Év végi adóhajrá

Írta: Haszon
A szeptemberi változások után januárban is emelkednek vagy másképpen változnak egyes adó- és járulékterhek. Ideje felkészülni, és megtenni azt, amit még lehet az év utolsó két hónapjában, ezért megkíséreljük áttekinteni a legfontosabb változásokat, és összefoglalni az addigi tennivalókat.

Személyi jövedelemadó


 • 2007. január 1-jét?l az szja alsó kulcsának fels? határa 1,7 millió forint.
 • Megsz?nnek a szellemi, feln?ttképzési és Sulinet-kedvezmények.
 • A tandíj után igénybe vehet? adókedvezményt eddig csak az els? alapképzésben tanulók igényelhették, szeptember óta azonban azok is, akik bármely fels?fokú képzésben, fels?fokú szakképzésben vesznek részt, s?t a doktoranduszok is. Egy hallgató után a kedvezményt ugyanazon adóévben csak a törvényben felsorolt befizet? magánszemélyek egyike veheti igénybe. A tandíj utáni kedvezmény is bekerült a százezer forintos éves keretbe, azaz maximálisan ennyi igényelhet? vissza a magánnyugdíj-pénztári befizetések, a közcélú adományok vagy az élet- és nyugdíjbiztosítások után.
 • A lakáshitel-törlesztés adókedvezménye véglegesen megsz?nik, de aki 2007. január 1-jén már éppen megkezdte hiteltörlesztését, annak még jár a kedvezmény, négyéves kifutási id?vel. 
 • A vagyonkedvezményeket 3,4 millió forintos jövedelemig lehet igénybe venni, és legfeljebb 100 ezer forint értékben. 
 • A nyugdíj adóterhet nem visel? járandóságnak min?sül.
 • Ha a munkáltató a nyugdíjpénztárba fizet be, akkor azt a mindenkori minimálbér 50 százalékáig teheti meg adómentesen, ha az egészségpénztárba fizet, akkor azt a minimálbér 20 százalékáig teheti meg, tehát a munkáltatói hozzájárulás maximális mértéke 70 százalék lehet.
 • A f?foglalkozású egyéni vállalkozónak a tárgyévi kötelezettségeit az 583-as bevalláson kell teljesítenie 2007. február 10-ig.  

Eva 

 • Az egyszer?sített vállalkozási adót (eva) 2006 utolsó negyedévére vonatkozóan kétféle módon lehet kiszámolni. Az adózó megteheti, hogy külön-külön határozza meg az els? három, valamint a harmadik negyedévre jutó adót az adott id?szakhoz kapcsolódó adóalap és az akkor érvényben lév? kulcs alapján. A másik megoldás, hogy az éves pozitív adóalap után 15 százalék, az éves adóalap egynegyede után pedig további 10 százalék adót fizet. Utóbbit akkor érdemes választani, ha az adózónak az utolsó negyedévben nagy volt a bevétele.
 • Az eva hatálya alá tartozó ügyvéd akkor sem esik ki az eva hatálya alól, ha szünetelteti tevékenységét, és a tárgyévben nincs bevétele.
 • A nyugdíjas egyéni vállalkozóknál októbert?l az eva-alap és az egészségügyi szolgáltatási alap megegyezik. Szeptembert?l kezdve azonban a baleseti járulék helyett 10 százalékos egészségügyi szolgáltatást kell fizetniük. Ezért szeptemberre külön kell számolni egyrészt az eva-alapot, másrészt az egészségügyi szolgálta-tási alapot, utóbbit a szeptemberi bevételekb?l. 
 •  Az adóel?leget fel kell tüntetni a megfelel? bevallási sorban az adózónak. 2006. december 20-ig pedig feltöltési kötelezettsége van: azaz addig be kell fizetni az éves várható adót.
 • A minimum járulékalap-fizetési kötelezettség (amikor 125 ezer forint után kell megfizetni a társadalombiztosítási járulékot) nem érinti az evás egyéni vállalkozót, ha bejelenti, hogy jövedelme nem éri el ezt a 125 ezer forintos minimum-járulékalapot. A kezd? evásokra (akik 2006-ban lettek azok) nem vonatkozik a minimális járulékalap-fizetési kötelezettség, a többiekre azonban igen. Aki tavaly 80 ezer forint után fizette a járulékait, az idén is megteheti, de ezt kötelez? bejelenteni az adóhatóságnak.

