? termék a trappista, és ebben cégünk piacvezet?.

4. Társaságunk a multik megjelenése el?tt is sikeres volt, bár akkor még nem folyt ennyire kiélezett verseny. A multik és az importtermékek térnyerése minden feldolgozót egyre nehezebb feladat elé állít. Így az ár mellett a szakértelemnek, a mobilitásnak, a rugalmasságnak és a marketingnek kiemelked? a jelent?sége.

5. Mai pozíciónk meg?rzése mellett további piacok felkutatása és kiépítése a rövid és középtávú tervünk. A jelenlegi termékszerkezettel minél inkább le akarjuk fedni a hazai piacot, ám a külkereskedelem b?vítése is nagyon fontos.

6. Folyamatos a szakképzésünk, igazodik a kereskedelmi partnerek igényeihez. Az iparágban els?k között bevezetett ISO min?ségbiztosítás mellett alkalmazzuk a gyártás biztonságát szolgáló HACCP rendszert. Most folyik az IFS (International Food Standard) min?ségirányítási rendszer kiépítése, ami elengedhetetlen az exporthoz.

7. Ez kölcsönös el?nyökön alapuló üzleti kapcsolat, hozzátéve, hogy mindig a vev? diktál, mi azonban felkészültünk a kihívásokra.

Tóth Eszter vev?szolgálati és marketingvezet? Ecseri Kft., Cegléd

1. F? profilunk az alumíniumöntvénygyártás nagynyomásos technológiával, a szükséges szerszámokat is mi készítjük. A megrendel?k elvárása a rajz alapján pontosan legyártott termék.

2. Igyekszünk egyensúlyt tartani, mert nem akarunk függni egyetlen megrendel?t?l sem. Ezért az egy cégre es? árbevételt hozzávet?leg tíz-húsz százalékban maximalizáljuk. A multik jellemz?en elvárják a beszállítóiktól, hogy min?ségügyi rendszerük tanúsított legyen (a miénk ISO/TS 16949), a raktározás a FIFO alapelvei szerint történjen, minden munkaterületen legyenektermékspecifikus munkautasítások, ellen?rzési tervek, és rendszeresen rögzítsék az adatokat. Emellett fontos a termelékenység folyamatos növelése a gyártás optimalizálásával, a környezetkímél? gépek használata, az alacsony selejtarány, és természetesen a szállítási határid?k pontos betartása.

3. Telefonon és katalógus szétküldésével vettük fel a kapcsolatot a cégekkel. Ezenkívül részt veszünk nemzetközi kiállításokon, üzleti találkozókon, szerepelünk szakmai internetes adatbázisokban és van saját honlapunk. Mindez el?segítette, hogy a multik és más cégek megismerjenek minket.

4. Amióta a multiknak is szállítunk, sokkal szigorúbb követelményeknek kell megfelelnünk, de ezáltal fejl?dik cégünk termelési kultúrája, a min?ségi és mennyiségi színvonala. A multik által elvárt alacsony árak ellenére, melyeket minden évben még inkább csökkentenünk kell a versenyben maradásért, árbevételünk n?tt, amióta nekik dolgozunk, és a teljes árbevételb?l kereken hetven százalékot tesznek ki.

5. Együtt dolgozunk a multikkal, amíg nem várnak el t?lünk még nagyobb árcsökkentéseket, és nem borítják fel gyártástervezésünket gyakori rendelésmódosításokkal. Ugyanis meg akarjuk ?rizni viszonylagos függetlenségünket mind anyagilag, mind gyártásszervezési szempontból

6. A fels? vezet?ink mindegyikének beszélnie kell valamilyen idegen nyelvet, de legalább angolul. A dolgozóknak minden esetben tartunk termékspecifikus gyártástechnológiai és min?ségügyi oktatást.

7. Összességében jó hatással volt cégünk technológiai és anyagi helyzetére a multik megjelenése.

Balogh László ügyvezet? igazgató VASÉP Vasipari Kft., Tiszavasvári

1. A stabilitás érdekében több lábon állunk. Különféle gépek alkatrészeit, részegységeit gyártjuk több ágazatnak (mez?gazdasági gépgyártás, járm?-, épít?-, textilipar és egyéb gépipar). Az árak mellett az egyik legfontosabb az egyenletes jó min?ség. Japán segítséggel kidolgoztuk min?ségügyi (ISO 9001), környezetirányítási (ISO 14001) és hegesztési rendszerünket (EN 729-2).

