Néhány fontos tudnivaló a katázás változásáról
Fotó: Shutterstock

Anyázás helyett mutatjuk, mire készüljenek a katázásból kiesők

Az Országgyűlés sürgősségi eljárásban tárgyalja, így ma már el is fogadja a katázás hétfőn benyújtott módosítását, ami szeptembertől életbe is lép. A szigorítás komoly indulatokat váltott ki a kedvezőtlenebb helyzetbe kerülő vállalkozók körében, tüntetést is szerveznek a Parlament elé. Az Adózóna összefoglalta a módosítással járó változásokat, ebből emeltük ki a legfontosabb tudnivalókat.


A szakportál értékelése szerint javaslat elfogadásával új katatörvény születik, mely számos átmeneti rendelkezést is tartalmaz a „régi” most még hatályban lévő törvénnyel való összhang megteremtése érdekében. A régi törvényből 2022 augusztus 31-én hatályát vesztik a katára vonatkozó rendelkezések, ami azt is jelenti, hogy minden kisadózó vállalkozás kisadózói minősége technikailag megszűnik ezen a napon.

2022. szeptember 1-jétől kata alanya kizárólag főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet. Tehát a betéti társaság, egyéni cég, közkereseti társaság, ügyvédi iroda kiesik az adóalanyi körből. Kiesnek a katázási lehetőségből azok az egyéni vállalkozók is, akik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkeznek vagy öregségi nyugdíjban részesülnek az adott hónap akár egyetlen napján is. Nem lehet kataalany az az egyéni vállalkozó sem, aki más vállalkozásban társas vállalkozóként tevékenykedik.

Azok a főállású egyéni vállalkozók, akik továbbra is a kata alanyai szeretnének maradni, kötelesek ezt a választást 2022. augusztus hónapjában megtenni. A bejelentést már 2022. augusztus 1-jétől meg lehet tenni az adóhatóságnak, ebben az esetben 2022. szeptember 1-jétől a kataalanyiság újjáéled. Nagyon fontos speciális szabály, hogy az egyéni vállalkozó jogosult 2022. szeptember 25-éig választani a katát még akár szeptember hónapra is.

A fenti esettől eltekintve, a kataalanyiság mindig a bejelentés hónapját követő hónap első napjától kezdődik egyezően a régi katatörvényben lévő előírással.

A kata alkalmazására nem jogosult egyéni vállalkozók, például akik öregségi nyugdíjasok vagy heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkeznek, az szja-törvény szerinti átalányadózást választhatják, egészen 2022. október 31. napjáig.

Igen súlyosan érinti az új katatörvény mindazokat a kisvállalkozásokat, amelyek kifizetőtől ( vagyis nem magánszemélytől) szereznek bevételt, a kata szeptember 1-jétől ugyanis kizárólag a magánszemélyekkel kapcsolatban álló főállású egyéni vállalkozók adóneme lesz. Ez alól a szigorú szabály alól egyetlen kivételt ad a törvény, a taxis vállalkozók szerezhetnek bevételt kifizetőtől, azaz egy másik vállalkozástól is. A drasztikus változások azt is jelentik egyben, hogy 2022. szeptember 1-jétől megszűnik az egy kifizetőtől származó 3 millió forintos bevételi határ figyelése.

Az adó mértéke egységesen havi 50 ezer forint. Mivel mellékállásban szeptember 1-jétől nem lehet katázni, így a havi 25 ezer forint tételes adó megszűnik. Szintén megszűnik a magasabb ellátási alapot eredményező havi 75 ezer forintos tételes adó is. A havi 50 ezer forint tételes adó megfizetése havi 108 000 forint ellátási alapot fog eredményezni.

A törvény vélhetően a legtöbb katás vállalkozást hátrányosan fogja érinteni, de a katás társas vállalkozások számára egy egészen új helyzet fog előállni. A katás cégek ugyanis kénytelenek lesznek vissza-, illetve áttérni a számviteli törvény hatálya alá, így nyitómérleget kell készíteniük a számviteli elveknek megfelelően. Ezt a nyitómérleget pedig könyvvizsgálóval kell ellenőriztetniük. Ez a szabály korábban is fennállt, csakhogy most kényszerítő jelleggel fog minden katás cégre kötelezettségként hárulni. A törvényjavaslat és a hozzá tartozó módosító rendelkezések tehát nem adnak felmentést a katázó cégeknek a többletkötelezettségek alól. Ha azonban a nevezett cégek végelszámolással kívánnak megszűnni, akkor a nyitómérleget továbbra sem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni.

További részletek az Adózóna cikkében.


Ne hagyd ki!