Dolgozza be magát!

Írta: Haszon - Készült: 2007. február 06.
Konferenciákra és kiállításokra is érdemes járniuk azoknak a kis- és középvállalatoknak, amelyek egy multinacionális vállalat beszállítójává szeretnének válni.
Egy biztos: a magyar cégek itthon nem élveznek el?nyt, már teljes a szabad verseny. A hazánkban tevékenyked? multinacionális cégeket arról kérdeztük, mit várnak el leend? partnereikt?l. Beszállítóiktól pedig arra kerestünk választ, hogy megéri-e a nagyokkal dolgozni.
 
Több okból lehet kifizet?d? a multinacionális cégekkel való együttm?ködés egy magyar vállalkozás számára. „A termeléssel foglalkozó nemzetközi vállalatok szinte kizárólag hosszú távú megállapodásokat kötnek a beszállítóikkal, így annak a cégnek, amelyik egyszer bekerült hozzájuk, gyakorlatilag évekig biztosított a megélhetése” – véli Kárpáti Sándor, az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. beszállítói és tanácsadói központjának vezet?je. A multinacionális cégek méretüknél fogva nagy mennyiségeket rendelnek meg, hónapokra, esetleg évekre el?re, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy a beszállító el?re megtervezhesse gazdálkodását, leend? beruházásait.
Mindamellett, hogy óriási piacot jelent a beszállítóknak a tömeges megrendelés, további el?nyt jelent, hogy a termeléssel foglalkozó multinacionális vállalatok túlnyomórészt pontosan, határid?re fizetnek, és vitás esetekben sem „t?nnek el”.
 
A kicsik nagy gondjai
 
MIVEL A NEMZETKÖZI CÉGEK számára (is) els?dleges költségeik lefaragása, a felvásárlási árakat is minél lejjebb nyomják. A magyar beszállítók bekerülési esélyeit – a szakért? szerint – javíthatja, ha egymással együttm?ködnek. Ugyanis teljesen más alapról tárgyalhatnak a nemzetközi cégek beszerz?ivel, ha közös logisztikai hálózattal, kereskedelmi bázissal, esetleg kutatás-fejlesztési csapattal képesek lecsökkenteni költségeiket, így persze jobb árajánlatokat is adhatnak. Sajnos még ritka az ilyen együttm?ködés, viszont a kisebb magyar vállalkozásoknak önállóan nehéz bejutni a biztos megélhetést kínáló óriáscégekhez.
„Túlságosan kicsik, elavult technológiát alkalmaznak, nem rendelkeznek megfelel? kapacitással, vezet?ik pedig gyakran nem beszélnek idegen nyelveket – sorolja a legf?bb érveket Kárpáti Sándor. A kisebb cégek zöme azemlített okok miatt csak harmad- vagy negyedszint? beszállító lehet; azaz a közvetlen beszállító beszállítójának lehet legfeljebb a partnere. Így persze a haszna is lényegesen kisebb. Kárpáti szerint az egy fokkal nagyobb, közepes méret? hazai cégek többségére már nem jellemz?ek a kicsik gyermekbetegségei, így közülük egyre többen els? vagy másodszint? beszállítóként is helytállnak.
 
Kapcsolatfelvétel
 
A BESZÁLLÍTÓVÁ VÁLÁSHOZ azonban tenni is kell, hiszen viszonylag kicsi a valószín?sége, hogy egy multinacionális vállalat fog bekopogni cégünk ajtaján, együttm?ködést ajánlva. A kapcsolatfelvétel gyakori színterét jelentik a különböz? szakmai konferenciák, kiállítások, rendezvények, az ezeken való részvétel szinte kötelez? a partnert keres? vállalkozások számára. Az ITDH havi rendszerességgel szervez úgynevezett üzletember-találkozókat, ahol a kis- és közepes vállalkozások munkatársai megismerkedhetnek a multinacionális cégek beszerzési vezet?ivel és az általuk használt, a beszállítók kiválasztásánál alkalmazott követelményrendszerükkel – forgalommal, létszámmal, min?séggel kapcsolatos elvárásaik kal. A hasonló találkozókon részt vev? vállalkozások közül kés?bb minden tizedikkel komolyabb tárgyalásokba bocsátkoznak a multik, a megbeszélések végét (amely akár egy-két év is lehet) pedig gyakran aláírt szerz?dés jelenti.
„A leggyakrabban mi is autóipari rendezvényeken, konferenciákon és kiállításokon keresünk lehetséges beszállítókat – mondta lapunknak Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Rt. beszerzési vezet?je. „A hasonló eseményeken általában 10-12 céggel vesszük fel a kapcsolatot naponta. Amennyiben egy új cég megvizsgálása során úgy ítéljük meg, hogy teljesíteni tudja a beszállítóvá váláshoz szükséges feltételeket egy adott alkatrésztípusra, bekerül az adatbázisunkba. Amikor kés?bb új alkatrészekhez keresünk beszállítókat, az adatbázisban szerepl? cégekt?l kérünk árajánlatot.”
 
