Pénz üveggömbben
Fotó: Shutterstock

Fontos változások a 360 milliárdos pályázat kiírásában: mutatjuk!

Október végén 360 milliárdos pályázat nyílik meg egy hónapra. Az időablak rövid, mutatjuk mik a legfontosabb tudnivalók és mi változott a kiírásban.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. október 25. és 2021. november 25. között lesz lehetőség a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A benyújtás elsődleges feltétele, hogy a támogatást igénylő rendelkezzen az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval, továbbá a támogatást igénylőnek gondoskodnia kell a támogatásba bevinni kívánt területek beazonosításáról, felméréséről is. A gazdálkodói érdekekre tekintettel ugyanakkor a felhívás úgy került kialakításra, hogy lehetőség van a korábban jóváhagyott poligonok feltöltésére is, amennyiben a támogatást igénylő részt vett a korábbi agrár-környezetgazdálkodási, illetve ökológiai gazdálkodási támogatások valamelyikében (AKG15, AKG16, ÖKO15) és ugyanazon poligonnal/poligonokkal kíván ismét csatlakozni, valamint a jelenlegi állapotnak is megfelel a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület. (Ebben az esetben nem szükséges ismételten felméretni a korbban jóváhagyott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeket.)

A kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek kialakításának szabályaival kapcsolatban kiemelendő a horizontális ültetvény és a gyepgazdálkodási tematikus előíráscsoportokat érintő új szabályozás, amely szerint a dió és a szelídgesztenye ültetvényeket külön kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területként (KET-ként), a kaszálót és a legelőt egy KET-ként is ki lehet mérni.

Új földhasználóknak is

Földhasználat tekintetében az Agrárminisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a támogatást igénylőnek legkésőbb a kötelezettségvállalási időszak első napjától, tehát 2022. január 1-jétől jogszerű földhasználónak kell lennie, ugyanakkor lehetősége van abban az esetben is támogatási kérelmet benyújtani, ha a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik 3 éves folyamatos jogszerű földhasználattal. Amennyiben a támogatást igénylő nem tudja meghosszabbítani/megújítani a kötelezettségvállalási időszak közben lejáró földhasználatát, úgy a második gazdálkodási évtől állami és a magántulajdonban lévő területek tekintetében is lehetőség van a lejáró földhasználattal érintett területek szankció nélküli visszavonására. Kiemelendő, hogy az ilyen típusú visszavonás keretében kizárólag a lejáró földhasználattal érintett terület (hrsz.!) vonható vissza, illetve a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként. Állami területeket érintően további speciális részletszabályok bevezetésével lehetőség van a régi szerződés lejárata és az új szerződés megkötése közötti időszak áthidalására is, amelynek keretében a támogatást igénylők a bérleti szerződés lejártát követő 6 hónapig igazolhatják a jogszerű földhasználatot a Nemzeti Földügyi Központ, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., vagy a Nemzeti Park Igazgatóság által kitöltött – és a felhívás mellékletét képező – igazolással.

A lejáró földhasználattal érintett területek visszavonására irányuló szabályozás fentiek szerinti pontosítása folyamatban van, várhatóan néhány napon belül megjelenik a módosított pályázati felhívás.


Ne hagyd ki!