Szóba kerülhetnek a négynapos munkahetek is
Fotó: Shutterstock

Döntött a bíróság: jönnek a félnapos pénteki munkanapok?

Az Európai Unió Bíróságának friss döntése értelmében a munkavállalót a heti pihenőidő a napi pihenőidejétől elkülönülten illeti meg. Ezért a pénteki munkaidőnek klasszikus munkarendben 13.00 órakor véget kellene érnie. A munkajogász szerint emiatt módosítani kellene a Munka törvénykönyvét, hogy megfeleljünk az uniós jognak.


A mozdonyvezető esete miatt módosulhatnak a munkaidőre vonatkozó szabályok

Egy miskolci mozdonyvezető pert indított a MÁV-Start ellen, amiért nem adták ki neki külön a napi 11 órás pihenőidőt. A vállalat szerint mivel az ügyben alkalmazandó kollektív szerződés az eu-s irányelvben megkövetelt minimális (24 órás) heti pihenőidőt jelentősen meghaladó (legalább 42 órás) pihenőidőt ír elő, a döntés a munkavállalót nem érinti hátrányosan. A HRPortál megjegyzi, tehát összességében többet pihen, csupán a napi 11 órás pihenőidős jogcím sérül.

A Miskolci Törvényszék felfüggesztette az eljárást, majd megkérdezte az Európai Unió Bíróságától, hogy az irányelv értelmében a heti pihenőidővel egybefüggően kiadott napi pihenőidő a heti pihenőidő részét képezi-e. Azaz lehet-e egy egységként kezelni a kettőt.

Az Európai Unió Bírósága a friss ítéletében leszögezi, a napi és a heti pihenőidőhöz való jog két önálló jog, amelyek eltérő célokat követnek. A napi pihenőidő lehetővé teszi, hogy a munkavállaló meghatározott - nemcsak összefüggő, hanem a munkával töltött időt közvetlenül követő - időszakra eltávolodhasson a munkakörnyezetétől. A heti pihenőidő pedig arra ad lehetőséget, hogy az alkalmazott minden hétnapos időszakon belül kipihenhesse magát. Ezért biztosítani kell mindkét jog tényleges gyakorlását.

Tehát a napi pihenőidő nem képezi a heti pihenőidő részét, hanem hozzáadódik akkor is, ha a heti pihenőidőt közvetlenül előzi meg a napi.

Mit jelent ez a gyarkorlatban?

Fodor T. Gábor munkajogász elmondta, a klasszikus, hétfőtől péntekig terjedő munkarendben, a munkavállaló két pihenőnapja a szombat és a vasárnap. A bíróság döntése értelmében a pénteki munkanapot követő tizenegy órás napi pihenőidőnek szombaton 00.00 óra előtt be kell fejeződnie. Vagyis péntek 13.00 órát követően a munkavállaló nem dolgozhat.

Ha a jelenlegi szabályozás változatlan marad, az azt jelenti, búcsút mondhatunk az eddigi klasszikus munkarendnek. A pénteki munkanapnak vagy rövidebbnek kell lennie úgy, hogy 13.00 órakor befejeződik, vagy át kell állni a négynapos munkarendre.

Azonban az ítélet miatt várható a Munka törvénykönyvének módosítása. Szerinte kézenfekvő lehet például a törvényi munka- és pihenőnap kezdetét nem éjfélre, hanem reggel hatra időzíteni, így a pénteki munkavégzés nem 13.00, hanem 19.00 óráig lenne lehetséges.

Hangsúlyozza, az uniós irányelvek csak az államot kötelezik, így vizsgálatra szorul, hogy a fentiek az üzleti szféra vállalatait mennyiben érintik. Ugyanakkor az állami-önkormányzati cégek is - uniós jogi szempontból - az állam részeinek tekintendők.


The Conversation

Ne hagyd ki!