Számos tereületen erősít a versenyhivatal, itt lehet fokozott ellenőrzésre számítani
Fotó: Shutterstock

Nincs menekvés, ezekre a szabálytalanságokra utazhat idén a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal közzétette a tavalyi tevékenységét összegző gyorsjelentését. A versenyhatóság az előző évinél csaknem 25 %-kal több, számszerűen 51 versenyfelügyeleti eljárást indított, 124 vállalkozással szemben és 42 eljárás zárult le 2021-ben. A jelentés részleteit és tanulságait a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda versenyjogi szakértői mutatják be.


Rekordösszegű bírság

2021-ben 28 esetben került sor jogsértés megállapítására 71 jogsértő vállalkozással szemben, amelyből 25 esetben, 62 vállalkozásra szabtak ki összesen mintegy 18,2 milliárd forint összegű versenyfelügyeleti bírságot. Ez rekordösszegnek számít a korábbi évekhez képest (2020: 8,4 milliárd forint; 2019: 8,8 milliárd forint), ugyanakkor ennek igen jelentős hányadát a sajtóvisszhangot is keltő műtrágya-kartell teszi ki, amelyben összesen 14 milliárd forint bírságot szabott ki a versenyhatóság. Ez a döntés azonban – több másik határozattal együtt - nem feltétlenül végleges, a megbírságolt vállalkozások ugyanis bírósághoz fordulhatnak, ahogy az a műtrágya-kartellben is történt. Ezt az ügyet nem számolva a kiszabott bírságok összege csökkent az előző évekhez képest.

2021: a kartellek éve

Nem túlzás azt állítani, hogy 2021 a kartellek éve volt, tekintve, hogy a 18,2 milliárd forint bírságnak több mint a 90%-a, azaz 16,2 milliárd forint versenykorlátozó megállapodásokért (döntően kartellekért) lett kiszabva. A tavalyi évben 8 ilyen ügy került lezárásra: ebből 4 közbeszerzési kartell, 2 nem közbeszerzési kartell és 2 egyéb versenykorlátozó megállapodás.

Ezzel összefüggésben kartell- vagy egyéb piaci torzulás gyanúja miatt a GVH a tavalyi évben 56 piaci szereplőnél tartott helyszíni kutatást, amely során mintegy 14 TB mennyiségű adatot dolgozott fel. Ez egyáltalán nem arra utal, hogy a koronavírus járvány visszavetné vagy korlátozná a GVH kartell-feltárási, vagy a „hajnali rajtaütésekkel" kapcsolatos tevékenységét, sőt.

Fogyasztóvédelem: célkeresztben a COVID-19 járvánnyal összefüggő visszaélések

Ehhez képest a lezárt eljárások több mint 50%-át alkotó fogyasztóvédelmi ügyeknek a felében, 11 eljárásban került sor bírság kiszabására, összesen közel 2 milliárd forintértékben. E körben a hatóság prioritásként kezelte a COVID-19 járvánnyal összefüggő visszaélések feltárását, és mintegy 449 millió Ft bírságot, azaz a fogyasztóvédelmi ügyekben kiszabott összbírság negyedét szabta ki a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos jogsértésekért.

A tavalyi év legizgalmasabb fogyasztóvédelmi ügye mégsem a COVID-19 járványhoz, hanem az egyik legnépszerűbb közösségi média platformhoz kapcsolódik. A GVH ugyanis korábban azt állapította meg, hogy a Facebook jogsértést követett el, amikor ingyenesként hirdette szolgáltatását, tekintettel arra, hogy a felhasználóknak ugyan valóban nem kellett díjat fizetniük a szolgáltatás igénybevételéért, de felhasználói aktivitásukkal és adataikkal üzleti hasznot hajtottak a vállalkozásnak és így fizettek a szolgáltatásért. Az ügyben a GVH addigi történetének legnagyobb fogyasztóvédelmi bírságát, 1,2 milliárd forintot szabta ki a Facebookra (azóta már voltak magasabb bírságok). A bíróságok azonban – immár jogerősen – a Facebooknak adtak igazat, és a GVH által kiszabott bírságot teljes mértékben megsemmisítették.

Új eszköz a GVH kezében: gyorsított ágazati vizsgálat

A Kormány tavaly nyáron új jogi eszközzel bővítette a GVH hatáskörét, mely értelmében a versenyhivatalnak lehetősége van ún. „gyorsított ágazati vizsgálat” elrendelésére, ha valamely piacon a verseny torzul vagy korlátozódik, és ezen piaci problémák feltárása és kezelése érdekében sürgős beavatkozás indokolt. A gyorsított ágazati vizsgálatot először az építőiparban: a kerámia-falazóelemek piacán, majd a fa építőanyagok piacán alkalmazta a GVH. Legutóbb pedig a régiós összehasonlításban is kirívóan magas árak miatt folytatott a COVID-19 antigéntesztek piacán gyorsított ágazati vizsgálatot.

2022-ben több ilyen eljárás is várható, melyek során a GVH a kartellek feltárásához hasonlóan helyszíni kutatást is folytathat, így ne lepődjenek meg a vállalkozások, ha a GVH vizsgálói egyik reggel megjelennek náluk

– figyelmeztet Turi Anna, a Schönherr versenyjogi csoportjának vezetője.

