A távmunka veszélyei

Számos nemzetközi felmérés vizsgálta már a home office elterjedésének hatását a munkavállalók egészségére. Magyarországon is elkészült egy ehhez hasonló kutatás, nézzük, hogyan befolyásolta polgártársainkat az otthoni munkavégzés világa.


A WORRI 2021 év elején végezte el azt a felmérést, amelyben a magyar munkavállalók mentális egészségét kutatták. Több mint 200 személy válaszait vetették össze, a megkérdezettek többsége irodai, szellemi munkát végez. A tanulmány kérdéseit négy nagyobb csoportba lehetett besorolni:

  • pozitív érzések, célok, motiváció
  • szervezeti és vezetői támogatás
  • munka-magánélet egyensúly
  • pozitív munkatársi kapcsolatok

A válaszadók csaknem harmada számolt be arról, hogy lelki tüneteik mellett a fizikai állapotuk is romlásnak indult, illetve szükségét éreznék egy szakember segítségének, hogy fel tudják dolgozni a járvány okozta mentális nehézségeket. A legjellemzőbb tünetek a nyugtalanság és az indokolatlan, nagymértékű fáradtság. Sokan nem tudtak pozitív érzéseket, célokat megélni, a munka-magánélet egyensúlyának felborulásáról panaszkodtak, továbbá a válaszadók közel fele úgy érezte, nem kap megfelelő támogatást a feletteseitől.

Demográfiai jellemzők

A szakemberek próbáltak arra is fényt deríteni, hogy van-e összefüggés a testi/lelki tünetek és a demográfiai adatok között. Kiderült, hogy a legtöbb mentális és fizikai probléma a 18-39 évesek esetében fordult elő, illetve a nőket rosszabbul érintette a járvány, mint a férfiakat. Ezek a csoportok igénylik a legtöbb segítséget. Közülük is azok vannak a legrosszabb állapotban, akik nem tudtak a munkájukhoz pozitív célokat és érzéseket kapcsolni, illetve akiknél felborult a munka és a magánélet egyensúlya.

A válaszadók 45 százaléka nehezményezte azt, hogy nem kap elég segítséget a közvetlen feletteseitől. Közel harmaduk jelezte, hogy nem tudja fenntartani a motivációját és a pozitív érzéseit a munkahelyével kapcsolatban.

A munkatársi kapcsolatok nagyon kevés esetben sérültek, a kitöltők csupán ötöde nyilatkozott úgy, hogy feszültség és nehézségek adódtak a kollégákkal kapcsolatban.

Mit lehet tenni?

A kutatás legfontosabb eredménye az, hogy a kérdőívben vizsgált munkahelyi szempontok jelentős hatást gyakoroltak a kitöltők testi és lelki egészségére. A pozitív célok kialakítása, a motiváció megtalálása és a munka-magánélet egyensúlyára való törekvés védi meg a munkavállalókat legjobban a fizikai és mentális tünetek megjelenésétől. Ehhez hatalmas segítséget nyújthat a munkáltató nagyfokú figyelme az alkalmazottakra, főleg azok esetében, akik otthoni izolációban dolgoznak.


Ne hagyd ki!