Legalább 30%-os hozamcsökkenés esetén igényelhető a kedvezmény
Fotó: Shutterstock

Bérleti díj kedvezmény igényelhető az aszály miatt. Mutatjuk hogyan!

A haszonbért utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni, így mostanában időszerű. Nagy segítség lehet, hogy a bérelt területen gazdálkodók kedvezményt kérhetnek a haszonbérből aszálykár esetén. Mutatjuk, hogy hogyan!


Kevesebb haszonbért fizethet, akit aszálykár ért

Haszonbért minden évben ugyanannyit kell fizetni a bérlet időtartama alatt, függetlenül a termés mennyiségétől és minőségétől. A jogszabály azonban lehetővé teszi, hogy egy aszályos évben a bérleti díj mérséklésének az igényével forduljon a bérlő a földtulajdonoshoz – hívja fel rá a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha elemi káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt legalább 30 százalékos hozamcsökkenést szenved el a bérlő. Elemi káresemény lehet például aszálykár, belvízkár, felhőszakadáskár, jégesőkár, mezőgazdasági árvízkár, tavaszi fagykár, őszi fagykár, téli fagykár vagy viharkár.

Nem mindegy, hogy hozamcsökkenés vagy hozamérték-csökkenés

Meg kell említeni, hogy különbség van hozamcsökkenés és hozamérték-csökkenés között. Hozamcsökkenés a feltétele a díjmérséklésnek. A kedvezmény mértéke pedig a hozamérték-csökkenés mértékéhez igazodik, vagyis maximum annyi lehet, amennyi a hozamérték-csökkenés.

Tehát a haszonbérlőnek legalább 30 százalékos hozamcsökkenést kell elszenvednie ahhoz, hogy a bérbeadóhoz bérleti díjmérséklési igénnyel forduljon, és majd a hozamérték-csökkenés ismeretében, annak mértékével arányos díjmérséklésre lesz jogosult. Tehát a 30 százalékos, vagy nagyobb hozamcsökkenés nem azt jelenti, hogy a bérleti díjcsökkentés mértéke is ugyanannyi, azaz 30 százalék.

Szükséges igazolások

Az igényléshez szükség van az agrárkármegállapító szerv (a kormányhivatalok Agrárügyi Főosztálya) igazolására, vagyis egy kormányhivatali határozatot kell bemutatni a hozamcsökkenés mértékéről. Jelenleg a kormányhivatalok a referenciaár hiányában kizárólag a hozamcsökkenés mértékét tudják igazolni.

A kárenyhítési rendszerben nem tag mezőgazdasági termelőt érintő káreseményről a megyei kormányhivatal állítja ki a hatósági igazolást. Számukra az igazolás beszerzéséhez szükséges kérelemmintát kidolgozták és elküldték a megyei kormányhivataloknak, így az ott érhető el.

Ha megvan az agrárkár-megállapító szerv hatósági igazolása, akkor a haszonbérlő a hatósági igazolás kézhezvételét követő nyolc napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbeadóval, hogy igényt tart a haszonbérfizetési kedvezményre. Azonban annak mértékét a referenciaár ismerete után tudja közölni.

Ne hagyd ki!