Kitört a boldogság, a magyarok 60 százaléka annak mondja magát

Nagycsalád a mezőn

Kitört a boldogság, a magyarok 60 százaléka annak mondja magát

A lakókörnyezetükkel és a személyes kapcsolataikkal a házasok, az életükkel általában az egyedülállók vannak a leginkább kibékülve.


Szubjektív jóllét

A legfrissebb KSH-kutatás szerint 2020-ban a magyarok 60 százaléka volt többnyire vagy mindig boldog. A kérdőíves felmérés alapján legalábbis ezt válaszolták a legtöbben. A felsőfokú végzettségűek a legelégedettebbek életükkel, lakásukkal, munkájukkal. A lakókörnyezetükkel és a személyes kapcsolataikkal a házasok, az életükkel általában az egyedülállók vannak a leginkább kibékülve.

Nagyobb elégedettség

A KSH "Magyarország számokban 2020" kiadványa szerint 2020-ban az embereket általában nagyobb elégedettség jellemezte, mint 2013-ban, a személyes kapcsolataikkal, a lakáskörülményeikkel, valamint a lakókörnyezetükkel voltak a leginkább elégedettek. A nemek szerint nincs számottevő különbség a személyes kapcsolatokat kivéve, ahol a nők körében magasabb az elégedettség. A magasabb iskolai végzettségűek nagyobb általános elégedettsége csak a személyes kapcsolatokat tekintve nem érzékelhető. Míg a biztonságérzet 2013 óta jelentősen javult, az emberekben való bizalom kissé csökkent.

Ne hagyd ki!