Havonta nyerhet!

Írta: Haszon - Készült: 2007. február 06.
Az eddig megszokottnál gyakrabban, havonta jelentkezik a Haszon immmár negyedik éve futó befektetési versenye.
Hat bankárunk az elkövetkez? 12 hónapban 10 millió forintot forgat a legjobb tudása szerint, hogy végül a lehet? legmagasabb profitot realizálhassák. Tippjeiket azonban kisebb vagy nagyobb összeggel is érdemes megfogadni.
 
Tizennégy millió forint nyereséggel gazdagodott az, aki megfogadta a Haszon legutóbbi, tavaly októberben véget ért befektetési tesztjének legjobb tanácsait. Az átlagos profit egy év alatt 20 százalék volt, jóval több, mint a bankbetétek 3-5 százalékos éves kamata.
 
Egyedül nem megy?
 
MOST INDULÓ, 10 MILLIÓ forintos befektetési versenyünkben is extraprofitra számíthat az, aki követi hat bankárunk tanácsait. Olvasóink bármikor bekapcsolódhatnak, bankáraink ugyanis havonta módosítják portfolióikat. Így egyrészt magasabb lesz az elérhet? nyereség (a lehet? leggyorsabban tudnak reagálni az árfolyamokat érint? hírekre, történésekre), másrészt, ha valaki követi tanácsaikat, friss t?kéjét mindig a legjobb részvényekbe, kötvényekbe fektetheti.
Jó tippekre, befektetési ötletekre pedig egyre nayobb szükség lesz. A világszerte a megszokottnál magasabb kamatok miatt a világgazdaság növekedési üteme mérsékl?dik, a vállalati nyereségek is szolidabban n?nek, mint az elmúlt esztend?kben. Ez viszont csökkenti a t?zsdei árfolyamok átlagos növekedésének ütemét. Lesznek persze olyan cégek, amelyek olyan jól gazdálkodnak, vagy a kevés felível? iparág valamelyikéhez tartoznak, hogy papírjaikkal továbbra is két számjegy? árfolyamnyereséget lehet majd elérni. Ám ezeknek az értékpapíroknak a kiválasztásakor nagyon körültekint?en kell eljárni.
 
Itthon is sokat kereshet
 
ÉPPEN A JÖV?BEN LEGSIKERESEBB értékpapírok megtalálásában segíthetnek a Haszon által kiválasztott bankárok. Az elkövetkez? hónapokra több olyan magyar részvényt is találtak, amelyek kiemelked?en teljesíthetnek. Jó ötletnek t?nik például olyan részvényeket vásárolni, amelyek magas osztalékot fizetnek. Ilyenek a telefontársaságok, Magyarországon a Matáv-utód Magyar Telekom, Csehországban a Cesky Telekom – ezért többen, például az erstés Miró József és az ING-s Nagy Jen? is nagyobb összeget fektetne ide. Év közben a kamatok csökkenését várják, ami 20 százalékkal is felértékelheti ezeket a részvényeket.
További jó célpontnak számítanak a vegyipari cégek. A hazai etiléngyártó TVK vagy az amerikai Exxon olajvállalat egyaránt a csökken? költségb?l (az olcsóbb olajból) profitálhat. Csakúgy, mint a szintén nagy olaj(származék)-felhasználó légitársaságok.
A külföldi befektetések közül a török részvények vihetik majd a pálmát. A török gazdaság 2007- ben az el?rejelzések szerint er?teljesen növekszik, a helyi bankok ezért többet hiteleznek majd – tartja Szöll?si Ferenc, a HVBcsoporthoz tartozó Pioneer Alapkezel? portfoliómenedzsere. A török részvények amúgy nagyon olcsók – az uniós csatlakozási tárgyalások elnapolása miatt sok befektet? fordult el a török t?zsdét?l, és az árfolyamok jelent?sen estek. A legkisebb jó hírre azonban jócskán drágulhat a t?zsde.
 
Zöld lámpa a dollárnak
 
A FORINT ÁRFOLYAMÁBAN további er?södést nem valószín?sítenek. Ez nem meglep?, a jelenlegi (250–255 forint közötti) euróárfolyamnál sokkal er?sebbet a hivatalos árfolyamsáv sem enged. A leger?sebb forintkurzus 240 Ft/euró; ott a Magyar Nemzeti Bank adminisztratív eszközökkel is megálljt parancsol a nemzeti valuta további er?södésének. A nemzetközi devizapiacon inkább a dollár, mint az euró további er?södésével számolnak. Amerikában magasabbak a kamatok, és úgy t?nik, ennek ellenére sem lesz recesszió – tartja Zsiday Viktor, a Citadella Alapok tanácsadója. A nagy nemzetközi befektet?k ezért vélhet?leg ismét elkezdik majd felfedezni maguknak a tengerentúli kontinens befektetéseit. Ami a dollárt er?sít? tényez?.
 
