Rengeteg hazai cég szűnt meg, került felszámolás alá
Fotó: Shutterstock

Ezrével véreznek el a hazai cégvilág pandémiás árvái

Decemberhez képest márciusra csaknem ötezerrel csökkent a hazai cégek száma, harmadával kevesebb cég alakult, mint amennyi megszűnt ebben az időszakban, írja közleményében az Opten.


Az elmúlt három hónapban mért csökkenés az arányokat tekintve a társas vállalkozások nagyjából 1%-áának felel meg. Márciusban 30%-kal kevesebb cég alakult a megszűnésekhez viszonyítva, ezzel már 6. hónapja tartó tendencia, hogy kevesebb az újonnan alapított cégek száma, mint amennyi megszűnt. Szezonálisan, az előző évek márciusi értékeihez képest az idén történt a legtöbb megszűnés – 3.699 –, ami az elmúlt hat év átlagát 26%-kal haladta meg, míg cégalapítás tekintetében kis mértékben, de elmaradt az elmúlt 6 év átlagától.

A megszűnések 70%-a végelszámolás volt, ami nem meglepő annak tükrében, hogy a tavalyi KATA változásokat követően magas számban indultak el ilyen típusú eljárások.

Mindenképpen érdemes kiemelni a pozitívumát a végelszámolások megszűnésen belüli magas arányának, hiszen feltételezhetjük az eljárás mögötti indítékot, így nem tartogat meglepetést, és ki kell emelni, hogy a végelszámolással megszűntetett cégek nem hagynak maguk mögött adósságot

- mondja Alföldi Csaba, az Opten céginformációs szakértője.

Márciusban a megindított eljárások száma mintegy 11 ezer volt, ami a cégek több mint 2%-át érintette. Ez az eljárás szám magas, jellemzően olyan esetekben volt magasabb az elmúlt öt évben, amikor valamilyen intézkedés eredménye tükröződött vissza (pl. moratórium eltörlése, KATA változás). Az eljárásokat továbbra is a végrehajtási eljárások uralják, arányuk 60%. Az eljárásokon belül a felszámolási eljárások száma, ami még kiemelkedő, az elmúlt hat év távlatában megközelítőleg sem található hasonló, mint a márciusi érték (2.022).

A felszámolások száma márciusban egy lélektani határt lépett át azzal, hogy meghaladta a 2.000-es nagyságot. Ez négy-ötszöröse az elmúlt évek átlagos felszámolási eljárásainak, akár a COVID előtti időszakot is figyelembe véve. Március már a hetedik olyan egymást követő hónap, amikor a felszámolási eljárások az ezres számot meghaladták. Az elmúlt hat hónap felszámolási eljárásai szinte megegyeznek a 2022 teljes évében indított felszámolási eljárások értékével, és figyelemre méltó, hogy a 2023-ban indított eljárások száma már most több mint a fele a teljes 2022-es évinek.

Az elmúlt időszak felszámolási eljárásai mögött több mint 80%-ban a kényszertörlésből felszámolási eljárásba átterelt cégek álltak. Jellemző ezekre a cégekre, hogy a 90%-uk társasági formája korlátolt felelősségű társaság volt, és közel a 90%-uk 2021-es beszámolóval, nagyjából a 80%-uk 2020-as beszámolóval, míg a háromnegyedük egyik beszámolóval sem rendelkezett. A kényszertörlési eljárásnak a jogszabályi rendelkezés értelmében alapja lehet a beszámolók hiánya miatti eljárás indítás. „A ”Pandémia árvái” úgy tűnik, azok a cégek, amelyek jelenleg leginkább megjelennek a felszámolási eljárásokban. A felszámolásokat megelőző eljárásokban a kényszertörlések játszották a főszerepet, aminél a le nem adott beszámolók között erős a korreláció. Javasolt, ha egy céggel kapcsolatban állunk, hogy legalább az elérhető beszámolóit ellenőrizzük, első körben csak annyit, hogy egyáltalán adott-e le – mondja Alföldi Csaba.


The Conversation

Ne hagyd ki!