Megvizsgálja az MVM rezsiszámláit a GVH
Fotó: Shutterstock

Bíróság kötelezte rá, megvizsgálja az MVM rezsiszámláit a GVH

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (MVM Next) számlázási gyakorlatával kapcsolatban. A fő kérdés annak megállapítása, hogy a vállalkozás a „rezsiboxban” feltüntetett megtakarítás bemutatása során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el. A versenyhatósági vizsgálat a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatással összefüggő tájékoztatásra is kiterjed.


Az MVM számlázási gyakorlatával kapcsolatban kapott bejelentést a Gazdasági Versenyhivatal 2023 őszén. A versenyhivatal vizsgálói részletesen és alaposan megvizsgálták a bejelentést, egyebekben adatokat kértek mind a bejelentőtől, mind a bejelentett vállalkozástól, figyelembe vették a beérkezett adatszolgáltatások információit, a rendelkezésre álló egyéb dokumentumokat, és értékelték a releváns tényeket. Mindezek alapján a bejelentéses eljárásban a GVH arra a megállapításra jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás indításának feltételei nem álltak fenn.

A bejelentés lezárását követően a bejelentő – a jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségével élve – bírósághoz fordult, azt kérve a Fővárosi Törvényszéktől, hogy helyezze hatályon kívül a GVH döntését és kötelezze versenyfelügyeleti eljárás megindításra a versenyhatóságot. A bíróság a felek meghallgatását és álláspontjuk megismerését követően helyt adott a bejelentő kereseti kérelemében foglaltaknak és versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását rendelte el az ügyben, írja weboldalán a GVH.


Az ügy előzménye, hogy Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője tavaly októberben a GVH-hoz fordult, mondván, sehogy sem jönnek ki azok a számok, amelyeket a csekkekre írnak arról, hogy mennyit spóroltak az emberek a rezsicsökkentésen. A GVH novemberben azt közölte, nem lát okot a közbeavatkozásra, ezért a politikus beperelte a hivatalt. A szerk.


A bíróság ítéletében foglaltak, illetve a villamos energia kapcsán érkezett bejelentés értékelése során beszerzett adatok, továbbá saját adatgyűjtések alapján a nemzeti versenyhatóság a most indított versenyfelügyeleti eljárásban azt vizsgálja, hogy az MVM Next 2022 augusztusától kezdődően a földgáz és a villamos energia egyetemes szolgáltatása keretében kibocsátott számlákon, az ún. „rezsiboxban” feltüntetett megtakarítás bemutatása nem ütközik-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés(ek) bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. Az eljárási határidőkbe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nem számítanak bele az adatkérések, illetve adatközlések időszakai.


Ne hagyd ki!