EL?TÉRBE KERÜLT A BIZTONSÁG. Ezt egyrészt a megszokottnál alacsonyabb részvényarányban érzékeltetjük. Az elmúlt években jól teljesít? feltörekv? piaci t?zsdéken a hangulat változóban van, ezzel együtt az árfolyamok is változékonyabbak. Az eddig megszokott, két számjegy? éves árfolyamnyereségek után ma nem zárható ki egy komolyabb korrekció, árfolyamesés sem.
A Parvest China kínai részvényalaptól sokat várunk. Ma számos olyan befektetési alap létezik, amely a kínai értékpapírok közül csak a hongkongi részvények t?zsdei árfolyam-emelkedésére spekulál. A Parvest alap azonban a népi Kínára fókuszál, így a teljes kínai gazdaság növekedéséb?l hasznot húzhat. Az Eurázsia Részvény Alap befektetési terepein (Kína, Oroszország, India és Törökország) az utóbbi id?szakban ugyan jelent?s áremelkedés volt, és ma úgy látszik, árfolyameséssel járó korrekció itt csak kés?bb várható.
 
TOVÁBBRA IS HISZÜNK A RÉSZVÉNYPIACOKBAN. Több olyan magyar t?zsdei részvény is van, amelyik magas nyereséggel kecsegtet az elkövetkez? hónapokban. A Magyar Telekom (volt Matáv) idén és az elkövetkez? években is minimum 70 forintos osztalékot fizethet az éves nyereségéb?l. Mivel a kamatok csökkenését várom, a magas osztalékot fizet? részvény felértékel?dik. Ha a ma 8 százalékos éves hozamok 5 százalékra csökkenek, akkor a ma 1000 forintos részvényenkénti árfolyam 40 százalékkal, 1400 forintra is er?södhet. Hasonló a helyzet a cseh távközlési óriás, a Cesky Telecom esetében is. A Danubius szállodalánc f? tulajdonosa, az angol Sir Bernard Schreier t?zsdei vásárlásokkal tovább növelné részesedését a vállalatban. Ez érthet?, hiszen a cég ingatlanvagyona többet ér, mint részvényenként 10 000 Ft, eredményei pedig javuló tendenciát mutatnak. A TVK vegyipari cég nyereségrátája n?, ennek legf?bb oka a továbbra is er?s kereslet, a csökken? k?olaj- és vegyiparialapanyag-ár. Így a profitabilitás folyamatosan javul, ami emeli a részvények t?zsdei értékét is. A Deutsche Lufthansa repül?ipari holding nyereségessége is a csökken? k?olajárak miatt mérsékl?d? költségekkel javulat.
 
AZ ELKÖVETKEZ? 1–3 ÉVBEN A VILÁGGAZDASÁG további, bár csökken? mérték? növekedésével számolok. Ezért érdemes körültekint?en válogatni a befektetési lehet?ségek közül. 2007 slágere lehet a magas osztalékú részvényekbe befektet? stratégia. A budapesti t?zsdén forgó Magyar Telekomrészvény stabil osztalékpapír, itt 75-80 forintos osztalék kifizetése várható a 2006-os eredmény után. A mai, 1000 forint körüli árfolyam mellett a befektetés várható megtérülése (az éves osztalék és a részvényárfolyam aránya) az idei évre várt csökken? hozamkörnyezetben meghaladja majd a banki kamatokat és az állampapír-piaci hozamokat. A Graphisoft Park szintén biztonságos befektetés. Az egy részvényre jutó becsült ingatlanvagyon értéke még mindig meghaladja a részvényárat, míg a közép-európai ingatlanszektorbeli társai (GTC, Orco stb.) a becsült ingatlanértékük 1,2- 1,4-szeresén forognak. A vegyipari TVK profitrátája a csökken? olajár miatt n?. A jelenlegi euró/dollár keresztarány is kedvez? a vállalat számára. A Turkish Airlines ugyancsak nagymértékben profitáló a csökken? olajárból. A papír ráadásul rendkívül olcsó, ugyanakkor lehet?séget ad rá, hogy hasznot húzhassunk a török gazdaság dinamikus növekedéséb?l.
 
