A volt munkáltatóknak is oda kell figyelniük rá, hogy meglegyenek a nyugdíjra jogosultak papírjai
Fotó: Shutterstock

Nem csak neked kell "papíroznod", ha nyugdíjba készülsz

Szigorú előírások szabják meg, hogy a nyugellátások megállapításához szükséges kötelezettségeiket pontosan és időben teljesítsék az érintettek, beleértve a munkáltatókat is. A hibák súlyos következményekkel járhatnak akár a volt munkaadó felé is!


Meg kell őrizni számos iratot

Molnárné Dr. Balogh Márta jogász és egyetemi adjunktus azt a témát boncolgatja az adó.hu-n, hogy milyen következményei vannak annak, ha hibásan, késedelemmel, vagy egyáltalán nem történik meg egy előírt adatszolgáltatás, esetleg bejelentési, vagy nyilvántartási kötelezettség teljesítése a volt munkáltató felől.

Emlékeztet rá, hogy a jogosultságunk a nyugellátásra és annak összege a szolgálati időnk hosszától és a jövedelmeink nagyságától függ. Az ehhez kapcsolható adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezés szerint a foglalkoztatónknak „a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával (például munkaviszonyával) összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat kell megőriznie”. Ennek határideje pedig az öregségi nyugdíjkorhatárunk betöltését követő öt év (az 1957-től születettek esetében a nyugdíjkorhatár a 65. életév).

Amennyiben a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnik, köteles bejelentenie az iratok őrzésének helyét a telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél.

Bírság jár a mulasztásért

Amennyiben a kötelezett a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv felé nem, vagy késedelemmel, esetleg nem megfelelően teljesíti a bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetve a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos kötelezettségét, mulasztási bírságot kell fizetnie.

Ennek nagysága a jogsértés körülményeitől, súlyosságától, gyakoriságától, vagy éppen a mulasztó magatartásától is függhet. Mértéke azonban 50 ezer forinttól 500 ezer forintig, a jogsértés egy éven belüli ismétlése esetén akár 1 millió forintig is terjedhet.

Figyeljünk erre a szabályra, vagy hiába várjuk a nyugdíjt!

Néhány hete írtunk arról is, hogy érdemes odafigyelniük a külföldön tartózkodó nyugdíjasoknak az éves adategyeztetés teljesítésére is a határidőn belül. Amennyiben ezt elmulasztják, az az ellátás folyósításának szüneteltetésével járhat. A meg nem kapott összeg azonban nem vész el, a jogosultság későbbi igazolása esetén kiutalják, de csúszással.

Minden év márciusában esedékes az adategyeztetés a külföldön tartózkodó vagy élő nyugdíjasokkal. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az érintett nyugdíjasoknak még időben küld egy adategyeztetési nyomtatványt, melyet egy hónapon belül kitöltve, aláírva kell visszajuttatni a feladónak.

Továbbá arra is érdemes figyelni, hogy amennyiben a dokumentum nem érkezik vissza időben, vagy nincs megfelelően kitöltve a határidő lejártáig, akkor is szüneteltetik az ellátás folyósítását. Ha ez megtörténne, csak a jogosultság későbbi igazolását követően utalnák ki az összeget (legfeljebb öt évre visszamenőleg).

Lényeges követelmény az is, hogy a jogosult aláírását előbb hitelesíttetni kell bíróság, közjegyző, nyugdíjbiztosítási szerv, más külföldi hatóság, nyugdíjpénztár, pénzforgalmi szolgáltató vagy Magyarország külképviseleti szerve által. Ha az ellátott egészségügyi vagy szociális intézményben tartózkodik, a hely vezetője vagy orvosa is hitelesítheti az aláírást.

Egyéb részletekről ITT tájékozódhatsz.

The Conversation

Ne hagyd ki!