A jogtalanul levont pénz visszajár

Az MNB fogyasztóvédelmi felügyeleti intézkedései nyomán 2019 eleje óta a bankok mintegy 246 millió forint jogosulatlanul elvont összeget térítettek vissza a fogyasztóknak.


Az egyedi panaszok vizsgálatakor a jegybank többször tárt fel olyan jogszabálysértő banki gyakorlatot, amely más ügyfeleket is érintett. Ilyenkor – a gyors intézkedést szem előtt tartva - az MNB valamennyi érintett fogyasztóra vonatkozóan felszólította az adott kereskedelmi bankot a jogosulatlanul felszámított összeg visszatérítésére. Így kaptak vissza az ügyfelek csaknem negyedmilliárd forintot.

A kirívó esetek

  • Az egyik hitelintézet 1600 szerződésre több mint 160 millió forintot juttatott vissza az ügyfeleknek, mert az állami kamattámogatással nyújtott lakáshiteleknél nem a jogszabály előírása szerint állapította meg a kamat, illetve a kezelési költség mértékét, vagyis több pénzt vont le az ügyfelektől, mint amennyit megtehetett volna A bank az MNB felhívására a fogyasztók többletbefizetéseit beszámította, a fennmaradó különbözetet, illetve többletbefizetést visszatérítette, a megtett intézkedésekről pedig értesítette ügyfeleit.
  • Egy másik bank szintén hibásan, nem az állami kamattámogatásra vonatkozó rendelet szerint szabta meg egyes kamatait, ráadásul a saját hirdetményében foglalnál is magasabb kamatot számított fel. Mindez összességében magasabb törlesztőrészletet eredményezett az ügyfeleknek. A feltárt 534 esetben közel 38,5 millió forint járt vissza a fogyasztóknak. A bank az érintettek értesítése mellett intézkedett az ügyfeleknek történő visszatérítéséről.
  • Az MNB azoknál bankkártyás tranzakcióknál is közbelépett, amelyeknél indokolatlan devizakonverzió történt. Ezeknél a forinttól eltérő devizanemben vezetett fizetési számláról belföldön végzett bankkártyás tranzakciók során a fogyasztó által elvileg fizetett szolgáltatás ellenértéke eltért a számlán ténylegesen terhelt összegtől. Az MNB felhívására a jogsértő módon eljáró bankok 5 évre visszamenőleg elvégezték a hibásan terhelt összegek korrekcióját (ez az egyik bank ügyfelei esetében meghaladta a 14 ezer tranzakciót). A hitelintézetek devizában írták jóvá a többletterhelést mintegy 111 000 EUR, 1 200 CHF, 2 000 GBP és 4 500 svéd korona összegben.

Bosszantó dolgok

Egy további hitelintézet az indokolatlanul küldött banki sms értesítések díját terhelte a fogyasztókra. Egy másik esetben pedig pénzforgalmi jogszabálysértés miatti bírságfizetés mellett 21 fogyasztó számára keletkezett visszatérítési kötelezettsége egy banknak, amely (informatikai hiba miatt) a felmondott jelzáloghitelek részletfizetési megállapodásaiban foglalt fizetési részleteket jogosulatlanul egy összegben terhelte. A tévesen beszedett összegek visszautalásáról a bank intézkedett és a terhelés miatti negatív egyenleg okozta kamatot, költséget pedig nem számította fel a fogyasztók számláin, írja közleményében a jegybank.


Related Articles Around the Web

Ne hagyd ki!