Fiatal gazda támogatás pontszámok
Most a kicsik is nyerhetnek az agráriumban, így pályázhatnak

Fiatal gazda támogatás pontszámok

Bizonylat alapján nyilatkozik

Kategória (2022 június 10-ét megelőző

időszak

vonatkozásában)

nem

igen

Megszerezhető részpontszám

Saját nevében értékesített-e mezőgazdasági

terméket?

0

2

2

Saját nevére vásárolt-

e termelési inputot*?

0

2

2

ŐCSG

szerződés** alapján/

*adószám hiányáról nyilatkozik

Az ŐCSG-be bevitt javak,

termelőeszközök

nem vitt be/nem

állapítható meg

ingó- és ingatlan vagyontárgy,

termelőeszközö k (állat

kivételével)

haszonállat

termőföld, legalább 1 ha

0

3

2

1

6

Személyes

közreműködés formája

nem állapítható meg/ *nincs adószáma***

mezőgazdasági termelésben közreműködik

adminisztratív feladatok vagy szaktanácsadás jellegű

feladat

pénzügyi/ számviteli feladat

értékesítés

0

1

1

2

1

5

Nyereség/veszteség felosztása

egy tagra eső átlagos

mértéknél kisebb

egy tagra eső átlagos

mérték/nem állapítható meg

egy tagra eső átlagos

mértéknél nagyobb

50%-nál nagyobb0

1

3

5

5

Megszerezhető összes

pontszám

20

* pl. műtrágya, növényvédőszer, vetőmag, gázolaj stb.

** a fiatal gazda támogatásba történő első bejelentkezés évét megelőz év június 10-én hatályos ŐCSG szerződés alapján

*** adószám hiányában a teljes részpontszám 0.

Értékelés

:

>= 10 pont - Nem volt mg. üzem vezetője

10 < pont - Mg. üzem vezetője volt

The Conversation

Ne hagyd ki!