Nők számolgatják, hogy el tudnak-e menni nyugdíjba a Nők 40 programmal
Fotó: Shutterstock

A Nők 40-nel mennél nyugdíjba? Nem egyszerű

A nyugdíjkorhatár betöltése előtt, életkorától függetlenül öregségi teljes nyugdíj megállapítására kizárólag az a nő szerezhet jogosultságot, aki legalább 40 év jogosultsági időt szerzett. A köznyelvben csak "Nők 40" nyugdíjként emlegetett saját jogú öregségi nyugellátásra való általános jogosultsági feltétel a negyven évi jogosultsági idő megszerzése. De van néhány különleges szabály.


A kedvezményes nyugellátás megállapításához előírt általános jogosultsági feltétel megszerzése könnyűnek tűnik, azonban a vonatkozó jogi szabályozás – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és a végrehajtására kiadott 168/1997. kormányrendelet – számos egyéb kiegészítő, nehezítő részletszabályt tartalmaz a nyugdíjra való jogosultság megszerzése tekintetében.

Az egyik ilyen részletszabály, hogy a jogszabály következetesen jogosultsági időt említ, mely fogalmat nem szabad összetéveszteni a szolgálati idő fogalmával. A jogosultsági idő fogalma szűkebb, mint a szolgálati időé: csak szolgálati időt képező időszak minősülhet jogosultsági időnek, de vannak olyan szolgálati idők, amelyek jogosultsági időként nem jöhetnek számításba.

Például a munkanélküli ellátásban eltöltött időszak az általános szabályok szerint ugyan szolgálati időnek számít, azonban a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében jogosultsági időként nem vehető figyelembe, hívja fel a figyelmet az Adózóna.

Ki jogosult a 40 éves kedvezményes nyugdíj igénybevételére?

Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik, és a jogosultsági időből legalább 32 évet keresőtevékenységgel szerzett.

A súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban részesülő nő esetében legalább 30 évet keresőtevékenységgel szerzett.

A 32 év kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő – ha a jogosult a saját háztartásában 5 gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetében újabb egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

Mi számít jogosultsági időnek?

Jogosultsági időnek minősül a

- kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint

- terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban,

- gyermekgondozási díjban,

- gyermekgondozást elősegítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben,

- gyermeknevelési támogatásban,

- gyermekek otthongondozási díjában és

- súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel

megállapított ápolási díjban eltöltött idővel, vagy ezekkel egy tekintet alá eső, 1998. január 1-jét megelőzően szerzett szolgálati idő. A rendszer nem egyszerá, mint az a fentiekből is látszik, ezért a döntés eelőtt érdemes szakértővel konzultálni.

Ne hagyd ki!