Egyszerűbb lesz elintézni a villany és a gázügyeket, de büntetni is könnyebb lesz

Bővül az elektronikus ügyintézés lehetősége, ami csökkenti az eljárások időtartamát és rugalmasabbá teszi a fogyasztói igények kiszolgálását a villamosenergia- és a földgázszolgáltatás területén.


Újdonság, hogy a földgáz- és villamosenergia-ágazatokban ezentúl a felhasználói státusszal még nem rendelkező igénybejelentő is élhet majd az elektronikus kapcsolattartás lehetőségével. Ez az új rendelkezés megkönnyíti és meggyorsítja a szerződéskötési folyamatot. Jelentős újítás, hogy a módosítás a felhasználók számára is lehetővé teszi nyilatkozataik teljesítését elektronikus úton a számukra biztosított felületeken.

Könnyebb lesz bírságolni

A törvénymódosítás kibővíti azoknak az eseteknek a körét, amelyekben a MEKH figyelmeztetés helyett már az első jogsértéskor bírságot szabhat ki. Ilyen eset az, ha az engedélyes által elkövetett jogszabálysértés vagy annak következményeinek helyreállítására nincs lehetőség, illetve, ha engedélyköteles tevékenység engedély nélküli ellátására kerül sor.

Érdemi változás, hogy a kereskedő és felhasználó között a felhasználó ráutaló magatartásával is létrejöhet jogviszony. A szerződések írásba foglalásának kötelezettsége továbbra is megmarad, azonban amennyiben az írásba foglalás elmaradt, az ezért felelős fél vagy a szolgáltatást akár kifejezett módon, akár ráutaló magatartással igénybe vevő felhasználó nem hivatkozhat az írásbeliség hiányára. A rendelkezés egyrészt az ellátásbiztonságot erősíti, másrészt a szerződések írásba foglalásának elmaradásából eredő jogviták megelőzésére szolgál.

Változik a panasztétel rendje

A MEKH fogyasztóvédelmi tevékenységét érintő fontos változás, hogy – a villamosenergia- és földgázágazathoz hasonlóan – a felhasználók már a víziközmű-ágazatban is csak akkor kezdeményezhetnek panaszeljárást a MEKH előtt, ha vitás ügyük rendezése érdekében azt megelőzően a szolgáltatóhoz fordultak és ezt igazolni is tudják. A módosítás a felhasználói panaszügyek gyorsabb, hatékonyabb rendezését is szolgálja, írja közleményében a MEKH.

A jogszabály rendelkezései főszabály szerint 2021. június 13-ától hatályosak, bizonyos részletszabályok pedig lépcsőzetes határidőkkel lépnek hatályba.


Ne hagyd ki!