Komoly pénzt buknak a bankbetétes károsultak, ha nem figyelnek a határidőre
Fotó: Shutterstock

1,5 milliárd várja a bankbetétes károsultakat, ha nem lépnek, elbukják

A hitelintézeti törvénybe bekerült a jogvesztő határidő. Ezt azt jelenti, hogy a kártalanítási határidő lejártát követő naptól számított 5 éven túl a kártalanítás kifizetését az arra jogosult személy nem követelheti az Országos Betétbiztosítási Alaptól (OBA). Magyarán, bukja a pénzt. Mutatjuk, mi a teendő.


  Bukják a pénzt

A betétesnek vagy az esetleges örökös(ök)nek a kártalanítási határidő (2021-től a hitelintézet bezárását követő 10 munkanap, majd 2024-től 7 munkanap) lejártát követő 5 évig van lehetősége a kártalanítási összeg átvételére, ezt követően kártalanítását nem követelheti az OBA-tól. Az elévülés általános szabályai továbbra is vonatkoznak a kártalanítási eljárásokra, azzal, hogy a törvény által meghatározott jogvesztő határidő leteltét követően nincs lehetőség a kártalanítási összeg követelésére, írja ügyféltájékoztatójában az OBA.

Ez azt jelenti, hogy a kártalanítási határidő lejártát követő 5 évig jelentkezhet a potenciálisan több ezer betétes vagy a betét után járó kártalanítási összegre jogosult (pl. örökösök, kedvezményezettek) a még át nem vett több mint 1,5 milliárd forint kártalanítási összegért. A 2020. december 28. előtt indult kártalanítási eljárások esetén a jogvesztő határidő lejárata 2025. december 28.

Ezen időpontot követően az OBA nem fizet kártalanítást az alábbi, 2020. december 28. előtt indult kártalanítási eljárásokban:

A lista

 1. Heves és Vidéke takarékszövetkezet "megszűnt"
 2. Iparbankház Zrt. "megszűnt"
 3. Realbank Zrt. "megszűnt"
 4. Rákóczi Hitelszövetkezet "megszűnt"
 5. Általános Közlekedési Hitelszövetkezet "megszűnt"
 6. "JÓGAZDA" Szövetkezeti Takarékpénztár "felszámolás alatt"
 7. Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"
 8. Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"
 9. Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"
 10. ALBA Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"
 11. Széchenyi István Hitelszövetkezet "felszámolás alatt"
 12. Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "felszámolás alatt"
 13. Tisza Takarékszövetkezet "felszámolás alatt"
 14. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. "felszámolás alatt"
 15. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt "felszámolás alatt"
 16. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. "felszámolás alatt"
 17. BRB BUDA Regionális Bank Zrt. "felszámolás alatt"
 18. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. "felszámolás alatt"

A teendők

Ezekben az ügyekben 2025. december 28-ig jelentkezhetnek a jogosultak az őket megillető, még át nem vett kártalanítási összegért!

A jogvesztő határidőt követően az OBA a törvény előírása alapján semmilyen okból kifolyólag nem fizetheti ki a kártalanítási összeget, az elévülés általános szabályai (így az elévülés félbeszakadására, nyugvására, illetve annak időtartamára vonatkozó szabályok) a jogvesztő határidő lejártát követően nem alkalmazhatóak. Fontos, hogy az át nem vett kártalanítási összegekkel kapcsolatosan, illetve hagyatéki ügyekben mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az OBA-val.

A jogvesztő határidőn belül a kártalanítási összeget számlára utalják. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval ki kell töltetni az OBA honlapján található adatbejelentő nyomtatványt, amelyet el kell juttatni az OBA-hoz elektronikusan aláírva (pl. AVDH hitelesítéssel ellátva) emailben, vagy eredetiben kézírással aláírva, postai úton.

Amennyiben a kártalanítás kifizetésének feltétele a jogosultság igazolása (pl. öröklés), úgy a számlaszámbejelentővel együtt az igazoló dokumentumokat is el kell juttatni az OBA-hoz. A dokumentumok OBA-hoz történő megküldésekor minden esetben meg kell jelölni, hogy mely korábbi kártalanítási ügyben kéri a jogosult a részére járó kártalanítási összeg kifizetését.

A dokumentumokat és az esetleges kérdéseket az alábbi elérhetőségeken juttathatják el az OBA-hoz.

Email: info@oba.hu

Postacím: 1476 Budapest, Pf. 270

Országos Betétbiztosítási Alap


Ne hagyd ki!