TrendFM

Hasznos tippek november

Írta: Haszon
HARC A KÖTELEZ?KÉRT Már ismertek a kötelez? biztosítások tarifái, az autótulajdonosoknak egy hónap áll rendelkezésre, hogy váltsanak.

 


Érdemes felkészülni például a gumiszabályra, amikor a biztosító a díjtarifáját úgy teszi közzé, hogy az adott ügyfélcsoport számára a következ? évi díj pontosan nem határozható meg. A másik probléma a gyanúsan olcsó szolgáltatást kínáló biztosítók. 2005-ben a Biztosító Egyesületek és a MÁV Általános Biztosító Egyesület alacsony tarifái láttán sokan váltottak, pedig egy káresemény kapcsán az sem volt ritka, hogy a károsultnak kellett (volna) el?re fizetnie, mert a szerel? nem bízott meg a biztosítókban. Ezeknek a társaságoknak nincs nagy hálózatuk, és az értékesítést is olcsón oldják meg online alkuszok segítségével. Ráadásul aki egyesületbe kötelezi el magát, lehet, hogy még egyévi díjat is ki kell fizessen, ha a cégnek rosszul megy. N? az online biztosításkötés mértéke is, pedig a tájékoztatás még gyerekcip?ben jár. A kedvezmények közül több is hiányzik az online programokból, például az újraszerz?désnél fizetend? díj. El?fordulhat, hogy más díj szerepel a biztosító saját honlapján és más az alkuszi oldalakon. Az eltérés több tíz százalék is lehet, leginkább az ügyfél kárára, de a díjak attól függ?en is változnak, melyik alkusznál kötünk szerz?dést. Váltás el?tt érdemes összehasonlítani a táblázatokat, és mérlegelni, hogy ha biztosítót cserélünk, legtöbbször az addigi h?ségpontok elvesztésével jár.

MOBILOS PARKOLÁS

AZ EGÉSZ F?VÁROSBAN. MOBILTELEFONUNK SEGÍTSÉGÉVEL már Budapest egész területén parkolhatunk: október végét?l az ötödik kerületben is elérhet? a szolgáltatás. Ehhez mindössze regisztrálni kell a www.fizessenmobillal.hu oldalon, illetve feltölteni a parkolási egyenleget, els? alkalommal legalább háromezer forinttal. A feltöltés történhet átutalással, csekken, személyesen az ügyfélszolgálaton, a T-Mobile ügyfelei pedig saját hálózatukon keresztül is megtehetik. Parkoláskor mostantól elég felhívni az adott zónához tartozó telefonszámot, vagy elküldeni a zóna számát sms-ben a 06 30 3444 330 telefonszámra. (Ezek a számok rajta vannak a parkolóórán.) Ugyanígy kell eljárni a parkolás végén is. A szolgáltatás nem csak Budapesten, hanem az ország több pontján is m?ködik, például Miskolcon, Ózdon, Ajkán és Balatonfüreden.

NAGYOKNAK LEHET JÓ A JENHITEL

A NAGYVÁLLALATOKNAK MÁR MA is elérhet? a jen alapú devizahitel, a bankok legalábbis nem zárkóznak el t?le, ha az ügyfél úgy kívánja. A legtöbb pénzintézet ráadásul nem is alkalmaz külön kockázati felárat ilyen esetben. A jen kamatszintje alacsonyabb, de nagy árfolyam-ingadozásokra képes, ennek kockázatát pedig az ügyfélnek kell viselnie. A HVB Banknál akár pótfedezet biztosítására is kötelezhetik az ügyfelet, ha az árfolyamváltozás miatt jelent?s mértékben csökken a hitelkeret fedezettsége. Az MKB-nál pedig épp emiatt magasabb lehet a kölcsön árazása, de úgy, hogy az még mindig megérje az ügyfélnek. A nagyvállalatok az alacsony kamat ellenére sem érdekl?dnek a jenhitel iránt, inkább az a jellemz?, hogy olyan devizanemben adósodnak el, amelyikben a bevételeik keletkeznek, azaz leginkább euróban és dollárban.