Értékes listák
 
A KÜLÖNBÖZ? VÁLLALATOK, szervezetek, szakmai szövetségek adatbázisaiba bekerülni a beszállítóvá válás els? lépcs?je lehet. Ez egyfel?l azért szükséges, hogy tudjanak a létezésünkr?l, másfel?la partnereket keres? multik gyakran éppen ezekb?l a listákból szemezgetve keresik meg leend? beszállítóikat.
Els? lépésként érdemes regisztrálni az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. egységes beszállítói adatbázisába, amely közel 2000 ipari feldolgozó beszállítói cég adatait tartalmazza. A bekerüléshez csupán egy kérd?ívet kell kitölteni (amit hamarosan elektronikus úton is meg lehet tenni), mindezt teljesen ingyenesen. Ebb?l az adatbázisból szolgáltatnak az igényeknek megfelel?en lesz?kített információkat a beszállítók után érdekl?d? multinacionális cégek beszerz?inek az ITDH munkatársai. Természetesen a multikkal történ? kapcsolatfelvétel egyik leggyorsabb formája az, ha az adott cég beszerzési osztályát keressük meg közvetlenül. A beszállítóvá válást sok apróság is el?segítheti Kárpáti Sándor szerint: ilyen például a több nyelven elérhet?, múltbéli referenciákra való utalást is tartalmazó céges honlap. De az sem jelent hátrányt, ha a vállalkozás egyik vezet?je beszél valamilyen idegen nyelven. Amennyiben konkrét elképzeléseink vannak arról, hogy melyik vállalattal kívánnánk együttm?ködni, akkor a cég beszerzési osztályával kell felvennünk a kapcsolatot.
 
Mire buknak a multik?
 
A MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK általában hasonló kritériumok alapján választják ki, sz?rik meg beszállítóikat (ár, min?ség, kapacitás), de apróbb eltérések lehetnek abban, hogy melyik tényez?t milyen súllyal veszik figyelembe. A fékberendezéseket gyártó Knorr-Bremsénél alapvet? követelmény a beszállítókkal szemben, hogy rendelkezzenek min?ségbiztosítási tanúsítvánnyal. Emellett a vállalatnak évr?l évre elvárása, hogy beszállítói csökkentsék áraikat, ha meg akarják ?rizni pozíciójukat. A jelenleg 41 magyar beszállítóval dolgozó cég beszerzési osztálya szerintegyre több hazai kis- és középvállalkozást szándékoznak bevonni szállítói bázisukba, hiszen véleményük szerint a hazai cégek mind ár, mind pedig a min?ség terén már fel tudják venni a versenyt a külföldi beszállítókkal. A magyar cégek legnagyobb el?nyének a versenyképes árat, a szállítási rugalmasságot, valamint az egyszer?bb kommunikációt (közös nyelv) tartják, de a földrajzi közelség is fontos szempont.
„Bár szívesebben dolgozunk magyar cégekkel, a beszállítók kiválasztásánál szigorúan szakmai szempontok alapján döntünk, legf?képpen a leszállított áru alapján, így csupán azért, mert magyar a cég, nem részesül kedvez?bb elbírálásban – mondta Krisztián Róbert. A Suzukinál az autóiparban általánosnak mondható kritériumok alapján döntenek partnereik kiválasztásánál: fontos szempont a versenyképes ár, a kiváló min?ség, a megfelel? fejlesztési és innovációs készség, illetve a pontosan betartott szállítási határid?k. Szintén fontos, hogy a beszállítók megfelel? gyártási, min?ségi, menedzsment- és logisztikai rendszerekkel rendelkezzenek. A már bekerült beszállítók sem ülhetnek a babérjaikon, évente úgynevezett auditon (beszámolás, vizsgálat) kell részt venniük, ahol átfogóan értékelik teljesítményüket. A japán autóóriás Magyarországon több ezer segédanyagés körülbelül 350 alkatrészbeszállítóval dolgozik együtt. Jelenleg 65-70 direkt, els? szint? magyar beszállítóval állnak napi kapcsolatban (a direkt beszállító az, aki egyenesen a gyártósorra szállít be alkatrészeket). A magyar cégek mellett a Suzuki esetében is a közelségb?l adódó el?nyök szólnak leginkább: gyakrabban és rövidebb határid?vel tudnak szállítani.
 
