Ezekből a kukorica-vetőmagokból még választhat!
Fotó: Kite Zrt.

Ezekből a kukorica-vetőmagokból még választhat!

Egyedülálló fejlesztési és innovációs háttér, kimagasló tudású genetika, kitűnő vetőmagminőség, a vetőmagkezelések általi magas hozzáadott érték. A KITE Zrt. saját hibridkukorica-portfóliója mindezeknek köszönhetően vált a hazai kukoricavetőmag-piac stabil szereplőjévé.


Hibridkukoricáink érésidejüket tekintve minden termelői igényt lefednek. Az igen korai érésű hibridektől kezdve a FAO 500 feletti éréscsoportban ajánlunk szemes hasznosítási irányú kukoricákat és FAO 600-650 éréscsoportból a Kleopatras nevű silóhibridünket. Alábbi portfóliónkból a Loupiac már elfogyott és jó néhány hibridünk korlátozott mennyiségben áll már csak rendelkezésünkre, melyekről pontos információkat szaktanácsadó kollégáinktól kérhetnek a termelők. Felsorolás:


Fotó: Kite Zrt.

Kukoricahibrid-portfóliónkba egy szigorú kiválasztási folyamaton keresztül kerülhetnek be új hibridek. Az új genetikákat négy ismétléses kisparcellás potenciálvizsgálatoknak vetjük alá, mely kísérleti rendszer évente 8-12 helyszínnel jól reprezentálja Magyarország mezőgazdasági területeit. A vizsgált jelöltek standard hibridekkel versenyezve mutatják meg a termőképességüket és főbb agronómiai paramétereik is felvételezésre kerülnek. A jelöltek közül azok kerülhetnek be kereskedelmi ajánlatunkba, melyek ezen a szakmai szűrőn keresztül bizonyítják kitűnő képességeiket a standard hibridekhez viszonyítva.

Cégünk a vetőmagminőséget tekintve, a klasszikus magyar szabvány egykori előírásait követve, a kukorica-vetőmagot négy frakcióra osztályozva hozza forgalomba. Ezen belül az egyes frakciók kialakításában azt az elvet követjük, hogy a frakciók mérettartományai mind a szélesség, mind a vastagság tekintetében 2,0-2,5 mm-nél kisebbek legyenek, azaz kifejezetten homogén méretű és alakú vetőmagok kerülnek egy zsákba. A homogén vetőmagfrakciók pontos kivethetőséget tesznek lehetővé, mely az egyenletes kelésnek és a homogén növényállomány kialakításának teremtik meg az alapját. A homogén növényállomány kialakítása kulcsfontosságú a különböző beavatkozások idejének megválasztása szempontjából is, de fejlesztési kísérletekben mutattuk ki, hogy az egyenetlen kelés és heterogén növekedés termésveszteséget okoz egy homogén növényállományhoz viszonyítva.

Nagyon fontos kiemelni, hogy vetőmagtételeink csírázóképességének átlaga a hatályos rendeletbe foglalt 90%-os minimumértékkel szemben évről-évre magasabb, így 2022-ben is 96,5% volt, mely által kiemelkedően magas csíraszámot biztosítunk termelőink részére.

Kevés szó esik a kukorica-vetőmagok Cold-teszt értékéről, melyet kereskedelmi információként sem nagyon lehet megismerni a piacra kerülő vetőmagtételek esetében. A KITE minden vetőmagtételének megtörténik a Cold-teszt vizsgálata is, melynek eredményeit a termelők kérésükre meg is ismerhetik. 90% feletti Cold-teszt érték esetén már 8 °C-on is elkezdhető a vetés. A 2022-ben előállított vetőmagjaink átlagos Cold-teszt értéke 95,4% volt és nem volt 93% alatti értékű tétel. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az elmúlt 8 évben nem volt még olyan év, ahol 90% alatti lett volna a vetőmagtételeink Cold-tesztjének átlaga. Kijelenthető tehát, hogy a KITE által előállított vetőmagtételek kifejezetten jó hidegtűréssel rendelkeznek.

Kitűnő minőségű vetőmagjainkat úgy tettük igazán komplex termékké, hogy a vetőmagokra a hagyományos gombaölőszeres csávázószer mellett rovarölőszeres csávázószert is felvittünk, melyen felül vetőmagjaink többségét INDIGO 30 WD alapkezelésben is részesítjük, mely egy Bacillus simplex baktériumtörzset tartalmazó készítmény. Alkalmazása javítja a víz- és a tápanyag-felhasználás hatékonyságát és a növény stressztűrő képességét, ezáltal növeli a terméshozamot és az árbevételt, miközben támogatja a fenntarthatóságot. Az INDIGO 30 WD-vel kezelt vetőmagjaink használata várhatóan akár 2 pontot jelenthet partnereink számára a 2023-tól bevezetésre kerülő Agroökológiai Programban (AÖP), a Talajkondícionálás mikrobiológiai készítményekkel című választható kiírás értelmében.

Részletes ismertetőt Komplex ajánlat 2023. című kiadványunkban találnak.

Keressék bizonyított kukoricahibridjeink kitűnő minőségű vetőmagját szaktanácsadó kollégáinknál.

Eredményes kukoricatermesztést kívánunk!

Dr. Tóth Árpád, termeltetési vezető

Ne hagyd ki!