KISKAPU A SZÍNLELT SZERZ?DÉSEKHEZ

JÚLIUS ÓTA BÜNTETHET?K a színlelt munkaszerz?déssel leplezett munkaviszonyok, de egy kiskapu mégis maradt. Mégpedig a társas vállalkozások, amelyek nem min?sülnek kényszervállalkozásnak. A színlelt szerz?dések az államnak is bevételkiesést okoznak, amellett, hogy ha valakit így foglalkoztatnak, nem érvényesülnek a munkajogi garanciák sem. Emiatt volt szükség a szankcionálásra, a szerz?dések átmin?sítésére. Csakhogy pontos definíció nincs a kényszervállalkozás és a kényszervállalkozó fogalmára sem, a szabályok értelmében a munkaügyi felügyel?k és az adóhatóság azokat a megbízási, és vállalkozási szerz?déseket min?sítheti színleltnek, amelyek valójában munkaviszonyt takarnak. Ezek min?sítésére rendeletet is alkottak, amely els?dleges jegyként veszi például az alá-fölé rendeltségi viszonyt és a munkakörként történ? feladatmeghatározást. Ugyanakkor, ha a szerz?dés megbízottja társas vállalkozás � bt. vagy kft. �, ez a bírói és ellen?rzési gyakorlat szerint nem min?sül munkaviszonynak. Ilyenkor ugyanis a társas vállalkozás tagja nem áll közvetlenül szerz?déses viszonyban a megbízóval. Még akkor sem, ha a kétszemélyes bt. beltagja személyes közrem?köd?, ráadásul sehonnan máshonnan nincs bevétele, mint ebb?l az egy megbízási jogviszonyból. Jogilag így a saját vállalkozásával áll jogviszonyban.

OKOSKÁRTYA

A RAIFFEISENT?L KOMPLEX SZOLGÁLTATÁST NYÚJT, ezzel pedig új m?fajt teremt a bank új kártyája. Az október közepén piacra került csomag teljes kör? szolgáltatásokat kínáló bankszámlából, vásárlási keretet nyújtó kártyaszámlából, elektronikus MasterCard bankkártyából, valamint kapcsolódó bankszámlahitelb?l áll, mindezekhez pedig kiegészít? szolgáltatások is járulhatnak, mint például a mobilbanking és az utasbiztosítás. A bankkártya fizikailag nem néz ki dombornyomottnak, de az elszámolási rendszerekben mégis csak akként m?ködik. A kártya el?lapjára az ügyfél által meghatározott kártyakép kerülhet, amit az okoskartya.hu portálon tervezhet meg a leend? tulajdonos. A kártya maga pedig onnan kapta a nevét, hogy mindig tudja, melyik funkciójával jár jobban az ügyfél: vásárlásnál a kiterjesztett vásárlási hitelkeretb?l költ � ez halasztott fizetési lehet?séget jelent, azaz a bankszámlán lév? pénz másra fordítható vagy befektethet?. Készpénzfelvételkor viszont a bankszámlán lév? pénzt használja, de ha ennél többre van szüksége az ügyfélnek, akkor a bankszámla-hitelkeretb?l vesz el. A kártya éves díja 3999 forint, de ez mérsékelhet? akkor, ha az ügyfél rendelkezik érvényes Raiffeisen bankkártyával (999 forint így az els? éves díj), ha pedig bármilyen más bankkártyával, akkor az éves díj 1999 forintos lesz az els? évben. A vásárlás természetesen itt is díjmentes. Az igényelhet? vásárlási keret 150 ezer és 750 ezer forint között van, és mint a legtöbb hitelkártyánál, van kamatmentes periódus, utána azonban havi 2,39 százalékos kamattal kell számolnunk. A havi minimális visszafizetés mértéke a felhasznált keret 5 százaléka, minimum ötezer forint. A baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás éves díja 2 ezer forint a 65 év alatti ügyfelek esetében. A kártyához kapcsolódik egy keretfeltölt? szolgáltatás is, amellyel mozogni lehet a a bankkártya és a kártyaszámla között. Ezzel lehet a fennálló tartozásunkat automatikusan visszafizetni az esedékesség id?pontjában. A szolgáltatás havi díja 550 forint.

