Főállású hekkert keres, jó munkahelyi légkört ígér a NAV
Fotó: Shutterstock

Főállású hekkert keres, jó munkahelyi légkört ígér a NAV

Az adóhivatal a weboldalán hirdette meg az álláslehetőséget, a pontos fizetéséért egy kicsit nyomozni kell.


A feladatok a következők:

 • Részt vesz a NAV elektronikus információs rendszereinek rendszeres IT biztonsági szempontú tesztelésében, sérülékenységek, hibák feltárásában, javaslatot tesz azok javítására.
 • Részt vesz a biztonsági incidensek feltárásában és kivizsgálásában.
 • Részt vesz és támogatja a NAV incidensmenedzsment folyamatait.
 • Részt vesz a kibergyakorlatok lebonyolításában.
 • Támogatja a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által végzett vizsgálatokat.

A munkakör betöltésének feltételei:

Magyar állampolgárság.

 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány (pályázathoz nem kell csatolni).
 • Állandó belföldi lakóhely.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresített pénzügyőri munkakörökről, aképesítési előírásokról, valamint a munkaköri pótlékról szóló 21/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. számú melléklet 14.1.I. besorolási osztályban meghatározott munkakörcsoportban előírt végzettség.
 • CEH, KCEH vagy ezekkel egyenértékű minősítés, végzettség igazolása.
 • Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- ésvámhatósági szolgálati jogviszonyban állók és tisztjelöltek alkalmassági vizsgálatáról,a gyógyító-megelőző egészségügyi ellátásról, valamint a pénzügyőrök szolgálatképtelenségének megállapításáról szóló 15/2020.(XII.29.) PM rendelet alapján(a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik).
 • Biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére a NAV Biztonsági Főosztálya által történik).
 • Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a 2007. évi CLII. törvény alapján.
 • Nemzetbiztonsági ellenőrzés, illetőleg hozzájárulás annak lefolytatásához.
 • A NAV 2020. évi CXXX. törvény 89-91.§-aiban foglalt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés.

Juttatások:

 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX.törvény alapján.
 • Rugalmas munkavégzési lehetőség.
 • Stabil munkahely.
 • Béren kívüli juttatások.
 • Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség.
 • Kiváló képzési lehetőségek.
 • Jó munkahelyi légkör.

A jelentkezési határidő december 9.

Ne hagyd ki!