Ideje egyeztetni az adatokat
Fotó: Shutterstock

Figyelj erre a szabályra, vagy hiába várod a nyugdíjad!

Érdemes odafigyelniük a külföldön tartózkodó nyugdíjasoknak az éves adategyeztetés teljesítésére a határidőn belül. Amennyiben ezt elmulasztják, az az ellátás folyósításának szüneteltetésével járhat. A meg nem kapott összeg azért nem vész el, a jogosultság későbbi igazolása esetén kiutalják, de csúszással.


Még pótolni lehet az adategyeztetést

Minden év márciusában esedékes az adategyeztetés a külföldön tartózkodó vagy élő nyugdíjasokkal, azonban még most sincs késő. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az érintett nyugdíjasoknak még időben küld egy adategyeztetési nyomtatványt, melyet egy hónapon belül kitöltve, aláírva kell visszajuttatni a feladónak – írja az ado.hu.

Továbbá arra is érdemes figyelni, hogy amennyiben a dokumentum nem érkezik vissza időben, vagy nincs megfelelően kitöltve a határidő lejártáig, akkor is szüneteltetik az ellátás folyósítását. Azonban, ha ez megtörténne, sem veszne el a pénz, csak a jogosultság későbbi igazolását követően utalnák ki (legfeljebb öt évre visszamenőleg).

Lényeges követelmény az is, hogy a jogosult aláírását előbb hitelesíttetni kell bíróság, közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, más külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató vagy Magyarország külképviseleti szerve által. Ha az ellátott egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, a hely vezetője vagy orvosa is hitelesítheti az aláírást.

Ausztráliában és Németországban egyszerűbb úton történik az éves adategyeztetés, hiszen ott a helyi nyugdíjbiztosítási szervek közreműködnek a dologban.

Még néhány „apróság”

Belföldi meghatalmazott esetén a külföldön élő vagy tartózkodó személy nyugellátását kérelmére belföldi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára kell folyóstani. Választható a jogosult magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára való folyósítás is. További lehetőség az EGT állam területén élők részére valamely EGT államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő nyugdíjfolyósítás kérése. A folyósítások utalási költségtől mentesek

– írja a portál.

Továbbá egyezményes államban élők egy ottani szolgáltatónál vezetett számlára is kérhetik a nyugdíjfolyósítást. Az utalás ebben az esetben azonban költségviseléssel érintett. Meg kell említeni azt is, hogy külföldön élő nyugdíjas részére nincs lehetőség postai nyugdíjkifizetésre.

Ha a kifizetés postán, vagy magyarországi számlára történik, az csak forintban lehetséges. Más esetben a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekben kérhető az utalás, feltéve, hogy a devizafajtát a másik ország pénzintézete fogadni tudja.

Ne hagyd ki!