Tisztelgés az alapító gazdag életműve előtt
Fotó: Kite Zrt.

Tisztelgés az alapító gazdag életműve előtt

A magyar mezőgazdaság meghatározó szereplői emlékeztek Szabó Istvánra, a KITE Zrt. örökös tiszteletbeli elnökére.

2022. november 4-én Nádudvaron, a KITE Zrt. központi épületében ünnepélyes keretek között leplezték le Szabó István mellszobrát. A megemlékezés célja a karizmatikus vezető szellemi örökségének ápolása és a KITE stabil értékrendjének továbbadása a fiatalabb generációknak.


A kisparaszti családból származó Szabó István vezetői rátermettsége korán megmutatkozott, mindössze 28 éves volt, amikor 1952 szeptemberében a Vörös Csillag Termelőszövetkezet elnökévé választották. Ezt a tisztséget 38 éven keresztül eredményesen töltötte be. Tagadhatatlan, hogy benne tisztelhetjük a magyar mezőgazdaság fejlesztéséért dolgozók közül az egyik leginnovatívabb és legfáradhatatlanabb személyiséget. Tevékenységéért több magas állami elismerésben is részesült.

Szabó Istvánnak meghatározó szerepe volt az 1972 végén, kilenc termelőszövetkezet részvételével alapított Kukorica- és Iparinövény Termesztési Együttműködés létrehozásában. Az együttműködés újító szellemiségét jellemzi, hogy az akkori társadalmi-gazdasági viszonyok között ez volt az első alulról szerveződő társulás, amely nonprofit szervezetként taggazdaságainak a KITE-vel való szakmai és fejlesztési együttműködését tűzte ki céljául. Az elképzelés helyességét az együttműködésben résztvevő szövetkezetek számának korai gyors növekedése, valamint a KITE 50 év alatt elért eredményei bizonyítják.

Megnyitó beszédében Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója megemlékezett a Szabó István egész életútját meghatározó életfilozófiáról, amely köztiszteletben álló személlyé tette. Azt vallotta, hogy minden körülmények között maradjunk meg embernek, és elveinek érvényt is szerzett a gyakorlatban. Ez vezette a példa értékű technológiák bevezetése és elterjesztése során, melynek eredményeként javult a magyar mezőgazdaság hatékonysága. Eszményei megnyilvánultak a Nádudvar városi rangra emeléséért tett erőfeszítéseiben is, ami „mindenki Pista bácsija” másik szívügye volt és megvalósulása az itt élő emberek életkörülményeit jelentős mértékben javította. A KITE kollektívája hálás Szabó István örökségéért, azért, hogy a KITE ma nem csak Magyarország legnagyobb, leginnovatívabb és legkomplexebb horizontális integrációja, de az egyetlen, az alapítók elveit mai napig valló, a szakmaiságot és a mezőgazdaság fejlesztését zászlóján hordozó termelési rendszere.

Guba Sándor, a KITE Igazgatóságának elnöke személyes hangvételű beszédében idézte fel Szabó Istvánhoz fűződő emberi és szakmai kapcsolatát és a munkával töltött közös évek során megismert segítőkész, karizmatikus vezető személyiségét. Arra emlékeztette a hallgatóságát, hogy valahányszor elmennek Pista bácsi szobra előtt, úgy gondoljanak rá, mint a szakmáját és másokat tisztelő, együttérző és önzetlen emberre.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, valamint Dr. Nagy István agrárminiszter is. Jakab István visszaemlékezésében felidézte, hogy Szabó István milyen nyitottsággal fordult a fiatal szakemberek irányába, ami megismerkedésük után neki is életfilozófiájává vált. Az agrárminiszter kiemelte, Szabó István életműve két kardinális pont köré rendeződik: az egyik az ember, a gazda, aki műveli a földet, a másik a technológia, a tudás, a szemlélet, ami a műveléshez kell. A kettő együtt a siker kulcsa, a KITE Zrt. ezt a szemléletet viszi tovább.

Dr. Csányi Sándor, a KITE Zrt. tulajdonosa, az OTP elnök-vezérigazgatója pohárköszöntővel üdvözölte a megjelenteket. Köszöntőjében kiemelte, hogy Szabó István puszta megjelenése is tiszteletet parancsoló, tapasztalata és filozófiája pedig példamutató és egyedülálló volt. Színvonalas örökséget hagyott hátra, páratlan erőt képviselve a magyar mezőgazdaságban. Idő előtt ismerte fel a korszerű technológia jelentőségét, és ezért lehet a KITE még ma is, ahogy az volt a múltban is, egy jövőbe mutató vállalat. Szabó István bronz mellszobrának alkotója Solti András szobrászművész. A megemlékezésen részt vettek Szabó István családtagjai is. Az ünnepség záró akkordjaként elhangzott Szabó István kedvenc verse Hegedűs D. Géza színművész előadásában.

Ne hagyd ki!