Erőfölényes ügyek

2021-ben az előző évekhez képest több, összesen nyolc ügyben vizsgálódott erőfölénnyel való visszaélés gyanúja miatt, azonban ezek az eljárások – a Budapest Airport ügy kivételével – jelenleg is zajlanak.

Összefonódás-ellenőrzés: átlagosan 4 napos ügyintézési idő

A GVH-hoz 2021-ben rekordszámú összefonódásról szóló bejelentés érkezett, és a GVH ebben az évben 64 összefonódást engedélyezett. Mivel az összefonódások egyikében sem azonosított versenyaggályt, a GVH a jóváhagyott tranzakciók 92%-ában igen rövid idő alatt (átlagos ügyintézési idő 4 nap) hatósági bizonyítvány kiadásával tudomásul vette az összefonódást. Európában a magyar versenyhatóság kezeli az egyik leggyorsabban a versenyaggályt fel nem vető összefonódás-bejelentések jóváhagyását, ami versenyképességi szempontból is fontos szempont. A kiemelkedően jó statisztikát a GVH által is szorgalmazott előzetes egyeztetés lehetősége is segíti, mely során a bejelentő már a kérelme formális benyújtása előtt egyeztetni tud a GVH-val, mely hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a tényleges, statisztikák szempontjából is releváns eljárást.

Hatályba lépett a Sörtörvény: eljárás indult két gyorsétteremlánc és három sörgyár ellen

2020-ban az Országgyűlés módosította a kereskedelemről szóló törvény egyes rendelkezéseit, és 2021-től tovább bővítette a GVH hatáskörét: a vendéglátóipari italbeszerzések vonatkozásában jogszabály korlátozza a jelentős piaci erővel rendelkező gyártók által a vendéglátóhelyekkel kötött kizárólagos szerződéseket. Továbbá, a vendéglátóhelyek valamennyi értékesített italtermék-kategóriában (nem csak a sörök esetén) legalább két gyártó termékeit kötelesek árusításani. E szabályok érvényesülését a GVH ellenőrzi. A hatóság év elején tudatta, hogy a „Sörtörvénynek" is aposztrofált új kereskedelmi szabályok alapján megindította az első versenyfelügyeleti eljárásokat két gyorsétteremlánc, a KFC és a Burger King, valamint három sörgyártó, a Dreher, a Borsodi és a Heineken ellen.

Kifizetődő a versenyhatósággal együttműködni

A versenyhatóság széles körben biztosít lehetőséget a piaci szereplőknek a hatósággal való együttműködésre. A GVH-val való együttműködéssel jelentősen csökkenthetők a versenyjogi jogsértések következményei: akár el is kerülhető vagy jelentős mértékben mérsékelhető a kiszabható bírság, a kötelezettségvállalással záruló ügyekben pedig a GVH a jogsértés elkövetését sem állapítja meg. A tavalyi évben 24 vállalkozás összesen több mint 7,6 milliárd forint összegben ért el bírságcsökkentést vagy elengedést, ami a tavaly kiszabott több mint 18,2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírság összegéhez viszonyítva a kiszabható bírságból 29%, azaz jelentős kedvezményt jelent.

Mi várható a következő években?

Az elmúlt éveket tekintve egyrészt látható, hogy folyamatosan nőtt és nő a fogyasztóvédelmi ügyek jelentősége, valamint az ilyen ügyekben kiszabott bírságok több esetben megközelítik, vagy akár elérik a kartelleljárásokban kiszabott bírságok mértékét. Ugyan 2021-ben a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos visszaélések miatt indult eljárások kaptak jelentős szerepet, a következő években vélhetőleg a fenntarthatóság, a környezetvédelmi szempontok, illetőleg a zöld marketing fog kiemelt hangsúlyt kapni a versenyhatóság fogyasztóvédelmi tevékenységében. Ezt támasztja alá az a körülmény is, hogy a GVH a 2020-as év végén tájékoztatót tett közzé a zöld marketingről a vállalkozások számára.

A két éve a mindennapjaink részét képező világjárvány számos piac működésében eredményezett tartós vagy átmeneti zavarokat, amelyek a GVH mihamarabbi vizsgálatát, beavatkozását tették szükségessé. Ugyanakkor, ahogy a publikált adatok is mutatják, ezek a teendők (pl. gyorsított ágazati vizsgálatok lefolytatása) nem hátráltatták a hatóságot abban, hogy a hagyományosnak tekinthető jogérvényesítési feladatait is ellássa.

Az elmúlt két évben hozzávetőleg azonos számú eljárást zárt le a GVH kartellezés, fogyasztóvédelmi jogsértés vagy összefonódás-bejelentés miatt, mint 2019-ben, a világjárvány előtt. Az eljárásindítások (ideértve az ágazati vizsgálatokat is) száma pedig nőtt, nemcsak az előző évhez, hanem a világjárvány előtti évhez képest is A világjárvány így nemhogy csökkentette volna, hanem még intenzívebbé tette a GVH aktivitását a verseny és a fogyasztók védelmében, és erre számíthatunk 2022-ben is

– zárja meglátásait Turi Anna, a Schönherr versenyjogi szakértője.


Ne hagyd ki!