Elfogadták a kútamnesztiát
Fotó: Shutterstock

Elfogadták a kútamnesztiát, egy fontos dologra még várni kell

Az Országgyűlés elfogadta a vízgazdálkodásról szóló törvény kútamnesztia néven emlegetett módosítását. A 2024. január elseje előtt engedély nélkül létesített, 50 méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget el nem érő háztartási kutak teljeskörűen mentesülnek az engedélyeztetési kötelezettség alól. A szabályozáshoz szükséges víztérképet augusztus végéig kell elkészíteni a kormánynak.


A törvény rögzíti, hogy a kormány feladata az ország területének tudományos szempontok alapján történő felmérése és vízkészletvédelmi országtérkép készítése, amely meghatározza a vízkészletvédelmi szempontból kockázatos és kockázatmentes területeket. A térképet első alkalommal augusztus 31-ig kell közzétenni. (Cikkünk végén visszatérünk arra, hogy ennek miért van jelentősége).

  • A kockázatmentes területeken a mezőgazdasági célú, 50 méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő kút létesítését az engedélyköteles körből átsorolták a bejelentésköteles körbe.
  • A 2024. január 1. előtt létesített, ötven méter talpmélységet meg nem haladó és az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági kutak fennmaradásához sem szükséges vízjogi engedély és bejelentés, ugyanakkor a kút üzemeltetője felelős azért, hogy a felszín alatti vizet csak olyan mértékben vegye igénybe, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás mennyiségi egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon.
  • Megszűnik a jövőben az 50 méternél nem mélyebb és az első vízzáró réteget el nem érő háztartási kutak jegyzői engedélyezési kötelezettsége, ha azok nem érintenek érzékeny vízkészletet.
  • Meghatározták háztartási vízigényt: ez az évi 500 köbmétert meg nem haladó mértékű vízhasználat, amelynek célja természetes személyek ivóvízellátása, vagy személyes és a háztartás vezetésével összefüggő vízszükségletének biztosítása. (Az infostart összefoglalója)

A 2024. január 1. után létesítendő kutaknál ez lesz az eljárás menete:

Háztartási kút (talpmélysége az ötven métert nem haladja meg, és az első vízzáró réteget nem éri el, és a vízkivétel nem haladja meg az évi 500 köbmétert): ha a létesítés helye szerinti település kockázatmentesnek minősül a 2023. augusztus 31-ig elkészülő vízkészletvédelmi- országtérképen, akkor minden engedély nélkül létesíthető a kút. Ha a létesítés helye szerinti település kockázatosnak minősül a 2023. augusztus 31-ig elkészülő vízkészletvédelmi- országtérképen, akkor a megvalósítást be kell jelenteni a területileg illetékes vízügyi hatósághoz.

Gazdasági célú (külterületi) öntöző kutak: ha a létesítés helye szerinti település kockázatmentesnek minősül a 2023. augusztus 31-ig elkészülő vízkészletvédelmi- országtérképen, és a kút talpmélysége az ötven métert nem haladja meg, akkor bejelentést kell tenni a Nemzeti Földügyi Központhoz a kút létrehozásáról. Ha a létesítés helye szerinti település kockázatosnak minősül a 2023. augusztus 31-ig elkészülő vízkészletvédelmi- országtérképen, vagy a kút talpmélysége meghaladja az ötven métert, akkor le kell folytatni a vízjogi engedélyezési eljárást az illetékes hatóságnál.

Ne hagyd ki!