Éves és negyedéves alapon is nőtt a hazai GDP
Fotó: Shutterstock

Kijött a friss, részletes GDP-adatsor

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 I. negyedévében a nyers adatok szerint 1,1%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal nőtt, jelentette a KSH.


2024 I. negyedévében:

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,7%-kal nőtt. A legnagyobb növekedés (9,8%) az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban történt. A művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások hozzáadott értéke 7,3, az oktatásé 6,6, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 5,2%-kal nőtt. Az ingatlanügyleteké 5,0, a szállítás, raktározásé 4,2%-kal növekedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység 2,7, a pénzügyi, biztosítási tevékenység 1,3, a humán-egészségügyi, szociális ellátás 0,4%-kal bővült. A közigazgatás teljesítménye 0,3, a kereskedelemé 3,0%-kal csökkent.

A bruttó hazai termék 2024. I. negyedévi 1,1%-os növekedéséhez pozitívan járultak hozzá a szolgáltatások (1,7 százalékponttal), a termékadók és -támogatások egyenlege (0,2 százalékponttal), valamint az építőipar (0,1 százalékponttal). A mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a nemzetgazdasági teljesítmény alakulására, míg az ipar 0,9 százalékponttal csökkentette. A szolgáltatásokon belül leginkább (0,5 százalékponttal) az ingatlanügyletek járultak hozzá a GDP növekedéséhez.

A háztartások tényleges fogyasztása 3,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 3,6%-kal emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 2,8%-kal nagyobb lett. A hazai fogyasztási kiadások volumene a tartósság szerinti csoportokban a féltartós termékek kivételével mindenhol növekedett, a nem tartós termékeké 4,4, a szolgáltatásoké 2,4, a tartós termékeké 1,8%-kal, míg a féltartósaké visszaesett 0,4%-kal.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,4%-kal nőtt, míg a közösségi fogyasztásé 2,7%-kal csökkent. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 10,1%-kal nagyobb lett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 2,4%-kal nőtt.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás az I. negyedévben 6,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké visszaesett. A beruházásokból legnagyobb arányban részesülő nemzetgazdasági ágak közül a feldolgozóiparban, az ingatlanügyleteknél és a szállítás, raktározás területén is csökkent a fejlesztések volumene.

A bruttó felhalmozás 21,8%-kal visszaesett az előző év azonos időszakához képest.

A fogyasztási és a felhalmozási folyamatok révén a belföldi felhasználás az I. negyedévben összességében 2,9%-kal kisebb lett.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 1 331 milliárd forintos aktívum keletkezett. Az import volumene nagyobb mértékben (9,2%) csökkent, mint az exporté (5,3%). A külkereskedelem 80%-át kitevő áruforgalomban a behozatal 10,8%-kal zuhant a kivitel 6,2%-os csökkenése mellett. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve a turizmust is) exportja 0,8%-kal mérséklődött, míg importja 1,5%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest.

A bruttó hazai termék 2024. I. negyedévi, 1,1%-os növekedéséhez a végső fogyasztás 1,8 százalékponttal járult hozzá, míg a bruttó felhalmozás 3,7 százalékponttal lassította. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,1 százalékponttal bővítette a gazdasági teljesítményt.

2024 I. negyedévében az előző negyedévhez képest, szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján:

  • A gazdaság teljesítménye 0,8%-kal nőtt.
  • A termelési oldalon a szolgáltatások teljesítménye 1,7, az építőiparé 1,1%-kal nőtt. Az ipar teljesítménye 0,1, a mezőgazdaságé 10,2%-kal csökkent.
  • A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadásának volumene stagnált, míg a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,4, a közösségi fogyasztásé 0,9%-kal emelkedett. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,9%-kal visszaesett. A külkereskedelemben az export és az import volumene összességében csökkent (0,2, illetve 1,1%-kal). (KSH)


Ne hagyd ki!