női projektvezető előad a kollégáinak
Fotó: Shutterstock

Egy tanulmány szerint kifizetődőbb férfiak helyett nőket alkalmazni

Bár a nőknek a férfiakhoz képest még mindig hátrányos megkülönböztetéssel kell szembenézniük munkavállalóként, egyre több tudományos kutatás szerint a nők alkalmazása lehet a vállalkozás sikereinek kulcsa.


Számos tanulmány kimutatta már, hogy a nőknek a karrierépítésben sokkal nehezebb dolguk van mint a férfiaknál, és a hasonló képzettség, készségek és tapasztalat ellenére is szembesülnek az előmenetelüket akadályozó megkülönböztetéssel – mutat rá az Entrepreneur. A közép- vagy felsővezetői pozíciókban a nők általában túlképzettek, alulfizetettek és jelentősen alulreprezentáltak.

Újabb tanulmányok azonban arra is rámutatnak, hogy a nők által vezetett csapatok általában jobban teljesítenek, mint a férfiak által vezetettek. A Harvard Business Review-ban megjelent tanulmány szerint azok a vállalatok, amelyekben a nők nagyobb arányban vannak jelen a vezetői pozíciókban

nyereségesebbek, társadalmilag felelősségteljesebbek, és jobb minőségű ügyfélélményt nyújtanak.

Azt is megállapították, hogy a női vezetővel rendelkező cégek nyitottabbak voltak a változásokra, viszont kevésbé vállaltak kockázatot.

De miért teljesítenek jobban a nők által vezetett csapatok?

A nők jobban támogatják a pozitív és befogadó munkakörnyezetet, nagyobb valószínűséggel ösztönzik az együttműködést, megosztják az érdemeket és konstruktív visszajelzést adnak. Emellett ügyesebbek a multi-taskingban, azaz az egyszerre több feladat végzésében, ami értékes előny a túlpörgetett üzleti világban. A hosszú távú perspektíva is jellemzőbb rájuk.

A sokszínűséget és befogadást előtérbe helyező vállalatok általában elkötelezettebb munkaerővel és pozitívabb vállalati kultúrával rendelkeznek. Ez a termelékenység és a dolgozói elégedettség növekedéséhez, valamint innovatívabb és alkalmazkodóbb munkaerőhöz vezethet. Azonban fontos lenne azt is biztosítani, hogy a nők egyenlő esélyeket kapjanak a sikerhez.

Az egyenlőtlen esélyek mögött húzódó okok

Ez a megkülönböztetés gyakran az implicit előítéletesség eredménye, amely a tudattalan asszociációkra és feltételezésekre utal azokkal szemben, akik „a csoportunkhoz tartoznak” vagy nem. Az előítéletek megjelenhetnek a glória-effektus formájában, amikor egy általunk kedvelt tulajdonság alapján túlságosan pozitívan értékeljük az egyént, vagy a szarv-effektus formájában, ami ennek az ellenkezője, azaz egy általunk nem kedvelt tulajdonság alapján leminősítjük a másik személy.

Az előítéletek kezelésének érdekében sokféle lépést tehet egy cég, többek között sokszínűségi és befogadási programokkal, az alkalmazottak implicit előítéletekkel és azok hatásaival kapcsolatos képzésével, valamint a képzett női munkavállalók aktív felkutatásával és előléptetésével.


The Conversation

Ne hagyd ki!