2. Nagyon sokat tanultunk a Suzuki szakembereit?l, a japán szemléletmódból, termelési kultúrából, szakmai felkészültségb?l, precizitásból, gondolkodásmódból – ezeket igyekeztünk átültetni a magyar valóságba. Üzleti filozófiánk: megbízhatóság, rugalmasság, megfelel? min?ség, elfogadható áron. Ma bevételeink 80-85 százalékát exportbeszállítói tevékenységünk hozza.

3. A rendszerváltás id?szakában korábbi kooperációs partnereink túlnyomórészt megsz?ntek. Ezután nem csak multikat, hanem közepes és nagy nyugat-európai vállalkozásokat is megkerestünk. 1991-ben lettünk a Magyar Suzuki Rt. beszállítói. Persze ezt hosszas, kitartó tárgyalások el?zték meg. Szintén 1991-ben kezd?dött kapcsolatunk egy német középvállalkozással. Végül minket választott a Künzel cég (faelgázosító kazánok közös gyártására).

4. Röviden fogalmazva: válsághelyzetb?l indulva stabil, jól fejl?d? vállalkozássá váltunk.

5. Mint a hasonló magyar tulajdonú vállalkozások többsége, mi is viszonylag elavult termel?eszközökkel dolgozunk, bár sok pénzt költöttünk korszer? berendezésekre. Ezért szeretnénk folytatni a korszer?sítést.

6. Vállalkozásunk jó szakembergárdával rendelkezik, és folyamatosan veszünk fel fiatalokat. Ám elég nehéz ma képzett fiatalt találni lakatos, hegeszt?, esztergályos, CNCkezel? szakmával. Mivel sok cég a partnerünk, ezért az ? igényeikhez kell igazítsuk személyzeti és képzési ügyein ket. Partnereinkt?l megtanultuk, hogy mindez legalább olyan fontos, mint a jó min?ség.

7. Alapvet? haszon, hogy meglév? eszközeinket nyereségesen tudjuk m?ködtetni. Ha kisebb lépésekben is, de fejleszteni tudjuk vállalkozásunkat.

Sulyok Péter ügyvezet? igazgató Interplus Kft., Dombóvár

1. Rengeteg termékünk van, de csak két csoportban: autóipar és háztartási gépipar. Ezekkel két nagy multihoz köt?dünk, az Opel–General Motors és a Braun–Gillette csoporthoz.

2. Cégünk száz százalékban multinacionális cégeknek szállít, kisebbeknek is csak az ? közvetítésükkel. Gyakorlatilag tökéletes terméket kell gyártanunk, mert az autóiparban egymillió részegységb?l legfeljebb húsz lehet hibás.

3. Ha olyan partnerre van szükség, aki nagy tételben vásárol, a multikat kell választani – ez egyértelm?. De az autóipar nagyjaihoz nem lehet az „utcáról” bejutni. Mi is albeszállítóból léptünk el? „igazi” beszállítóvá, és az értékelések, tárgyalások egy évig tartottak. De jó pillanatban szerz?dtünk az Opellal, mert utána hetek alatt bejutottunk a Suzukihoz is.

4. Talán elég jellemz? ez a néhány szám: 2,5 millió forintos kft-b?l közel hatszáz milliós saját vagyonnal rendelkez? céggé váltunk.

5. Egyértelm?en az autóiparban maradunk, és igyekszünk további nagy cégekhez bejutni.

6. Bevezettük az iparág legmagasabb szint? min?ségbiztosítási rendszerét (ISO/TS 16949). Kerek egymilliárd forintot fordítunk fejlesztésre. Gondoskodunk munkatársaink speciális képzésér?l is.

7. Egy ismeretlen, kis vállalkozásból nemzetközileg elismert céggé váltunk, amely európai szint? technológiával dolgozik. Árbevételünk öt év alatt 660 százalékkal n?tt, és elérte a 3,1 milliárd forintot.
Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12