Indul a KSH mezőgazdasági összeírása
Fotó: KSH

Indul a KSH mezőgazdasági összeírása

Kezdődik hazánk második legnagyobb mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírása, melyet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2023. május 15. és július 15. között hajt végre Agrárium 2023 néven. Az adatgyűjtés célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók számára. Ennek a célnak az eléréséhez a kérdőív kitöltői nagyban hozzájárulnak részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással.A KSH az összeírást országszerte mintegy 74 ezer egyéni gazdaság és 11 ezer gazdasági szervezet bevonásával hajtja végre. Az összeírók az ország 941 településén keresik majd fel azokat az egyéni gazdaságokat, amelyek a megadott határidőig nem élnek az online kitöltés lehetőségével.

Az online önkitöltésre 2023. május 15. és 31. között van lehetőség. Ezt követően, június 1. és július 15. között az önkitöltéssel nem élő adatszolgáltatókat összeírók keresik fel, akik tableten rögzítik a kérdésekre adott válaszokat.

Az adatszolgáltatásba bevont gazdaságok levélben, illetve e-mailben kapnak értesítést, amely tartalmazza az online kitöltéshez szükséges belépőkódot. Az adatfelvétel teljesen elektronikusan zajlik.

A KSH kéri az adatszolgáltatásba bevont gazdaságokat, hogy válasszák a kényelmes és gyors online önkitöltési módot,

amely nagyjából 30 percet vesz igénybe. A kitöltés mentéssel megszakítható és később folytatható.

Az adatgyűjtés kiterjed a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzőire, az állatállományra, a munkaerőre és a generációváltásra. Idén kiegészült a kérdőív, így megkérdezik a gazdálkodókat az öntözésről, a talajművelési módszerekről, a mezőgazdasági gépekről és berendezésekről, valamint a gyümölcsösültetvényekről is.

Az adatgyűjtés az Európai Unió tagállamaiban kötelező. A pontos adatszolgáltatás nagyon fontos annak érdekében, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzők és érdekképviseleteik, továbbá a kormányzati szakpolitikusok – a gazdálkodók érdekeit szem előtt tartva, jó minőségű adatok alapján – megfelelően tudják meghozni a döntéseiket. Az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében a KSH a biogazdálkodásra és a vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó információkat adminisztratív adatbázisokból veszi át, így azok nem jelennek meg a kérdőívben.

Az adatgyűjtés a személyes adatokra nem terjed ki. Egyéni vállalkozó és őstermelő esetén azonban a nevet és a lakcímet rögzítik, ahogyan a kapcsolattartásra megadott adatokat (telefonszám, e-mail-cím) is, ha azok kifejezetten természetes személyhez kötődnek. Az adatszolgáltatásba bevont gazdálkodók számára a pontos és hiteles válaszadás kötelező.

Azokat a nem kiemelt egyéni gazdaságokat, amelyek május 31-ig online kitöltik a kérdőívet, már nem keresi fel összeíró a június 1. és július 15. közötti időszakban. Az online kitöltés kényelmes és gyors, emellett a kitöltők között 5 darab, 100 000 forint értékű ajándékutalványt is kisorsol a KSH.

További információért, kérjük, keresse fel a https://www.ksh.hu/agrarcenzusok_gszo honlapot! Amennyiben kérdése van az összeírással kapcsolatban, felteheti a KSH zöldszámán (06 80 44 20 40), vagy elküldheti e-mailben az agrarstatisztika@ksh.hu címre.


Ne hagyd ki!