Az exportban is segíthetnek
 
„AHOL CSAK LEHET, ott magyar beszállítókra támaszkodunk” – állítja Hardy Mihály, a Tesco-Globál Zrt. szóviv?je. Az élelmiszer-ipari termékek esetében 80 százalékos a magyar termel?k aránya, a hipermarketláncnál külföldr?l f?ként olyan termékeket szereznek be, amelyeket hazánkban nem lehet el?állítani (például déligyümölcsök). A beszállítók kiválasztásánál három alapvet? kritériumot vizsgálnak a cégnél:megfelel? min?séget, a leszállítható mennyiséget, és legf?képpen az alacsony árat. A bekerüléshez el?ször termékmintát kell küldeni a Tescónak, ha a minta átment a min?ségvizsgálatokon, elkezd?dhetnek az ártárgyalások. Itt ütköznek leginkább a beszállítók és a Tesco érdekei. A már bekerült beszállítók a hazai mellett új piacokat is találhatnak termékeiknek az áruházláncon keresztül. „Akad arra példa, hogy a magyar termel?k a magyar Tescón keresztül exportálják termékeiket, és így válnak több középkelet-európai hipermarketünk beszállítójává – mondta Hardy Mihály. Jelenleg a virágméz és a görögdinnye tartozik az olyan termékek közé, amelyeket a magyarországi központon keresztül juttatnak el külföldre, de a jöv?ben b?vülhet a külföldi piacokra szánt áruk köre.
 
Hosszú távú biztonság
 
A HAZAI ÉS A MULTINACIONÁLIS vállalatok együttm?ködéséb?l optimális esetben mindkét fél csak profitál. Megkerestünk olyan hazai cégeket, amelyek évek óta állnak beszállítói kapcsolatban multinacionális vállalatokkal, hogy számoljanak be tapasztalataikról. „A tervezhet?ség és a megbízhatóság jelenti számunkra a legf?bb vonzer?t – véli Réz László, a Suzuki egyik beszállítójának, az Emika Zrt. marketingosztályának vezet?je. Elmondása szerint a fizetési határid?ket napra pontosan betartja a japán cég, a várható megrendeléseikr?l pedig egy évvel el?re tájékoztatják ?ket, ráadásul az el?zetes tervek szinte százszázalékos pontossággal meg is valósulnak. „Nagy biztonságérzetet nyújt, hogy el?re megtervezhetjük a bevételeleinket és a munka elvégzéséhez szükséges dolgozói létszámot. Bár az egyes alkatrészek beszállításának elnyerése el?tt er?s árversennyel kell számolnunk, a gazdasági er?fölényükkel eddig nem éltek vissza, mindig sikerült méltányos megállapodást kötnünk” – tette hozzá Réz László. Az Emika a magyarországi megjelenése óta beszállítója a Suzukinak, mára három modellhez gyárt acéllemezb?l készült sajtolt karosszériaelemeket, tavaly 1,1 milliárd forint értékben szállított alkatrészeket az autógyárnak.
 
Irány külföld!
 
ÉVEK ÓTA LEGALÁBB HÁROM-NÉGY meghatározó multinacionális céggel áll kapcsolatban a villamos kapcsolóberendezések gyártó Vivber Kft. A sikerek mögött a magas m?szaki színvonalon gyártott termékek, a kedvez? árszint és a rugalmas, vev?i igényekre gyorsan reagálni tudó vállalati struktúra áll. „Számunkra a vállalatóriásokkal történ? együttm?ködés legf?bb el?nyét termékeink nemzetközi piacokon való megjelenése jelenti” – mondta Nagy János ügyvezet? igazgató. A közel kétszáz f?t foglalkoztató cég 2,8 milliárd forintos árbevételének mára majd nyolcvan százalékát az export adja.
 