AZ INDULÓ PORTFOLIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA h?en tükrözi rövid távú piaci várakozásainkat. A részvénypiaci árfolyamok szinte mindenhol csúcsközelben vannak, így egyre valószín?bb egy jelent?sebb árfolyamesés. Éppen ezért az induló portfolióba csak minimális részvénykitettséget illesztettünk. Az ázsiai ingatlanpiacot meglehet?sen dinamikus és stabil piacnak tekintjük – ezért kapott helyet 15 százalék erejéig az általunk egyik legjobb alapnak tekintett DIT-Amadeus. A „nem csúcsközelben lév?” kevés piac egyike a technológia. A vállalati profitok várakozásaink szerint világszerte csökkennek, ez ugyanakkor véleményünk szerint kedvez?en fog hatni a technológiai fejlesztésekre. A t?zsdei cégek várhatóan kiemelten ruháznak majd be – hatékonyságuk növelése érdekében – új technológiákba, ami el?segíti a technológiai szektor növekedését és a technológiai cégek t?zsdei árfolyamának növekedését. A részvények mellett kevésbé kockázatos, ám magas kamatozású kötvényeket is választottunk; ezek az állami vagy vállalati adósságlevelek akkor is nyereséget hoznak, ha a részvények árfolyama valamiféle el?re nem látható okból csökkenne.
 
A FEJLETT PIACOK KÖZÜL JELENLEG Európát tekintjük a legolcsóbb befektetési terepnek. A kisebb társaságok részvényeiben nagyobb fantáziát látunk, mivel a növekedési kilátások kedvez?bbek, valamint a jelenleg is tartó felvásárlási láz f?ként ezeket a cégeket érintheti. A magyar t?zsdei részvények közül az OTP Bank – a megszorító csomag miatt – a csökken? kamatokból profitálhat. A hazai gazdaság ugyan lassul, de az OTP eredményének egyre nagyobb hányada a leggyorsabban növeked? régiós piacokról származik. Mindezek mellett ez az egyik legolcsóbb bankrészvény Európában. A Norilsk Nickel a világ egyik legnagyobb bányaipari társasága, a globális nikkelkitermelés mintegy 20 százalékát, a palládium kitermelésének körülbelül 50 százalékát adja. Úgy gondoljuk, hogy a távol-keleti gazdaságok (Kína és India) dinamikus b?vülése továbbra is magasan tartja a keresletet, ami magas fémárakat és növekv? nyereséget jelent. Az Orco, mint Közép-Európa egyik legnagyobb ingatlanfejleszt?je, 2006-ban belépett a volt Kelet-Németország ingatlanpiacára is. A régió jelenlegi bérleti díjai (iroda, ipari-kereskedelmi ingatlanok) még jelent?sen elmaradnak az európai szintekt?l.
 
VÉLEMÉNYEM SZERINT AZ ELMÚLT EGY-KÉT ÉV fel-, illetve kivásárlási láza a legmeghatározóbb trend a részvénypiacokon. Kiemelten érdekes lehet az amerikai részvénypiac. Egyre több jel mutat arra, hogy a gazdaság megtorpanása – az el?zetes vélekedésekkel szemben – mégsem következik be. A tengerentúli részvények közül az alulértékelt nagy olajrészvényekb?l érdemes válogatni, ezért került be a portfolióba a világ legnagyobb olajcége az Exxon is. Az olajcégek árazása még az elmúlt napok rendkívüli olajárfolyamesése után is igen kedvez?, készpénztermel? képességük hatalmas. Így részvényeik többet érnek, mint amennyiért ma meg lehet vásárolni azokat a t?zsdéken. A portfolió fontos elemei még az Aegon két származtatott alapja. Az alapok egyike, az Alfa „globális mindenev?”: befektethet részvényekbe, kötvényekbe, devizákba, „játszhat” árfolyam-emelkedésre és -esésre is, s?t mindehhez t?keáttételt is felvehet, azaz nagyobb összeget fektethet be, mint a saját t?kéje. Naprakészen a legjobb befektetéseket eszközölheti anélkül, hogy a befektet?inek akár a kisujjukat kellene mozdítaniuk.Árfolyamok

EUR: 0CHF: 0USD: 0
 

Legnépszerűbb cikkek

Hirdessen a Haszon Magazinban

Hirdetés ügyben kérem keressen minket a hirdetes@haszon.hu email címen, vagy tekintse meg a média kiajánlókat.

Izgalmas két napnak ígérkezik a városi életmód legújabb trendjeiről szóló beszélgetések sora a Loffice közösségi irodában a Startup Safary fesztivál keretében április 19-20-án. Kiderül például, hogyan mennek a vegán éttermek, miként dolgozi...
Tovább >>

Hírlevél feliratkozás
10 dolog, amit tudnia kell
Feliratkozásával elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Változnak az „A lap” megjelenések!
  • 2018/I. negyedév 2018. 04.04
  • 2018/II. negyedév 2018. 07.04
  • 2018/III. negyedév 2018.09.26
  • 2018/IV. negyedév 2018.12.12