Bírságolt és feljelentést tesz a Magyar Nemzeti Bank
Fotó: Shutterstock

700 milliót közelítő bírság és feljelentés a jegybanktól

Az MNB összesen 667 millió forint bírságot szabott ki a Sun Contracting AG-re, a Green Finance Broker AG-re és egy magánszemélyre jogosulatlan, az MNB engedélyéhez kötött befektetési szolgáltatási, valamint bejelentéshez kötött függő ügynöki és további közvetítői tevékenységek miatt. Az MNB a társaságokra vonatkozóan figyelmeztetéseket helyezett el honlapján, s a történtek miatt feljelentést is tesz.


A Magyar Nemzeti Bank (MNB) – előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytatott a Sun Contracting AG, a Green Finance Broker AG és az azok tevékenységében közreműködő természetes személy tevékenysége kapcsán a Sun Contracting AG által kibocsátott kötvények magyarországi forgalomba hozatala körülményeinek vizsgálatára.

A elügyelet megállapította, hogy a Sun Contracting AG – mint a liechtensteini felügyelet (FMA) által jóváhagyott és Magyarországra passzportált tájékoztatóval rendelkező kötvények kibocsátója – a kibocsátói minőségén nagyságrendileg túllépve, jogosulatlanul az MNB engedélyéhez kötött befektetési szolgáltatási tevékenységet – nevezetesen „pénzügyi eszköz elhelyezése az annak vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül” – végzett. A szabályozás értelmében – azért, hogy az értékpapírok szabályozott körülmények között, megfelelő garanciák mellett juthassanak el a befektetőkhöz – az értékpapírok magyarországi nyilvános forgalomba hozatalához főszabály szerint professzionális befektetési szolgáltató, ún. forgalmazó igénybevétele is szükséges. Ezt az MNB már egy korábbi eset kapcsán is jelezte. A Sun Contracting AG azonban befektetési szolgáltató megbízása nélkül maga forgalmazta kötvényeit, annak ellenére, hogy az általa kibocsátott kötvények magyarországi nyilvános forgalomba hozatalának jogszabályi feltételeire az MNB előzetesen kifejezetten felhívta a figyelmét.

A beszerzett információk szerint ennek nyomán közel 300 magyar befektető jegyzett – összességében több millió eurós volumenben – a Sun Contracting AG kötvényeiből annak magyar nyelvű honlapján keresztül.

A piacfelügyeleti eljárás azt is azonosította, hogy a Green Finance Broker AG – az MNB-hez történt bejelentés nélkül – maga is a Sun Contracting AG forgalmazási tevékenységéhez kötődő függő ügynöki tevékenységet folytatott. A beszerzett bizonyítékok alapján e társaság több mint 200 magyar befektetőt közvetített a kibocsátó részére.

A magánszemély kapcsán a vizsgálat megállapította, hogy ő a Green Finance Broker AG-val kötött üzletközvetítői szerződése alapján – és azon túlterjeszkedve – egy hierarchikusan felépített MLM jellegű rendszert épített ki a Sun Contracting AG befektetési szolgáltatási tevékenységének elősegítése érdekében, amely révén jutalékra volt jogosult. A magánszemély az MNB vonatkozó nyilvántartásában nem szerepel, így tevékenységét szintén az arra vonatkozó jogosultság nélkül, bejelentés hiányában végezte.

Az MNB a jogsértések miatt ma közzétett határozatában 400 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a Sun Contracting AG-re jogosulatlan befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve 250 millió forintot a Green Finance Broker AG-re bejelentés hiányában végzett függő ügynöki tevékenység miatt. A cégek tevékenységében közreműködő magánszemélyt bejelentés hiányában végzett további közvetítői tevékenysége miatt 17 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta a Felügyelet.

Mindezek mellett az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a jogosulatlan tevékenységek folytatását is. A feltárt jogsértésekre tekintettel az MNB jogosulatlan pénzügyi tevékenység gyanújával feljelentést tesz.

A ma közzétett felügyeleti határozat semmilyen formában nem érinti a SUN Contracting AG-nek a befektetőkkel szemben fennálló, már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét.


Ne hagyd ki!