Régi kapcsolatok
 
AZ IGAZGATÓ A NEMZETKÖZI cégek megkeresésénél igénybe vette korábban kiépített kapcsolatrendszerét is, ? és néhány társa ugyanis korábban multinacionális vállalatok alkalmazottjaként kereste kenyerét. „Bekerülni borzalmasan nehéz, kikerülni viszont annál könnyebb” – vallja. A meglév? pozícióik megtartása érdekében vállalatuk árbevételének nagy részét fejlesztésekre költi, hiszen csak modern gépsorokkal és nagy szaktudású alkalmazottakkal lehet az elvárt követelményeknek megfelelniük.
 
PEREK A MULTIK ELLEN
 
A közvélekedés szerint a láncok kizsigerelik a termel?ket, halálra versenyeztetik ?ket, olcsó és alacsony min?ség? termelésre kényszerítve ezzel a magyar vállalkozásokat. A kifizetéseknél is gyakoriak a problémák, el?fordult, hogy a megrendelt árunak csupán egy része után volt hajlandó fizetni az áruházlánc, de az sem ritka, hogy a megrendelt árut egyáltalán nem is kívánta átvenni. 2005-ben például több beszállító – többek között a Szole-Meat Kft., a Debreceni Hús Rt. és az Immobilia Kft. – bírósághoz fordult, mert az Auchan nem volt hajlandó kifizetni több százmillió forintos követeléseiket. A Lamantin Kft.-nek a Tescóval gy?lt meg a baja 2004-ben, mert az áruházlánc az általa megrendelt 35 millió forintnyi gyermekjátéknak csupán a felét vette át, különféle címen felszámított beszállítói hozzájárulások levonása után kilencmillió forintot fizetett ki. A Tesco er?fölényéb?l következ?en olyan el?nytelen szerz?dést köt a kis beszállítókkal, ami az ?ket szinte semmire sem kötelezi, beszállítóikat viszont teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozza – összegzi tapasztalatait Lakatos László, a Lamantin Kft. ügyvezet?je, aki azóta harcol az igazáért.
 
TIPPEK LEEND? BESZÁLLÍTÓKNAK 
  • Keressük meg a beszerzési vagy a beszállítói kapcsolattartó részleget.
  • Küldjük el a lehet? legtöbb helyre (multikhoz, szakmai szervezetekhez) cégünk profilját, termékeink leírását, hogy bekerülhessünk a beszállítói adatbázisokba. Ezen listák alapján tájékozódnak ugyanis a multik.
  • Járjunk szakmai kiállításokra, rendezvényekre, beszállítói fórumokra, itt a legnagyobb a lehet?ség a személyes kapcsolatfelvételre.
  • Hozzunk létre idegen nyelveken is elérhet?, információban gazdag céges honlapot.
  • Legalább egy idegen nyelven beszélnünk kell, az itthon dolgozó multik vezet?i közül ugyanis még sok a külföldi.
  • M?ködjünk együtt a területünkön dolgozó magyar cégekkel, közös er?vel, a költségek csökkentésével könnyebb beszállítóvá válni.
GAZDÁK ÖSSZEFOGÁSA
 
Egy mez?gazdasági termel?nek önmagában semmi esélye bejutni egy multihoz, így marad az összefogás, ezzel nagyobb tételt jobb áron tudnak adni. Ezt bizonyítja az a példaérték? összefogás, ami 1995-ben jött létre Mórahalom térségében a piacokon való egységes megjelenés és a termel?k érdekérvényesít? képességének növelése érdekében. A Mórakert Szövetkezetben zöldség- és gyümölcstermel?k fogtak össze, hogy közösen végezzék áruik kezelését, feldolgozását, csomagolását (így csökkentve költségeiket), közösen keressenek új piacokat a termékeiknek. A szövetkezet nonprofit módon m?ködik (a tagjai felé), azaz szinte kizárólag költségei megtérülésére törekszik. A kezdetben 52 termel?t magában foglaló szövetkezet jelenleg már 750 tagot számlál, éves bevételük tavaly a kezdeti 25 millió forintról 8 milliárdra n?tt. A bevételek egy részét fejlesztésekre fordítják: 1998-ban egy 400 négyzetméteres h?t?házat építettek, az els? csomagolóházukat 1999-ben adták át. Mára az áruházláncok meghatározó beszállítójává n?tte ki magát a szövetkezet.Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12