Egyéni vállalkozó

 • Az elvárt adó alapja: 2007-t?l bevételt az adott évben vásárolt áruk értékével lehet csökkenteni, és elvárt adó esetén is lehet veszteséget továbbvinni.
 • Kezd? vállalkozóknak nem kell fizetni elvárt adót, és azoknak sem, akiknek a bevétele az el?z? évi bevétel 75 százalékát nem éri el.

Különadó

 • Az egyéni vállalkozóknak már szeptember 1-jét?l kell különadót fizetni. Ennek az alapja a kapott támogatás (ideértve többek között az egységes területalapú támogatást is) nélkül számított vállalkozói bevételének a költségeket meghaladó része. Az az egyéni vállalkozó is köteles fizetni különadót, aki év közben kezdte meg a tevékenységét, ilyenkor naptári napok vagy bevételek alapján kell az arányosítást elvégezni. S?t arra is vonatkozik a különadó bevallása és megfizetése, aki szep tember 1-je után szünteti meg tevékenységét. A különadó egyéni vállalkozóknál nem számolható el a költségek között.
 • A magánszemélyeknek csak 2007. január 1-jét?l kell különadót fizetniük, alapja az adóbevallásban bevallott vagy az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történ? adómegállapítása során megállapított összevont adóalapnak a járulékfizetés fels? határát (jelenleg 6 325 450 forint) meghaladó része (különadóalap). Tehát csak a fels? határt meghaladó jövedelmek után kell megfizetni a vállalkozókhoz hasonlóan 4 százalékot.

Céges telefon magáncélra

 • 2006. szeptember 1-jét?l a telefonszámla végösszegéb?l legalább 20 százalékot kell vélelmezni természetbeni juttatásként. Ha egy vállalkozás a 20 százalékot megtéríti, akkor nem kell megfizetnie a természetbeni juttatások után járó 54 százalék adót és annak járulékos közterheit. Ha a vállalkozás 20 százalékot térít meg telefonhasználat címén, akkor a telefonszámla áfáját csak 70 százalékban vonhatja le. Ha viszont a vállalkozás legalább 30 százalékot megtérít, akkor a telefonszámla teljes áfáját levonhatja. Ez a szabály nem vonatkozik az önfoglalkoztató egyéni vállalkozóra. ? a saját telefonját teljes egészében elszámolhatja költségként, a vezetékes telefonköltségekre pedig arányosítást kell alkalmazni. Viszont rá nem vonatkozik a telefonhasználat 20 százalékos továbbszámlázása. A telefonhasználat százalékos mértékének meghatározásához többféle mód lehetséges. Alkalmazhatunk becsületkasszát, hívásnaplót vagy akár egyéni telefonkódokat. A telefonhasználat-térítéseket azonban minden esetben ki kell számlázni, kétféle módon. Vagy névre szó lóan minden munkavállaló kap egy számlát, vagy � több alkalmazott esetén � egy alkalmazott nevére állítják ki a számlát, így azok nem min?sülnek fiktívnek. A telefonhasználatból származó 20 százalékok továbbszámlázását legel?ször az októberben érkez?, szeptemberr?l szóló számláknál kell alkalmazni.

Üzleti ajándék 

 • 2006. szeptember 1-jét?l minden természetbeni juttatás után 54 százalék adót kell fizetni, valamint a hozzá kapcsolódó közterheket.
 • 2007-t?l üdülési csekket csak a munkáltató tud adómentesen adni, a kifizet? nem. Elektronikus bevallás
 •  A 0683-as bevallást elektronikus úton kell benyújtani 2007. január 31-ig. E dokumentummal köteles a cég a magánszemélyek adójáról és járulékáról a bevallási kötelezettségét teljesíteni. Ha decemberben sz?nik meg a vállalkozás, akkor is elektronikusan kell benyújtani.Árfolyamok

EUR: 312.6CHF: 268.4USD: 266.52
 

Legnépszerűbb cikkek

A fluktuáció megbénítja a vállalatokat. Különösen munkaerőhiány idején a cég létét veszélyezteti. Mi okozza a nem kívánt távozásokat? Hogyan reagáljon erre a vezető? Erre is válaszolt saját tapasztalatai alapján Csikós-Nagy Katalin, a HR Ev...
Tovább >>