AUTÓHITEL ÉLETBIZTOSÍTÁSSAL

KOMBINÁLT TERMÉKKEL jelentkezett a CLB Független Biztosítási Alkusz: a könnyített autóhitelhez speciális élet- és balesetbiztosítási szerz?dés kapcsolódik. A frissen megkötött életbiztosítást a finanszírozó elfogadja fedezetként, így az ügyfél már csökkentett törleszt?részletet fizet. A biztosítás lejártakor a követelést meghaladó része is az ügyfélé lesz, ha pedig esetleg meghal, a családé maradhat az autó. Szerz?déskötéskor arra is van lehet?ség, hogy más életbiztosításokat is bevonjon az ügyfél fedezetként, ha az az adós vagy közeli hozzátartozója nevén van, és például nincs díjfizetési hátralékban, és legalább három éve kötötték. A kombinált autó hitelt forint-, euró- és svájci frank alapon is lehet igényelni, új és használt, személy- és kishaszongépjárm?vekre. A futamid? 36� 120 hónap lehet, és bármikor el?törleszthet?. A biztosítás legalább tíz évre köthet?, ekkor nincs kamatadó, és a magánszemély jogosult adókedvezményre, amely az éves biztosítási díj 20 százaléka, maximum 100 ezer forint. A havi díjat úgy állapítják meg, hogy az összegy?lt összeg fedezete lehessen a hitel utolsó, kiemelt részletének.

TÚL OLCSÓ ZENELETÖLTÉS

TÖRVÉNYTELENNEK TALÁLJÁK AZ OROSZ letölt?oldal 15 forintos zeneszámait. A brit hanglemezgyártók azért emelték fel a szavukat, mert szerintük gyanúsan alacsonyak az árak az oldalon. Egy album mindössze 1 font (kb. 382 forint), egy zeneszám ára pedig átlagosan 4 penny, azaz 15 forint, míg a legtöbb weboldalon átlagosan 80 pennyt kell fizetni. Az allofmp3.com ezzel a második legnépszer?bb zeneletölt? hely Nagy-Britanniában. Ellenfelei szerint azért tudja a szolgáltatást ilyen alacsony áron kínálni, mert nem fizetik ki a m?vészeknek és a kiadóvállalatoknak a jogdíjakat. A weboldal m?ködtet?i tiltakoznak a kilátásba helyezett per ellen, mondván, megszerezték az összes engedélyt.

LOPOTT MOBILOK:

NÉHA AZ IMEI SEM SEGÍT EGYEDI AZONOSÍTÓJA ALAPJÁN nyomon lehet követni az ellopott telefonokat, de a szolgáltató le is tudja tiltani a készüléket. Ez az IMEI szám általában megtalálható a telefon dobozán, de a készülékek is megmondják, ha beírunk egy kódsort (*#06#). Ennek segítségével a lopott mobilok letilthatók, és a számok Magyarországon egy közös tiltólistára kerülnek. A legjobb azonban, ha rögtön feljelentést teszünk. A hírközlési törvény szerint ugyanis a szolgáltatók évekig kezelik a felhasználókkal és a készülékeikkel kapcsolatos adatokat, például a beszélgetések irányát, a szolgáltatást nyújtó cella azonosítóját, az IMEI-számot és más IP alapú azonosítókat is. A letiltott készülékek adatait is rögzíthetik, és ezeket az adatokat kiadhatják a nyomozóknak, persze csak ha azok kérik, ezért érdemes rögtön a rend?rségre menni. Egy uniós irányelv szerint pedig a távközlési cégeknek 6�24 hónapig meg kell ?rizniük a kapcsolódás tényét, és hogy a készülék éppen melyik cellában volt a beszélgetés eljén. Csakhogy a rendszer nem tökéletes: lakott területen a beméréskor néhány tíz métert is tévedhetnek, az alföldi tanyavilágban kilométeres pontatlanság sem ritka. A készülékek IMEI-számát meg is lehet változtatni, amit persze tilt a törvény, de szakképzetteknek sikerülhet.
Árfolyamok

EUR: 308.06CHF: 267.91USD: 261.29
 

Legnépszerűbb cikkek

Karácsony Zoltán: Karrier tippek

Nyeregben érzik magukat az alkalmazottak

Kevésbé elkötelezettek a dolgozók és egyre inkább úgy vélik, könnyű az álláskeresés, ha váltani akarnak. Ez körvonalazódik a céges világban mostanság. Ennek fő oka a munkaerőhiány, ami új helyzetet teremtett a munkaadók számára. Mit lehet e...
Tovább >>