Határidő, naptár, homokóra
Fotó: Shutterstock

Most még van idő: zárulnak a pályázatok áprilisban

Néhány népszerű pályázat a vidékfejlesztési programban hamarosan lezárul. Ezeket gyűjtöttük össze.


Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21)

Beadási határidő

2022. április 30.

Pályázók köre

Mezőgazdasági termelők
Termelői csoport
Termelői szervezet
Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
Szociális szövetkezet

Főbb alapjogosultsági feltételek

Legalább 6000 euró STÉ üzemméret
Árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Maximális támogatási összeg

500 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás

40-50% + 10% fiatal gazda és kollektív beruházás esetén

Főbb támogatható tevékenységek

Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek: Gyümölcstermő ültetvények telepítése
Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése
Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

Mezőgazdasági Kisüzemek Támogatása (VP2-6.3.1-20)

Beadási határidő

2022. május 31.

Pályázók köre

Őstermelők, Mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók, Szociális szövetkezetek

Főbb alapjogosultsági feltételek

A pályázó életvitelszerű tartózkodási helye vagy székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt

Megvalósítási hely: a népesség 10 ezer főnél kevesebb, vagy 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei

3000 – 6000 euro STÉ, üzemméret, vagy ezzel megegyező nettó árbevétel mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból

Maximális támogatási összeg

15 000 eurónak megfelelő forintösszeg, vissza nem térítendő egyösszegű átalány kifizetés, két részletben

Intenzitás

100%

Főbb támogatható tevékenységek

Szabadon felhasználható

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései (VP6-7.2.1.4-17)

Beadási határidő

2022. november 12.

Pályázók köre

Tanyás településeken élők, gazdálkodók:
1. célterület: természetes személyek
2. célterület: települési önkormányzatok

Főbb alapjogosultsági feltételek

1. célterület: 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él és a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van

2. célterület: települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségeken belül helyezkednek el
Területi feltétel: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései támogathatóak

Maximális támogatási összeg

1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint vissza nem térítendő támogatás

2. célterület esetében maximum 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatás

Minimális támogatási összeg

200 000 Ft

Intenzitás

85-90%

Főbb támogatható tevékenységek

Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése

Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítés

Háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja (VP6-6.4.1–21)

Beadási határidő

2022. április 21.

Pályázók köre

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

1, Székhelye / telephelye (őstermelők esetén lakóhelye/tartózkodási helye) legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van ( 3. számú településlistát figyelembevéve)

2, Lezárt üzleti év árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Főbb alapjogosultsági feltételek

Vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásai által kapott átmeneti támogatásokat is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha a vállalkozás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével (is) foglalkozik, az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha a vállalkozás aktív a halászati- és akvakultúra-ágazatban (is) az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha egy vállalkozás elsődleges mezőgazdasági tevékenységgel és halászati tevékenységgel foglalkozik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha egy vállalkozás több ágazatban is aktív: a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára 2 300 000 euróig nyújtható átmeneti támogatás.

Maximális támogatási összeg

100 000 000 forint vissza nem térítendő támogatás

Intenzitás

50-70%

Főbb támogatható tevékenységek

Újonnan építendő szálláshely létesítése

Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése


Ne hagyd ki!