Évről évre egyre több vadkárt regisztrálnak Magyarországon
Fotó: Shutterstock

Sok a vad, akárcsak a vadkár

Több milliárd forint vadkár keletkezik Magyarországon évente. Ráadásul a károk összege évről évre növekszik - bár ennek köze van ahhoz is, hogy megemelkedtek a termények árai az utóbbi időben. Mutatjuk azt is, mit tehet a gazda, ha vadkár érte.


Egyre több a vadkár Magyarországon

Évről évre egyre nagyobb kárt okoznak a vadak Magyarországon. A szakértők a tendenciát leginkább azzal magyarázzák, hogy szűkül a vadállatok élettere. Terjeszkednek a települések, valamint gyakran villanypásztorral vagy kerítéssel vannak körbezárva a mezőgazdasági területek is. Igaz, a körbekerítést elsősorban pont azon vadak miatt alkalmazzák, amelyek dézsmálják a termést, illetve feltúrják a művelt területeket.

Közben növekszik a vadpopuláció is. Pedig a vadászati hatóság folyamatosan emelik az elejthető vadszámot.

3,144 milliárd forint mezőgazdasági kárt okoztak a vadak az előző vadászati évben hazánkban. Emellett további 50 millió forint volt az erdei károkozás. Jelentősen emelkedett az összeg az megelőző időszakhoz képest (akkor 2,5 milliárd forintra rúgott), bár ennek leginkább a termény drágulásához volt köze – írtuk Király Istvánra, az országos kamara Tolna Vármegyei Területi Szervezetének titkárára, a vadkár munkacsoport vezetőjére hivatkozva korábban.

Vadkárt a vadászati törvény értelmében az öt nagyvad (a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó és a muflon) mellett a nyúl és a fácán okozhat. Egyébként Magyarország vadlétszáma jóval magasabb az ország optimális vadeltartó-képességénél. Egy négyzetkilométerre 6,5 egyed jut az említett öt nagyvadból, azonban ez átlagérték. Csak a Dunántúlt vizsgálva ennél jóval nagyobb lenne a szám, hiszen ott koncentrálódik a vaddisznó- és szarvasállomány java.

Mit tehet a gazda vadkárkor? 

Ha vadkár éri a gazdát, a hazai szabályozás értelmében a megtérítési igényét a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított öt napon belül (a közelmúltban csökkentették tizenötről) írásban kell közölnie a területen illetékes vadgazdálkodóval.

Az Agroinform megjegyzi, a vadkárral kapcsolatban érdemes tudni, hogy a föld használójára is érvényes a kármegelőzési kötelezettség. Tehát előzetesen egyeztetnie kell a vadászatra jogosulttal arról, hogyan lehet elriasztani a termését veszélyeztető állatokat, majd az alapján megtenni a szükséges lépéseket. A kifizetett vadkár összegét csökkentheti, ha a károsult elmulasztja ezeket.

Hozzáteszik, előfordul, hogy túl nagyra nőtt a környéken a vadak száma. Ekkor vadkárelhárító vadászatokra lehet szükség.


Ne hagyd ki!