Keresőkutyákat vesz a NAV, a gazdákat is teszteli
Fotó: Shutterstock

A NAV kutyákat vesz, de a gazdáikat is alaposan leteszteli

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keresőmunkára kiképezhető kutyákat vásárol. Az ebekre komoly vizsga vár, de a gazdákat is alaposan megszűrik. Ez derül ki a hivatal weboldalán közzétett felhívásból.


Az ebeknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:

 • 10 és 36 hónap közötti életkorú,
 • kifogástalan egészségi állapotú,
 • oltási könyvvel vagy útlevéllel rendelkező,
 • transzponderszámmal vagy chippel ellátott.

Ha Önnek van a feltételeknek megfelelő, eladó kutyája, és a NAV május végére tervezett kutyavásárán részt kíván venni, akkor 2022. május 4-ig küldjön előzetes ajánlatot a navkutyabeszerzes@nav.gov.hu e-mail-címre!

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kutya:

 • hívónevét,
 • fajtáját,
 • ivarát,
 • születési idejét,
 • mikrochipszámát,
 • esetleges képzettségét és
 • vételárát is.

A NAV azt kéri, hogy a jelentkező a levelében adja meg nevét, e-mail-címét, adóazonosító jelét vagy adószámát, illetve jelezze azt is, hogy a kutyát természetes személyként, gazdálkodó szervezetként – például egyéni vállalkozóként, kft-ként – vagy alapítványként szeretné eladni!

A NAV a kutyavásár időpontja előtt e-mailben felveszi a kapcsolatot azokkal az érdeklődőkkel, akiktől ajánlatot kér, elküldi az ajánlattételi felhívást és a kutyavásár, valamint a beszerzési eljárás további részleteit. A kiválasztási eljárásokat a NAV Budapesten tartja. A kutyák képességeit és készségeit bizottság bírálja el. A sikeres keresőkutya-jelöltek a kiválasztás után 21 napos próbaidőn vesznek részt.

A gazdákkal szemben támasztott feltételek

Az ajánlattétel alapvető feltétele, hogy kutyatulajdonos az 578/2020. (XII.14.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelő FELIR-azonosítóval rendelkezzen.

Kizáró okok

A kutyatulajdonos a kutyavásáron nem vehet részt, ha nem rendelkezik FELIR-azonosítóval, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. a) pontja szerint nem minősül átlátható szervezetnek, olyan Magyarországon adóalanyisággal rendelkező belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve civil szervezet és a vízitársulat, amely/aki az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b)-c) alpontjaiban előírt feltételeknek nem felel meg és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 153. §-a szerinti nem minősül megbízható adózónak és az adományozáskor, visszatérő adomány esetén az újabb rendelkezésre bocsátáskor nem felel meg az Art. 260. § szerinti köztartozás-mentességi követelményeknek, magánszemélyként belföldi adóalanynak minősül és nem szerepel az Art. 260. §-a szerinti nyilvántartásban, vagy nem nyilatkozik köztartozás-mentességéről, a NAV szervek személyi állományába tartozik, vagy a NAV-val szerződéses jogviszonyban álló személy. A pályázónak a fentieken túl – természetes személy kivételével – számlaképesnek kell lennie az értékesítendő kutya vonatkozásában. (Most akkor a kutya vagy a gazda vizsgázik? A szerk).

A vásáron történő részvétel feltétele a pályázat hiánytalan benyújtása.

Ne hagyd ki!